Hoppa till huvudinnehåll

Byt till finska eller gå i skola 130 kilometer hemifrån ­– det valet står barn i Varkaus inför när Finlands östligaste svenskspråkiga skola läggs ner

Aada Johansson, Peppi Johansson och Maya Ikonen sitter och läser i sitt klassrum i Svenska skolan i Varkaus.
Aada Johansson, Peppi Johansson och Maya Ikonen sitter och läser i sitt klassrum i Svenska skolan i Varkaus. Aada Johansson, Peppi Johansson och Maya Ikonen sitter och läser i sitt klassrum i Svenska skolan i Varkaus. Bild: Yle/ Esa Huuhko skolelever,elever,klassrum,Varkaus,läsning,böcker,barnböcker,lågstadiet,modersmål (språk),Svenska skolan i Varkaus,Aada Johansson

För 100 år sedan grundades Varkaus svenska skola för att barnen till den svenskspråkiga fabrikspersonalen skulle få undervisning på sitt modersmål. Sedan dess har antalet svensktalande i bygden minskat, och de som finns kvar tvingas nu kämpa för sina rättigheter.

På måndagen beslutade stadsfullmäktige att lägga ner skolan.

Att svenskspråkiga barn ska få undervisning på sitt eget modersmål är en lagstadgad rättighet i Finland. I Varkaus har den här rättigheten uppfyllts tack vare Svenska skolan.

Här får eleverna undervisning i svenska från förskolan till sjätte klass. Sedan flyttas de över till en finskspråkig skola, men har tillgång till extra undervisning på svenska.

En klassrumsdörr med en lapp där det står "Välkommen - i det ähr klassrummet jobbar superhäftiga språkdetektiver."
I det här klassrummet går undervisningen på svenska. En klassrumsdörr med en lapp där det står "Välkommen - i det ähr klassrummet jobbar superhäftiga språkdetektiver." Bild: Yle/ Esa Huuhko Varkaus,Svenska skolan i Varkaus,klassrum,dörrar,skola

- Att gå i skola på finska skulle vara lite svårare, för jag kan inte skriva på finska, säger Maya Ikonen som går i tredje klass i Svenska skolan.

- Det skulle vara svårare, för jag tycker mera om svenska än finska. Min mamma pratar bara svenska med mig, säger Mayas bror Elvis som går i tvåan.

Nu ser det ut som att Maya och Elvis inte kommer att få fortsätta gå i den Svenska skolan. Stadsfullmäktige beslutade på måndagen att lägga ner skolan. Rösterna föll 35 för och 7 mot nedläggning. Beslutet var alltså i enlighet med bildningsnämndens förslag. Två avvikande åsikter lämnades in.

Beslutet kommer att överklagas till förvaltningsdomstolen.

”Brist på elever och lärare” – missvisande information menar skolans försvarare

Svenska skolan i Varkaus har aldrig varit en särskilt stor skola. När den grundades 1919 i anslutning till A. Ahlströms sågverk var det med 18 elever. Läsåret 1972–1974 verkade skolan med en elev.

Sin storhetstid hade skolan från slutet av 40-talet och 50-talet – då fick skolan ett tillskott till elevunderlaget då många krigsbarn återvände från Sverige. Som mest låg elevantalet på drygt 60.

För tillfället har skolan nio elever, av dem är bara ett fåtal i första hand svenskspråkiga.

Det låga elevantalet är en av huvudorsakerna till att skolan nu är nedläggningshotad.

- Problemet är att vi inte på tio år har lyckats få hit lärare med rätt kvalifikationer, och så finns det inte tillräckligt många svenskspråkiga elever, skriver Varkaus bildningsdirektör Timo Tuunainen i ett mejl.

Vad som anses vara tillräckligt många elever slogs fast 2014 då diskussionen om att stänga skolan senast gick het. Då beslöt man att skolan får fortsätta med sin verksamhet så länge som elevantalet är minst tolv.

När staden i februari utredde hur många elever skolan kommer att ha nästa höst, landade antalet på elva. Men sedan dess har ytterligare två anmält intresse. En av dem fick sin anmälan registrerad, medan den andra fick höra att skolan kommer att stänga och därför kan anmälan inte tas emot, uppger Vänföreningen för Varkaus Svenska skola.

Sammanlagt finns det alltså tretton elever som skulle vilja gå i Svenska skolan nästa höst, inte elva.

- Redan från början hade vi beslutsfattare felaktig information. Jag har flera gånger bett bildningsdirektören Tuunanen att rätta informationen, så måndagens beslut kommer att fattas utifrån information som inte stämmer, säger Jaakko Ikonen (SDP) som är fullmäktigeledamot i Varkaus och medlem i bildningsnämnden.

Jaakko Ikonen, medlem i Varkaus stadsfullmäktige och i bildningsnämnden, står framför Varkaus stadshus.
Lokalpolitikern Jaakko Ikonen har själv två barn som går i Svenska skolan. Jaakko Ikonen, medlem i Varkaus stadsfullmäktige och i bildningsnämnden, står framför Varkaus stadshus. Bild: Yle/ Esa Huuhko Varkaus,stadshus,stadsfullmäktige,kommunalpolitik,Jaakko Ikonen

Ikonen har själv två barn i skolan och hans fru Nea Ikonen är ordförande i skolans vänförening. Han köper inte bildningsdirektörens argument om lärarproblematiken.

