Hoppa till huvudinnehåll

Hangö fortsätter använda Attendo för läkartjänsterna på hvc - anses billigare och säkrare för patienten

Lääkäri ja potilas
Tidigare blev det kostsamt att köpa hyrläkare. Lääkäri ja potilas Bild: Derrick Frilund / Yle läkare,hälsocentraler,hälsostationer,socialsektorn,social- och hälsovårdsområden,social- och hälsovårdstjänster,Social- och hälsovårdsreformen (Sote),självbetjäning,hälsovård,blodprovstagning,sjukhushygien,medical glove

Grundtrygghetsnämnden förlänger avtalet med Attendo terveyspalvelut, numera Terveystalo. Också avtalet med Pihlajalinna (tidigare Doctagon) för geriatriska läkartjänster förlängs.

Att kostnaderna minskat med 1,3 miljoner euro på fem år är en av motiveringarna.

De nuvarande avtalen med Terveystalo och Pihlajalinna går ut i höst.

Grundtrygghetsnämnden valde på sitt möte i onsdags (25.4) att förlänga båda avtalen och ta i bruk ett optionsår.

Det var för tre år sedan som man valde dåvarande Attendo terveyspalvelut, numera Terveystalo, som producent för hälsovårdscentralens läkarmottagningsverksamhet och läkartjänster för äldre.

I samband med utlokaliseringen delade man upphandlingen i två delar så att de geriatriska tjänsterna som innehöll serviceboende, hemvården och bäddavdelningen behandlades skilt.

Senare hävdes avtalet med Attendo för de geriatriska läkartjänsterna och man valde Doctagon som ny producent.

Staden hade svårt att locka läkare

Orsaken till att staden valde att utlokalisera tjänsterna var att det ansågs bättre ekonomiskt och säkrare för patienterna.

Stadens svårigheter att rekrytera läkare ledde nämligen till höga kostnader till följd av korta avtal och hyrläkare.

År 2014 var hälften de sex läkartjänsterna besatta.

Problem ska ha uppstått med läkarkandidater och med utländska läkare till följd av bland annat språkbarriärer.

Man menar att detta äventyrade patientsäkerheten och talar om "flera nära på situationer".

Fast pris sänker kostnaderna

I och med avtalen betalar staden ett fast pris för läkartjänsterna istället för att köpa hyrtjänster från flera olika bolag.

På så sätt har man lyckats minskat kostnaderna med 1,3 miljoner på fem år.

Enligt undersökningar har såväl patienter som personal varit nöjda med arrangemanget vid hälsovårdscentralen.

Utlokaliseringen av de geriatriska läkartjänsterna anser man ha inneburit skillnader i bland annat den förebyggande vården då samtliga äldre inom hemvården gått igenom en hälsogranskning.

Förr gjorde läkarna endast sporadiska besök och skötte främst akuta ärenden hos de äldre, medan närläkaren nu besöker hemvården och serviceboenden regelbundet.

Fjärrläkartjänsten anses i sin tur ha minskat på onödiga sjukhusbesök.

Flera politiker skeptiska

Efter att beslutet om Outi McDonalds uppsägning upphävdes lämnade Birgitta Gran (VF) in en fullmäktigemotion med majoriteten av de förtroendevalda som undertecknare. Hon föreslår att man ger den tidigare ledande läkaren ansvaret för läkarrekryteringen.

Då avtalet med Terveystalo går ut menar Gran att staden kan överta verksamheten.

- Hangö har ju klarat av att sköta hälsocentralen själv förut, varför skulle man inte kunna göra det nu? sade hon då till Yle Västnyland.

I samma veva lämnade fullmäktigeledamot Lars Nyberg (SDP) in en motion, även den med många undertecknare, om att också äldreomsorgen borde skötas kommunalt.

Nämnden röstade ändå för att fortsätta anlita privata vårdbolag för läkartjänsterna.

Man befarade att en återgång till kommunal regi kunde leda till att kostnaderna skjuter i höjden och att det hade äventyrat patientsäkerheten.

Trots att Pihlajalinnas tjänster är dyra så är en motivering till lönsamheten att man sparar i slutändan i och med färre besök till specialsjukvården.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland