Hoppa till huvudinnehåll

Tekniska chefen i Ingå: Tidtabellen håller - kajkanten klar till båtsäsongens början

Byggarbeten vid Ingå Småbåtshamn i april 2019.
Arbete på hälft: förnyande av kajkanten vid Ingå småbåtshamn i april 2019. Byggarbeten vid Ingå Småbåtshamn i april 2019. Bild: Yle / Maria Wasström Ingå,småbåtshamnar,Västnyland,ingå småbåtshamn

Arbetena med att förnya kajkanten längs ån och torget i Ingå centrum pågår alltjämt. När man hittade sprickor i en byggnad vid Fjärdsvägen befarade man att det skulle bli rejäla förseningar i bygget, men nu har man jobbat hårt och tagit igen den förlorade tiden.

- Enligt den ursprungliga tidtabellen skall man kunna ta i bruk kajen den 15 maj, och den tidtabellen ser ut att hålla, säger Peter Bergman, som är teknisk chef i Ingå.

Det är på grund av det gynnsamma vädret och det låga vattenståndet som arbetena vid kajen har förlöpt bra under den senaste tiden. Man har kunnat ta igen den ökade arbetstid som det skadade huset förorsakade.

Peter Bergman, teknisk chef i Ingå
Tekniska chefen i Ingå Peter Bergman säger att tidtabellen håller, trots att bygget tillfälligt försenades. Peter Bergman, teknisk chef i Ingå Bild: Yle / Sebastian Dahlström Ingå,Västnyland,teknisk chef,Peter Bergman

- Det låga vattenståndet har gjort att man kommit åt att lägga brädfodringen och på så sätt hjälpt projektet på traven, säger Bergman.

Peter Bergman säger att båtgästerna kan kan räkna med att använda kajen från och med den 15 maj, då en ibruktagningsgranskning skall göras.

Därefter skall kajkanten snyggas upp med lite växter.

- Möjligen hinner man inte få alla planteringar gjorda tills den 15 maj, men kajen kommer att vara funktionsduglig, lovar Peter Bergman.