- Det är ett problem som bildningsnämnden har hittat på. Eftersom vi inte har en behörig rektor måste vi ledigförklara tjänsten på nytt varje år, men den är möjlig att söka endast två veckor i juni. De flesta lärare som söker jobb för nästa läsår gör det nu. Vi ligger alltid på efterkälken, säger Jaakko Ikonen.

Staden räknar med att spara pengar – Vänföreningen: ”Det finns pengar”

Att driva en skola är inte gratis och Varkaus stad räknar med att en nedläggning av Svenska skolan skulle innebära besparingar på närmare 80 000 euro per år.

Men Svenska skolan finansieras också med hjälp av fondstöd som går genom Vänföreningen för Varkaus Svenska skola. Vänföreningen får sina pengar från bland annat Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

I fjol betalade vänföreningen drygt 25 500 euro till staden för upprätthållandet av skolan. Bildningsnämnden konstaterar att stödet har minskat med en fjärdedel på fyra år.

Nea Ikonen är ordförande för Vänföreningen för Svenska skolan i Varkaus.
Nea Ikonen tycker det är märkligt att staden inte fört några diskussioner om skolans finansiering med Vänföreningen. Nea Ikonen är ordförande för Vänföreningen för Svenska skolan i Varkaus. Bild: Yle/ Esa Huuhko Varkaus,Svenska skolan i Varkaus,Nea Ikonen

Att stödet gått ner beror enligt vänföreningens ordförande Nea Ikonen delvis på naturliga orsaker som att en del kostnader har minskat. Hon konstaterar att ingen från staden har bett om mera pengar.

- Det har inte förts någon diskussion om hur stort stödet ska vara även om Vänföreningen har pengar, säger Nea Ikonen.

Staden föreslår att barnen skickas till Jyväskylä

Kommunen är skyldig att se till att de svenskspråkiga barnen får undervisning på sitt eget språk på annat håll.

Den närmaste svenskspråkiga grundskoleutbildningen finns i Jyväskylä, 130 kilometer västerut. Eftersom restiden mellan Varkaus och Jyväskylä skulle bli längre än vad grundskolelagen tillåter, anser bildningsnämnden att det enda alternativet är att barnen inkvarteras på orten.

- Det låter inte som ett riktigt alternativ, speciellt inte för dem som ännu är små barn. Förskoleelever är ganska unga ännu att vara någon annanstans under veckan och komma hem till veckoslutet. Och det här har ju aldrig gjorts förut heller i Finland, konstaterar Nea Ikonen.

Jaakko Ikonen misstänker ändå att förslaget snarast är stadens försök att skrämmas så att föräldrarna ska gå med på att sätta barnen i finsk skola.

Är det vettigt att bevara skolan?

Men är det ändamålsenligt att driva en svensk skola med drygt tio elever som alla behärskar finska? Frågar man paret Ikonen är svaret ja.

- Det handlar ju om barnens rätt att få gå i skola på sitt eget modersmål, så varför skulle det inte vara det? undrar Nea Ikonen.

- Skolan är en stor del av stadens historia. Finlandssvenskarna har gjort mycket för den här staden och mot den bakgrunden är det synd att man inte känner till sin egen historia utan ger sig på finlandssvenskarnas ställning, säger Jaakko Ikonen.

Svenska skolan i Varkaus håller till i samma byggnad som Könönpellon koulu.
Svenska skolan i Varkaus har de senaste fem åren hållit till i samma byggnad som Könönpellon koulu. Då skolan grundades fanns den i firman A. Ahlströms lokaler. Svenska skolan i Varkaus håller till i samma byggnad som Könönpellon koulu. Bild: Yle/ Esa Huuhko Varkaus,Svenska skolan i Varkaus,skola

Att undervisningen skulle lida av skolans ringa storlek är inte något som Nea och Jaakko Ikonen oroar sig för.

- Jag tycker inte att det är ett problem. I och med att grupperna är små finns det inte så många störande moment. Mina barn har lärt sig svenska och också finska och tyska. Så undervisningen är jättebra, säger Jaakko Ikonen.

Accepterar inte ett nej

Då Svenska Yle besökte Svenska skolan sade skolans försvarare att de inte kommer att ge sig, även om stadsfullmäktige skulle klubba igenom beslutet att stänga skolan.

- Då överklagar vi såklart till förvaltningsdomstolen, säger Nea Ikonen.

Om det här inte ger önskat resultat finns också en plan B – att privatisera skolan.

- Vi har redan börjat jobba för en sådan lösning. Vi har möjligheter att få stöd från finlandssvenska och svenska stiftelser och jag tror att vi också i fortsättningen får internationella stöd. Tidigare har också företag stött skolan och själv jobbar jag för att få just företag att bidra, säger Jaakko Ikonen.

Artikeln har uppdaterats 29.4.2019 kl. 20.27 med att stadsfullmäktige i Varkaus beslutat att stänga den svenskspråkiga skolan. Också rubriken har ändrats för att stämma överens med det.

Artikeln har preciserats den 30.4 kl. 11.25 med en mening som förtydligar att endast ett fåtal av de nio eleverna i skolan är i första hand svenskspråkiga.

Läs också