Hoppa till huvudinnehåll

Framsteg för miljonprojektet Apotti – patientdatasystemet tas om ett par veckor i bruk i stora delar av Vanda

Ett finger rör könummerapparat i Kvarnbäckens hälsostation.
Arkivbild. Myrbacka hälsostation. Ett finger rör könummerapparat i Kvarnbäckens hälsostation. Bild: Matti Myller/Yle Apotti-projektet,hälsostationer

Det utdragna Apotti-projektet går framåt och det nya patientdatasystemet tas i bruk i Vanda i medlet av maj. Apotti tas i bruk inom en stor del av stadens social- och hälsovårdstjänster den 11 maj.

Sedan november har Apotti varit i bruk vid Pejas sjukhus som är en del av Helsingfors universitets centralsjukhus. Under prövotiden på Pejas sjukhus har det initialt uppstått en hel del svårigheter med att använda systemet.

I mars skrev Yle om att en del av läkarna upplevde systemet som komplicerat och svårt att använda.

För Vanda innebär övergången till Apotti att staden kommer att ha ett gemensamt datasystem både för primärvården och för socialtjänster, så som barnskydd, äldrevård och handikapptjänster.

I nuläget har Vanda i bruk flera olika datasystem som inte kommunicerar med varandra. Dessutom har en del system föråldrats. Tanken bakom Apotti är att det ska göra vården smidigare då olika social- och hälsovårdstjänster kan komma åt patientinformation från samma datasystem.

En kvinnlig läkare sitter vid ett skrivbord och skriver på en dator.
Läkare vid Myrbacka hälsostation tar snart i bruk Apotti. En kvinnlig läkare sitter vid ett skrivbord och skriver på en dator. Bild: Yle/ Matti Myller läkare,myrbacka hälsostation

Verksamheten kan bli långsammare – servicesedlar möjlig lösning

Vanda stad har informerat om att övergången till Apotti kan göra arbetet långsammare. Man förbereder sig inför övergången genom att utöka antalet mottagningstider för brådskande vård samt genom att skjuta fram icke-brådskande vårdtider.

Om tjänsterna blir alltför belastade så har staden möjlighet att bevilja servicesedlar. Med servicesedlarna kan man kostnadsfritt söka vård på privata läkarcentraler och barnfamiljer kan köpa hemtjänst.

Apotti ska köras in i två faser. Den största delen av hälso-, familje- och äldrevården tar i bruk systemet redan nu i maj. Tandvården, service för missbrukare, handikapptjänster och familjerättsliga ärenden ansluter sig till datasystemet först i november.

Förutom Vanda stad så är även Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla, Tusby och Kervo med i Apotti-projektet.

En kvinna, Piia Vuorela, står och pekar mot en powerpoint presentation om den nya patientinformationssystemet Apotti.
Piia Vuorela presenterar Apotti-projektet. En kvinna, Piia Vuorela, står och pekar mot en powerpoint presentation om den nya patientinformationssystemet Apotti. Bild: Yle/ Matti Myller Apotti-projektet,Piia Vuorela

Maisa-portalen tas i bruk inom socialvården

I och med att Apotti tas i bruk kommer socialvårdens kunder att kunna börja använda Maisa-portalen. Via den kan de sköta sina ärenden elektroniskt.

Vandas chef för familjetjänster, Anna Cantell-Forsbom, berättar att man i och med Maisa-portalen får tillgång till information som gäller en själv på samma sätt som Kanta-systemet inom hälsovården.

Enligt henne ökar Maisa-portalen transparensen då patienten själv kan följa med vad personalen antecknar i systemet.

– Kunden kan också själv kommentera vad som skrivs, säger Cantell-Forsbom.

Chefen för Vanda stads hälsovårdstjänster, Pia Vuorela, är inte orolig över problemen som påträffats vid Pejas sjukhus. Enligt henne är det alltid lite krångel i början som man sedan löser an efter.

– Jag har höga förväntningar på att Apotti ska hjälpa oss även då det kommer till våra resurser. En del av kommunikationen kan nämligen överföras till Maisa. Det minskar på den tid som läkarna måste använda på att informera patienter per telefon, vilket o sin sida frigör tid till mottagningsarbete, säger Vuorela.

En närbild av Hannu Välimäki som står inomhus i en korridor.
Hannu Välimäki, Apottis verkställande direktör. En närbild av Hannu Välimäki som står inomhus i en korridor. Bild: Yle/ Matti Myller Apotti-projektet,hannu välimäki

Apottis verkställande direktör: Problemen korrigeras innan sommaren

Apotti Oy:s vd Hannu Välimäki meddelar att de problem med Apotti som haft att göra med medicinering och recept kommer att vara lösta innan sommaren.

– Vi arbetar hela tiden med att fixa problemen och att göra Apotti smidigare. I praktiken innebär det att vi kollar precis bakom ryggen på användarna vad problemen är och utgående från det så löser vi dem.

Välimäki tror att Apotti kommer att fungera betydligt mer smärtfritt i Vanda än vad det gjort på Pejas sjukhus.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Mittavan ja moititun Apotin kohtalonpäivä selvillä: Miljoonia syönyt järjestelmä käyttöön isossa osassa Vantaata parin viikon kuluttua" skriven av Tatu Kuukkanen.

Läs också