Hoppa till huvudinnehåll

Barnskötare på daghem i Esbo dömdes för misshandel av fyraåring

röd hink i sandlåda
röd hink i sandlåda Bild: Yle/Erica Vasama barn

Västra Nylands tingsrätt har dömt en anställd barnskötare på ett daghem i Esbo till dagsböter för att ha misshandlat ett fyraårigt barn. Misshandeln skedde under dagsvilan i maj år 2017.

Fyraåringen ville först inte berätta exakt hur skadan hade uppstått utan hade sagt till sin pappa att hon hade fallit omkull och gjort sig illa i axeln. Senare hade barnet sagt att ”tanten” klämde.

När hon sedan började öppna upp händelseförloppet noggrannare kom det fram att skötaren enligt barnets egen berättelse hade ”skrapat”, ”knipit” och ”tryckt” henne.

Axeln hade fått ett tydligt blåmärke, vilket enligt tingsrätten var obestridligt bevisat. Barnet berättade också att skötaren i fråga överlag hade varit elak mot henne och gjort henne fysiskt illa.

Enligt skötaren var allting ett misstag

Barnskötaren själv sa först att skadan inte uppstått på grund av misshandel utan troligen under någon incident barnen emellan.

I barnskötarens egna berättelse kom hon bara på ett enda exempel på när skadan kunde ha skett och det var vid dagsvilan då armbågen av misstag kunde ha stött till barnet.

Vittnen på daghemmet berättar ändå en annan historia.

Barnskötaren ska enligt dem inte ha kommit överens med fyraåringen och hade behandlat henne sämre än de andra barnen på daghemmet.

Det här hade också diskuterats och efter att fyraåringen hade fått synliga skador fick den dömda skötaren inte längre vistas med barnen under vilan.

Trovärdig berättelse

Enligt tingsrätten är barnets berättelse trovärdig. Fyraåringen redogör för händelseloppet i en logisk och tydlig ordning och det finns inga tecken på för barnets ålder typiska överslag som kunde ge orsak att misstänka överdrifter i berättelsen.

Ingen lindrig misshandel

Tingsrätten ansåg att misshandeln i grunden kunde anses vara lindrig. Men med tanke på det förhållande en barnskötare på ett daghem har till barnen som sköts där, måste barnen känna sig extra trygga. Det är också de vuxnas plikt att beskydda dem speciellt under den tid de vistas tillsammans.

Därför var rättens slutsats att det är frågan om en allvarligare form av misshandel.

Domen har inte vunnit laga kraft.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen