Hoppa till huvudinnehåll

Mer jämlik fertilitetsvård – offentliga sektorn startar upp könscellsbank

Mamma håller baby mot sitt bröst.
Mamma håller baby mot sitt bröst. babyer,Mamma,småbarn,spädbarn,nyfödda,föräldrar,föräldraskap,familjer,trygghet,baby

Att offentliga vården i slutet av året börjar med fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller betyder att samkönade kvinnopar och ensamstående kvinnor som vill ha barn inte bara har privata kliniker att vända sig till längre. Också heteropar som av någon orsak behöver donerade könsceller kan ta del av det här.

När Ann-Sofie Bäckström fick höra att fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller skulle bli möjligt via offentliga sektorn blev hon glad.

– För mig är det ett jätteviktigt beslut. För mig betyder det att alla familjers lika värde lyfts fram. Att det inte görs skillnad på vem som får hjälp och vård.

Ann-Sofie Bäckström har själv tre barn som hon fått på egen hand med hjälp av fertilitetsvård.

Ann-Sofie Bäckström
Ann-Sofie Bäckström är glad över att man nu kan få fertilitetsvård med donerade könsceller via offentliga sektorn. Ann-Sofie Bäckström Bild: Yle/Parad Media ann-sofie bäckström

Inte bara ekonomisk betydelse

Ann-Sofie tror att steget till att bilda familj på ett normbrytande sätt skulle ha varit mindre om man hade fått fertilitetsbehandling med donerade könsceller via offentliga vården. Det här genom att det på en samhällelig nivå skulle ha förmedlat att hennes sätt att skaffa familj också är lika mycket värt att stöda och få hjälp för.

– Jag ser det mer som ett steg i riktningen att alla familjer har rätt att finnas, än som ett ekonomiskt beslut.

Synen på olika familjekonstellationer är enligt Ann-Sofie Bäckström viktig i den här frågan. En av familjekonstellationerna kan inte sättas fram om den andra.

– Så länge olika sorters familjer har haft olika villkor att få hjälp för att få barn så finns det ju ändå ett synsätt att olika familjer har olika utgångslägen. Och den här gränsen suddas nu ut.

Ann-Sofie Bäckström tycker att beslutet kunde ha fattats tidigare.

– Det borde ha ändrats för länge sedan, i samband med att det blev möjligt. Men bra att det händer nu.

Behandlingar i slutet av år 2019

Verksamheten för fertilitetsbehandlingar via offentliga sektorn startar upp stegvis och en könscellsbank håller just nu på startas upp.

– Vi kommer att börja den aktiva rekryteringen av könscellsdonatorer efter sommaren, säger Viveca Söderström-Anttila som är specialläkare vid Kvinnokliniken i Helsingfors.

Själva behandlingarna förväntas köra igång i slutet av det här året, alltså 2019. Tidigast efter sommaren kan man börja få remisser för behandling.

Viveca Söderström-Anttila
Viveca Söderström-Anttila är specialläkare vid Kvinnokliniken i Helsingfors. Viveca Söderström-Anttila viveca söderström-anttila

Eftersom behovet är stort så kommer de som vill få behandling antagligen behöva vänta på behandlingen, men hur länge är oklart.

– Det är ganska svårt att säga eftersom vi inte vet hur många som ställer upp som donatorer eller hur stor tillströmning av par och personer som behöver behandling det kommer vara. Det kan ta ett år, men det är bara en gissning.

Varför det här är möjligt först nu är för att det är ett stort beslut – att inleda fertilitetsbehandlingar med donerade celler via offentliga sektorn betyder att regeln blir riksomfattade och gäller alla universitetssjukhus i Finland.

– På lokalnivå är det också väldigt mycket planerande kring resurser, personal och skolning av hela personalen. Vi behöver också tillstånd från myndigheterna.

Hoppas på donationer

Viveca Söderström-Anttila säger alltså att mycket beror på hur många som donerar könsceller.

– Vi hoppas innerligt att vi får tillräckligt många donatorer så att vi ska kunna erbjuda den här hjälpen och att paren och kvinnorna inte ska behöva vänta så länge.

Det viktiga nu är att unga, friska kvinnor och män vill ta del av verksamheten och hjälpa genom att donera sina könsceller.

– Utan deras hjälp kan vi inte heller hjälpa. Vi hoppas att vi kan rekrytera personer som vill ta del av en sådan här välgörande verksamhet.

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP