Hoppa till huvudinnehåll

Efter 30 år på tronen abdikerar Japans kejsare Akihito - efterträdaren är ett oskrivet blad

Kejsar Akihito ochj kejsarinnan Michiko på besök i Filippinerna i januari 2016.
Kejsar Akihito och kejsarinnan Michiko tackar för sig den 30 april 2019. Kejsar Akihito ochj kejsarinnan Michiko på besök i Filippinerna i januari 2016. Bild: EPA/ FRANCIS R. MALASIG Akihito,Japan

Japans kejsare avgår den 30 april. En särskild lag gör det möjligt för kejsare Akihito att abdikera. Kronprins Naruhito är än så länge ett oskrivet blad.

Redan för drygt två år sedan var det klart: Japans kejsare Akihito vill avgå.

Kejsaren framträdde då i en extrainsatt TV-sändning och meddelade värdigt och samlat att det var dags för nästa generation att ta vid.

Han gjorde då bedömningen att han inte så länge till skulle ha energin och orken att vara kejsardömets symbol. Kejsaren är en viktig symbol i Japan, fastän rollen på det politiska planet är rent ceremoniell.

Japans kejsare Akihito 76 år.
Kejsar Akihito abdikerar 30 april 2019. Japans kejsare Akihito 76 år. Bild: NHK födelsedag

– Medan jag är vid mina sinnens fulla bruk och min kropp fortfarande fungerar tänker jag att så kommer det inte att vara för evigt. Därför är det tid att börja fundera på framtiden, sade kejsaren.

Kejsar Akihito, som nu är 85 år gammal, har opererats för prostatacancer och hjärtbesvär så det var ingen stor överraskning att han ville dra sig tillbaka.

Särskild lag behövdes för abdikeringen

Det japanska parlamentets överhus stiftade en särskild lag för att göra det i japanska sammanhang ovanliga att som kejsare ge ifrån sig tronen. Det normala i Japan är att en kejsare dör på sin post.

Sommaren 2017 föll rösterna 242–235 för att låta Akihito abdikera.
Lagen gäller ändå bara Akihito och kan inte tillämpas för andra kejsare.

Kejsar Akihito väntas abdikera i mars år 2019,. Både han och kejsarinnan Michiko är 83 år gamla
Kejsar Akihito väntas abdikera i mars år 2019,. Både han och kejsarinnan Michiko är 83 år gamla Bild: EPA/KIYOSHI OTA Akihito,Michiko

Lagen gör det möjligt för Akihito att bli en så kallad daijō tennō eller mer folkligt: joko- en kejsar emeritus.

Historieprofessor Takahisa Furukawa vid Nihon-universitetet i Tokyo satt med i den sexmannakommitté som på regeringens uppdrag utredde frågan.

– Vi har att göra med en väldigt speciell situation och då krävs att man noga tar hänsyn till och respekterar de åsikter som framkommer, inte minst kejsarens egna synpunkter. Han är väldigt populär och har alltid haft ett starkt stöd hos det japanska folket, säger Furukawa.

Kejsar Hirohito och kamikazepiloterna

När Japan drog ut i andra världskriget, eller Stillahavskriget som det också kallas, så var det i kejsar Hirohitos namn.

Det var för honom de unga självmordspiloterna kraschade sina flygplan mot amerikanska krigsfartyg i de ökända kamikazeuppdragen.

Eländet tog inte slut förrän kejsar Hirohito i ett radiotal, den 14 augusti 1945, tillkännagav att "kriget hade tagit en vändning som inte nödvändigtvis var till Japans fördel" och att befolkningen nu var tvungen att "acceptera det oacceptabla och uthärda det outhärdliga".

Kejsarens roll i kriget blev aldrig riktigt utredd och trots att det fanns krafter som ville avrätta honom för krigsförbrytelser så fick han sitta kvar på sin tron i ytterligare 44 år, fram till sin död i januari 1989.

Politisk och religiös symbol

Frågan om kejsarens roll är komplicerad då kejsaren inte bara är en symbol för Japan utan också överhuvud och högste beskyddare av shinto - vid sidan av buddhismen Japans viktigaste religion.

I den rollen kan han sägas vara lika viktig som påven är för den katolska kyrkan.

