Hoppa till huvudinnehåll

Språket blev het potatis i Vasa - men i Karleby kom man inte ens på tanken att välja svenska framom engelska för ettorna

Skolelev som skriver flitigt
Skolelev som skriver flitigt Bild: Yle/Mika Kanerva Skola,Skolbarn,Pulpet,klassrum,Barn

Beslutet om vilket språk skolbarn ska läsa från årskurs ett verkar inte ha väckt debatt på något annat ställe än Vasa i svenska Österbotten. I Karleby verkar ingen ens tänkt tanken att barnen i finskspråkiga skolor kunde läsa svenska från ettan.

Jakobstad hade redan innan de nationella direktiven kom gjort det möjligt för finskspråkiga ettor att läsa svenska.

I Vasa har det blossat upp en diskussion om vilket språk ettorna ska läsa från från och med nästa år (2020). Då tidigareläggs undervisningen av det så kallade A1-språket. Barnen ska alltså läsa ett främmande språk redan från årskurs 1.

I Vasa liksom också i Karleby är beslutet att barnen i de finskspråkiga skolorna ska läsa engelska från ettan i stället för svenska. Däremot ska ettorna i svenska skolor läsa finska.

Samtidigt anser sakkunniga att det inte ska vara engelska utan något annat språk som ettorna ska läsa. Tanken med att tidigarelägga språkundervisningen var uttryckligen att få barnen att läsa annat än engelska och därmed bredda språkkunskaperna.

Karleby valde automatiskt engelska

I Karleby har beslutsfattarna gjort samma val som Vasa. Men utan att överväga någon annan möjlighet.

Utvecklingschef Mika Sarkkinen som berett frågan inom bildningsväsendet säger att det inte slog någon i varken finska sektionen eller gemensamma bildningsnämnden att man kunde göra på annat sätt.

Det som däremot väckte diskussion i Karleby var att ettorna i de svenska skolorna ska läsa finska.

- Det diskuterades bland lärare och rektorer, säger Sarkkinen.

Tanken var att eftersom finskan ändå är så stark så kunde engelska vara det rätta för barnen i svenska skolor.

Öja skola
Öja skola i Karleby. Öja skola Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist öja skola

Samtidigt säger Sarkkinen att det hade varit svårt att byta från engelska till svenska som första främmande språk i finska skolor.

- Det hade inneburit stora förändringar i timplanen och för eleverna också.

Hur då?
- Det finns elever som börjat med engelska som A1-språk och vi måste se till att de kan läsa språket ända till slutet av grundskolan. Och hade vi börjat med svenska från ettan behövs fler svenskalärare för att vi ska kunna ordna undervisningen.

Kristinestad väljer senare

Kristinestad har inte gjort något val ännu. Där införs ett främmande språk för ettorna först hösten 2020. Bildningsdirektör Maarit Söderlund säger att i höst tillsätter man en arbetsgrupp som ska fundera på vilket språk det blir.

- Det naturliga skulle vara att ha svenska på finska sidan och finska i svenska skolor. Men vi får se hur man funderar, säger Söderlund.

Engelska inte poängen, enligt sakkunniga

En lösning där engelska är första främmande språket verkar ändå inte vara den lösning som sakkunniga tänkte sig.

Specialforskare Mari Bergroth på Åbo Akademi satt med i den nationella styrgruppen för att tidigarelägga språkundervisningen. Deras rekommendation var att A1-språket ska vara något annat än engelska.

- Tanken var att om inte engelska erbjuds som A1-språk skulle man kanske välja flera andra språk i stället, säger Bergroth.

Åbo Akademi i Vasa
Åbo Akademi i Vasa. Åbo Akademi i Vasa Bild: YLE/Agneta Glad byggnad,åbo akademi i vasa

Hon säger att uppemot 99 procent av eleverna ändå väljer ändå engelska som A1 eller första främmande språk i finskspråkiga skolor.

- Och det är ett problem på det sättet att språkkunskaperna minskar i Finland. Vi har inte längre kunskap i flera språk på samma sätt som tidigare. Det har redan länge varit en trend.

Både Vasa och Karleby hänvisar till att om man byter från engelska till svenska blir det stora förändringar och Bergroth kan till viss del förstå den tanken.

- Men också näringslivet har varit med i diskussionerna om att vi har problem i Finland då vi har inte andra spåkkkunskapåer än engelska. Så något borde göras för bredda kunskaperna. Men jag förstår också kommunerna, det är mycket jobb och inte heller helt billigt arbete så man kanske inte vågar göra de här stora förändringnarna.

Vad tycker du om det val som Vasa och Karleby gjort?
- För mig har det aldrig varit en fråga om svenska eller engelska. Men jag är besviken att A1 blev engelska - det kunde vara vilket annat språk som helst. Och kanske här i Österbotten och Vasa där man har flerspråkigheten och förståelsen för det så kunde man vara de som drar landet och visar hur man kan göra.

Inte annorlunda i Korsholm

I Vasas grannkommun Korsholm har beslutet att införa engelska som A1-språk väckt en del ont blod i efterdyningarna av den uppslitande fusionsdebatten.

Faktum är ändå att inte heller i Korsholm läser de finskspråkiga barnen svenska före de läser engelska. Där inleds undervisningen i engelska i årskurs två och svenskan är frivillig från fyran, och obligatorisk från sexan.

Vasastyrelse kan ta över ärendet

I Vasa har stadsstyrelsen möte på måndag och de har rätt att överta ärendet ifall de vill.

SFP har gruppmöte på söndag och Hans Frantz (SFP) säger att då kommer man troligen att diskutera också den här frågan. Men om man går så långt som att föreslå att styrelsen övertar ärendet är en annan femma.

Hans Frantz (SFP).
Hans Frantz (sfp) Hans Frantz (SFP). Bild: YLE/Markus Bergfors Vasa sjukvårdsdistrikt,Hans Frantz

Skulle det i styrelsen finnas stöd för att överta ärendet?
- Det är svårt att bedöma. Vi är 4 SFP:are i styrelsen, säger Frantz.

Han nämner också att SDP:s ledamöter är bra på svenska men han vet inte hur ledamöterna från andra partier ställer sig till frågan.

Är du nöjd med hur ärendet gått hittills?
- Hade jag varit med i nämnden hade jag röstat för att svenska skulle bli första språk, utan vidare.

Vi har inte nått styrelseordförande Kim Berg (SDP).

Viceordförande Marko Heinonen (Saml) säger att han inte hört några diskussioner om att överta ärendet. Han har inte heller hunnit titta närmare på frågan och tar inte ställning i det här skedet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten