Hoppa till huvudinnehåll

"Ni är inte här för att bredda klyftorna utan för att minska dem" - president Niinistö öppnade riksmötet och betonade sämja i sitt tal

President Sauli Niinistö och talman Antti Rinne vid riksmötets öppnande
President Sauli Niinistö och talman Antti Rinne vid riksmötets öppnande Bild: Lehtikuva Sauli Niinistö,Antti Rinne

Republikens president Sauli Niinistö betonade sämja och sammanhållning i sitt tal inför riksdagen, då han öppnade riksmötet 2019 på torsdag.

Niinistö hade flera konkreta råd och uppmaningar, både till de nya och de återinvalda riksdagsledamöterna.

- Ni är inte här för att bredda klyftorna utan för att minska dem, för att sköta våra gemensamma ärenden, sade Niinistö.

Presidentparet Sauli Niinistö och Jenni Haukio.
President Sauli Niinistö anlände till gudstjänsten i domkyrkan med hustrun Jenni Haukio. Presidentparet Sauli Niinistö och Jenni Haukio. Bild: Lehtikuva riksdagen,Sauli Niinistö,Jenni Haukio

Presidenten påpekade att regeringspartierna förbinder sig att samarbeta just på partinivå, och att man därför inte kan skylla ifrån sig eller till exempel anklaga enskilda ministrar för impopulära beslut.

Niinistö nämnde kort den misslyckade social- och hälsovårdsreformen, som till slut fick statsminister Juha Sipilä att kasta in handduken.

- Varje regeringsparti har sina egna mål, men när man enats om en gemensam linje finns det bara ett arbetssätt i statsrådet och det är det kollegiala. Det som beslutats tillsammans bär man ansvar för tillsammans, sade Niinistö.

Gemenskap viktigt under Finlands EU-ordförandeskap

Inför Finlands EU-ordförandeskap i sommar ser Niinistö flera orsaker för unionens medlemsländer att finna gemensamma intressen.

- Vapnen talar hela tiden i olika delar av världen. Den beräknande maktpolitiken har återvänt, konstaterade Niinistö.

Riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola, talman Antti Rinne och president Sauli Niinistö öppnade riksmötet.
Riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola, talman Antti Rinne och president Sauli Niinistö. Riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola, talman Antti Rinne och president Sauli Niinistö öppnade riksmötet. Bild: Lehtikuva Riksmötets öppnande

- De geopolitiska kontinentalplattorna är satta i rörelse. Europa utsätts för utomstående press och lockelser från flera håll. Dem kan vi endast möta tillsammans, i ett välfungerade EU. Alternativet är ett Europa som splittras i olika intressesfärer, sade Niinistö.

Niinistö har under sin ämbetsperiod bjudit in ordförandena för alla riksdagspartier till gemensamma samtal, som ofta berört utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Niinistö sade att han fortfarande står till förfogande om partiledarna vill diskutera med honom.

President Tarja Halonen deltog i riksmötets öppning.
President Tarja Halonen var en av de närvarande. President Tarja Halonen deltog i riksmötets öppning. Bild: Lehtikuva Tarja Halonen

Niinistö påpekade att arbetet i riksdagen i sig är krävande och att valrörelsen präglats av ett hårt debattklimat, också med våldsamma inslag.

- Fastän åsikter krockar ska människorna respektera varandra. Och respekt känner inga partigränser. En respektfull debatt skulle också vara ett gott exempel för den stora allmänheten, sade Niinistö.

Antti Rinne: Varje individ har lika värde

Riksdagens nyvalde talman, SDP:s partiordförande Antti Rinne, var samstämmig i sitt tal till riksdagsledamöterna.

- Under de följande fyra åren är det vårt gemensamma ansvar att se till, att vi går mot en bättre framtid. Det är vårt allra viktigaste uppdrag, sade Rinne.

Han uttryckte också sin förhoppning om att alla riksdagsledamöter skulle förstå värdet av det förtroende och den omtanke som välfärdsstaten bygger på.

- Välfärdsstaten bygger på tanken att ingen ska behöva vara rädd för att misslyckas. Och även den som misslyckas ges möjlighet att lyckas nästa gång. Den briljanta idén med välfärdsstaten är att individens framtid inte bestäms av dennes bakgrund eller förflutna. Varje individ har lika värde, konstaterade Rinne.