Folkvimmel i Tokyo, med det japanska kejserliga vapnet i bakgrunden.
Folkvimmel i Tokyo, med den japanska kejserliga symbolen i bakgrunden. Folkvimmel i Tokyo, med det japanska kejserliga vapnet i bakgrunden. Bild: Jon Thunqvist Japan,Tokyo,Akihito

Det är ingen överdrift att säga att shinto och kejsarämbetet är ett.

När kejsar Akihito abdikerar och hans äldste son, kronprins Naruhito, tar över så är det till kejsarpalatsets egna shintotempel de går för att först förkunna nyheten för solgudinnan och be om hennes beskydd.

Senare är det dags för en annan central ceremoni i Ise-templet. Där förvaras de regalier - bland dem en spegel och ett svärd - som gudarna enligt mytologin ska ha lämnat till kejsarfamiljen för 2 600 år sedan.

"Frågan om republik alltjämt ett tabu"

Kenichi Asano, skribent och tidigare professor vid Doshishauniversitet i Kyoto, varnar att ett tronskifte riskerar att föra Japan tillbaka till den militarism som kännetecknade landet fram till 1945.

Den nuvarande kejsaren var bara elva år när kriget tog slut och hans pappa, kejsar Hirohito riskerade att ställas inför rätta och dömas till döden för krigsbrott.

Kronprins Naruhito och kronprinsessan Masako väntas bestiga tronen den 1 april år 2109
Naruhito tillträder den 1 maj som kejsare i Japan. Till vänster den blivande kejsarinnan Masako. Kronprins Naruhito och kronprinsessan Masako väntas bestiga tronen den 1 april år 2109 Bild: EPA/KIMIMASA MAYAMA Naruhito

– Akihito har alltid betonat freden, men hans son Naruhito är ett oskrivet blad, säger Asano.

Han tillägger att han tycker att tronskiftet hade varit ett utmärkt tillfälle att göra om Japan till en republik, men att detta är en fråga som sällan eller aldrig förs fram eller ens diskuteras i media.

Därför får det japanska folket aldrig möjlighet att ta ställning eller fundera på vad en övergång till republik egentligen skulle innebära.

– Det är tabu att ens ta upp frågan till diskussion. Sånt pratar vi inte om i Japan, säger han.

De skandaler som man inte sällan hör talas om i samband med rapporteringen om Europas kungahus lyser med sin frånvaro i Japan.

Därmed inte sagt att det saknas en skvallerpress som noggrant bevakar varje steg de kejserliga tar.

Kronprinsparet gifte sig 1993 och var länge mediernas favoritobjekt. Alla undrade om och när de skulle få barn. Helst ett gossebarn eftersom Japan tillämpar manlig tronföljd.

Det blev till sist en dotter, men situationen löste sig, åtminstone tillfälligt, när Naruhitos yngre bror fick en son 2006.

Kronprinsessan, den blivande kejsarinnan, Masako tog dock så illa vid sig av uppståndelsen och de krav som ställdes på henne att hon drabbades av psykiska problem. Problem som hon, enligt hovet, alltjämt lider av och som gjort att hon i långa perioder undvikit att framträda offentligt.

Hur Masako och hennes man, den blivande kejsaren Naruhito, kommer att hantera den uppmärksamhet som följer av att bli Japans nya kejsarpar återstår att se.

Japan och kejsaren

Japan är en konstitutionell monarki med kejsaren som symbol för den japanska staten, men med endast ceremoniell makt.

Mellan 1600-talet och medlet av 1800-talet hade kejsaren knappt någon makt alls, medan kejsaren åter fick mycket maktbefogenheter efter den så kallade Mejirestaurationen.

Sedan Japans tunga nederlag under andra värdskriget har kejsaren varit utan formell politisk makt

Den nya regenttid som inleds 1. maj när Naruhito tillträder kommer att kallas "Reiwa". De japanska tecknen rei och wa betyder ordning och fred.

Japan är en demokrati med ett folkvalt parlament som består av ett underhus och överhus. Regeringen leds av en premiärminister, nu Shinzō Abe, från liberaldemokratiska partiet.

Liberaldemokraiska partiet, LDP, har ssuttit vid regeringsmakten sedan 2012.

Källa: Nationalencyklopedin