Hoppa till huvudinnehåll

Stor oro för svenskans framtid på Åbolands sjukhus - "Vi känner oss lurade av sjukvårdsdistriktet"

Åbolands sjukhus i Åbo
Åbolands sjukhus. Åbolands sjukhus i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström åucs

Framtiden för den svenskspråkiga vården vid Åbolands sjukhus väcker stor oro.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt planerar att sammanslå Åbolands sjukhus med Åbo universitetscentralsjukhus.

Det förslag till omorganisering som presenterades tidigare i vintras har ändrats, och nu känner man sig lurade av sjukvårdsdistriktet. Det säger Olof Elenius, som är ordförande för direktionen för Åbolands sjukhus.

Enligt Olof Elenius kom man tidigare överens om att Åbolands sjukhus skulle få behålla en egen organisation och en egen chef - något som har lämnats bort i det förslag som nu har skickats till Pargas och Kimitoön.

"Åbolands sjukhus behöver en ersättande organisation"

Enligt ett utlåtande från direktionen kan Åbolands sjukhus inte uppgå i ÅUCS på det sättet som sjukvårdsdistriktet nu föreslår, utan en egen ersättande organisation.

- Vi behöver en egen organisationsmodell och en egen chef för Åbolands sjukhus. En chef som har rätt att anställa tvåspråkig vårdpersonal, säger Elenius.

Åbolands sjukhus i Åbo
Åbolands sjukhus i Åbo Bild: Yle/Nora Engström åbolands

Enligt direktionen behövs det tjänstemän med budgetansvar, vars uppgift är att prioritera upprätthållandet av den svenskspråkiga servicen och som kan anställa tvåspråkig personal.

Om så inte sker finns det inga garantier för att det finns tvåspråkig vårdpersonal på sjukhuset i framtiden, utan det sannolika är att den tvåspråkiga miljön och servicen försvinner i snabb takt.

Sjukvårdsdistriktets förslag sågas av Pargas stad

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har bett om ett utlåtande av Kimitoöns kommun och Pargas stad.

Både Kimitoöns kommunstyrelse och Pargas stadsstyrelse ska ta ställning till frågan på måndag.

I det förslag som Pargas stadsstyrelse ska ta del av riktar staden hård kritik mot sjukvårdsdistriktets förslag.

"Förslaget utgör ett verkligt hot mot invånarnas språkliga rättigheter"

Bland annat anser stadsdirektör Patrik Nygrén att förslaget utgör ett verkligt hot mot invånarnas språkliga rättigheter och att förslaget som har getts till de åboländska kommunerna är bristfälligt.

Han anser också att förslaget inte uppfyller delar av kommunallagen och att ärendet ska återremitteras till ny beredning inom sjukvårdsdistriktet.

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige förväntas behandla frågan i mitten av juni.

Enligt sjukvårdsdistriktets grundavtal krävs det att två tredjedelar av de fullmäktigeledamöter i sjukvårdsdistriktet som representerar Åbolands sjukhus, alltså ledamöter från Pargas och Kimitoön, godkänner frågor som gäller exempelvis upplösandet av ett sjukhus eller en väsentlig ändring i sjukhusets verksamhet.