Hoppa till huvudinnehåll

40 000 barn upplever en skilsmässa årligen - många föräldrar har svårt att skilja på föräldraskap och partnerskap

Det är upp till föräldrarna hur barnen upplever en skilsmässa. För den som behöver hjälp att hantera sina känslor inför partnern erbjuder Barnavårdsföreningen stödkurser där ett delat föräldraskap är i fokus.

- Det svåraste för mig var att det kom så plötsligt. Det kom helt oväntat och att plötsligt vara ensam med två barn var en ganska hemsk situation. När man har barn måste rutinerna fortsätta och du måste få det att fungera på något vis.

Det säger Veronica som skilde sig för tre år sedan. Hon och hennes dåvarande man hade två små barn och det blev för många betungande saker på en gång. Det var livet som hände, konstaterar hon helt enkelt.

- Det var nog svårt till en början att skuffa undan skammen, att nu är jag också en del av statistiken. Men sedan konstaterade jag att jag gjorde allt jag kunde, att det var sorgligt det som hände men att man inte kan påverka allting.

Barnet glöms lätt bort i känslostormarna

Skilsmässor är inte något ovanligt i Finland. Varje år skiljer sig runt 14 000 gifta par. Det betyder att ungefär vartannat äktenskap slutar i skilsmässa.

Det finns ingen statistik över hur många ogifta par som går skilda vägar, men uppskattningen är att runt 40 000 barn årligen upplever en skilsmässa. Tre av fyra skilsmässor sker också i barnfamiljer.

Bild på Veronica Solje.
Veronica skilde sig för tre år sedan. Bild på Veronica Solje. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,veronica solje

En skilsmässa är en av de största stressframkallande kriserna både för vuxna och för barn.

Därför är det otroligt viktigt att man lyckas hantera skilsmässan på ett så bra sätt som möjligt, säger psykoterapeut Maria Pörtfors som jobbar som sakkunnig på Barnavårdsföreningen i Finland.

- Man blir lätt absorberad av sin skilsmässa och av sin egen process och glömmer fokus på barnet och på barnets upplevelser, säger hon.

Stöd för stärka föräldraskapet

För barnet är det viktigt att få vara med båda föräldrarna och därför är samarbetet mellan dem väldigt viktigt.

- Man får inte låta sina känslor inför sin partner flyta över på barnet, utan som förälder måste man ta hand om dem själv, förklarar Pörtfors.

Eftersom en skilsmässa framkallar väldigt starka känslor av olika slag kan det vara svårt att hantera dem på ett konstruktivt sätt. Därför erbjuder Barnavårdsföreningen olika slags stöd både individuellt och i grupp.

Veronica Solje och Maria Pörtfors sitter i fotöljer och diskuterar.
Veronica deltog i Barnavårdsföreningens referensstödgrupp i våras. Veronica Solje och Maria Pörtfors sitter i fotöljer och diskuterar. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Barnavårdsföreningen i Finland,veronica solje

Sedan hösten finns också en ny referensstödgrupp där man fokuserar på föräldraskapet och barnet i skilsmässoprocessen. Konceptet är utarbetat av Förbundet för mödra- och skyddshem.

- Syftet med gruppen är att stärka föräldraskapet och stödja föräldrar i att särskilja i att nu är parförhållandet slut, men nu har vi ett föräldrasamarbete som vi behöver satsa på för att barnet inte ska uppleva för mycket förluster och förändringar i och med skilsmässan, säger Maria Pörtfors.

Barnet måste få känna egna känslor

Ett vanligt misstag som föräldrar gör är att de inte inser att barnet kan uppleva skilsmässan på ett helt annat sätt än föräldrarna.

För barnet kan vardagen fortsätta rätt normalt medan man som förälder känner att hela världen har rasat samman. Omvänt kan man som förälder känna en lättnad efter en skilsmässa, medan barnet upplever en fullständig katastrof.

Man får inte låta sina känslor inför sin partner flyta över på barnet

En annan besvärlig situation är då barnet hamnar i en lojalitetskonflikt. Om föräldrarna har väldigt olika känslor inför skilsmässan kan det vara svårt för barnet att veta hur det ska förhålla sig, förklarar Maria Pörtfors.

- Där behöver barnet föräldrarnas hjälp, så att föräldrarna sköter om sina egna känslor och säger åt barnet att det får känna sig precis som barnet vill och ger utrymme för det.

Skilj på partnerskap och föräldraskap

I referensstödgruppen lär sig deltagarna bland annat att särskilja på parförhållandet och på föräldraskapet. Det handlar till exempel om att alltid bemöta sin ex-partner med respekt eller åtminstone sakligt då barnet är närvarande.

Om föräldrarna inte kan hålla sina känslor i styr då barnet är med kan det i värsta fall leda till att barnets naturliga utveckling hämmas.

Porträttbild på Maria Pörtfors.
Maria Pörtfors är psykoterapeut. Porträttbild på Maria Pörtfors. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,maria pörtfors

Barnet kan lätt skuldbelägga sig själv. Om föräldrarna upplever skilsmässan olika kan det också lätt hända att barnet axlar en roll som inte är åldersadekvat och upplever att det måste sympatisera med den sörjande föräldern, säger Maria Pörtfors.

- Om den föräldern inte lyckas hålla ihop sig själv och ta hand om skilsmässoprocessen så börjar barnet utveckla en roll som inte är okej. Och då kan barnet inte längre vara barn och utvecklas så som ett barn behöver utvecklas.

Svårt att alltid hålla masken

För Veronicas del har förhållandet till ex-partnern alltid varit relativt sakligt och de har båda lyckats tänka på barnens bästa. En orsak är troligtvis att hon och ex-partnern bor rätt långt från varandra.

- Vi bor på olika orter och behöver inte ha med varandra att göra förutom då barnen ska från den ena till den andra. Det är säkert det som har gjort att det har gått så smidigt som det har gått.

Barnen måste få märka att mamma och pappa har känslor, men man får inte belasta sina barn för mycket

Men alltid har det inte varit helt enkelt att hålla ihop fasaden inför barnen. En sådan situation var då de berättade om ex-parterns nya flickvän.

- Det var jätteobehagligt, speciellt då man var så oförberedd att ta emot nyheten och sen försöka hålla ihop inför barnen, säger hon.

Eftersom hatkänslorna vällde upp kände Veronica att hon var tvungen att berätta för barnen varför hon var lite konstig.

För att hantera situationen på bästa möjliga sätt försökte hon minnas vad hon lärt sina barn om att hantera kraftiga känslor och agera enligt det.

- Barnen måste få märka att mamma och pappa har känslor, men man får inte belasta sina barn för mycket. De ska inte behöva vara oroliga för sin föräldrar och bära bördor på grund av att mamma och pappa inte klarar av situationen.

Givande att dela erfarenheter

Barnavårdsföreningen har hittills ordnat två referensstödgrupper med fokus på delat föräldraskap i Ekenäs - en på hösten och en på våren.

Då Veronica såg en lapp om vårens kurs på dagisets anslagstavla beslöt hon att delta.

- Jag tänkte att det kan vara något som hjälper mig vidare och i bästa fall kanske min erfarenhet kan vara givande för någon annan också.

En skilsmässa kan i bästa fall binda samman de vuxna som går igenom den

Under de åtta träffarna gick kursdeltagarna bland annat genom olika fallgropar man kan råka ut för och hur man ska kunna vara saklig när det finns så många starka känslor i bakgrunden.

Gruppdeltagarna delade också erfarenheter och uppmuntrade varandra. Det är något visst att få prata med någon som riktigt förstår, säger Veronica.

- Det som var mest givande var att få ett medmänskligt bemötande och få utlopp för sina känslor och bli hörd, sedd och förstådd.

En sorgeprocess över det man förlorat

Att skilja sig är en sorgeprocess, säger Veronica. Det handlar om att sörja den person man en gång älskat och sörja över att barnen har förlorat sin kärnfamilj och är tvungna att resa av och an mellan föräldrarna.

En packad kappsäck i tamburen
Veronicas barn träffar sin pappa vartannat veckoslut. En packad kappsäck i tamburen Bild: Yle/Johanna Törn-Mangs nalle

Det handlar också om en sorg över att förlora sina egna drömmar som man har haft om parförhållandet och familjen.

- Just nu tittar jag framåt och försöker få livet att se ut som mitt liv. Förstås finns sorgen kvar och gör sig påmind ibland och jag kan bli väldigt avundsjuk på familjer som gör något roligt tillsammans eftersom jag själv har förlorat möjligheten till det.

Skilsmässan kan också ge kraft

En skilsmässa kan också i bästa fall vara något som ger mycket kraft.

Väldigt många föräldrar som går igenom en skilsmässa känner starkt att de är just föräldrar och vill sitt barns bästa, säger Maria Pörtfors från Barnavårdsföreningen.

- Det kan i bästa fall binda samman de vuxna som går igenom en skilsmässa eftersom de vill satsa på föräldraskapet. Det är helt avgörande hur de sköter om sin skilsmässa.

Efter skilsmässan för tre år sedan var det de praktiska arrangemangen med daghem och skola som var mest akuta för Veronicas del.

I dag är den största utmaningen att ensam hantera de prövningar som hänger ihop med till exempel uppfostran, säger hon.

- Jag måste försöka klara av också de knepigaste situationerna ensam och jag har inte någon annan vuxen att ty mig till.

- Den goda sidan är att nu när relationen inte längre belastar mig så har jag mera att ge åt barnen. Jag mår bättre själv och är också en bättre mamma.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland