Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: FSI hoppas på ett regeringsprogram som är positivt ur den finlandssvenska idrottens och motionens synvinkel

FSI:s styrelseordförande Håkan Nystrand.
FSI:s styrelseordförande Håkan Nystrand. FSI:s styrelseordförande Håkan Nystrand. Bild: FSI / Michael Godtfedsen idrott,håkan nystrand

Finlands Svenska Idrotts styrelseordförande Håkan Nystrand skriver att organisationen har dragit upp färska riktlinjer för verksamheten med sikte på 2030. Det omfattande arbetet har resulterat i fem viktiga områden som fokus kommer att ligga på. Nu hoppas FSI på ett regeringsprogram som tar hänsyn till den finlandssvenska idrotten.

Finlands Svenska Idrotts vårmöte var i år speciellt viktigt eftersom en ny strategi för idrott och motion på svenska, med blicken mot 2030, godkändes. Arbetet med strategin har skett grundligt och pågått i över ett år. Styrelsen har strävat till att engagera så många parter som möjligt i processen.

Medlemsförbund, idrottsföreningar och samarbetspartners har på olika sätt haft möjlighet att delta i arbetet. Riksdagen godkände i vintras ett nytt idrottspolitiskt program, vilket i sig också är en bra orsak att se över de finlandssvenska idrottsstrategierna.

Finlands Svenska Idrott ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för idrotten och motionen på svenska i Finland. Den finlandssvenska idrottsrörelsen har ingen marginell uppgift precis!

"Vi sätter grunden för en aktiv och sund livsstil"

Vi ska i slutändan verka för en aktivare livsstil och ett hållbart samhälle i hela Svenskfinland. Då behöver vi fortsättningsvis en välfungerande helhet där grenförbunden, distrikten och inte minst idrottsföreningarna på många sätt är centrala. Verksamheten ska andas gemenskap, inspiration och resultat.

Samhörighet och inkluderande verksamhet hör ihop med den finlandssvenska idrottsrörelsen. Vårt koncept bär långt både då det gäller idrottsframgångar och en aktiv livsstil. Vi gör idrott och motion med positiva förtecken.

Tävlingsidrotten har en viktig roll i vårt samhälle. Medborgarna förs samman av idrotten och vi sporras vidare till att jobba för allt det goda som idrotten för med sig. Alla blir inte världsstjärnor, men tack vare vår verksamhet ger vi en god start i livet för många unga.

Vi sätter grunden för en aktiv och sund livsstil som bibehålls genom hela livet. Våra idrottsförbund och -föreningar ska fortsättningsvis finnas bland toppen både då det gäller resultat och engagemang!

Fem utvecklingsresor

Finlands Svenska Idrotts vision “för den bästa idrotten och motionen” lyfter upp fem viktiga områden, utvecklingsresor, som vi kommer att sätta tonvikten på i verksamheten.

Skriver man ihop de olika utvecklingsresorna kan man säga att vi vill befrämja en aktiv livsstil där levande och starka idrottsföreningar har en central roll.

Finlands Svenska Idrott ska vara en stark och respekterad aktör inom idrotten, både vad det gäller förutsättningar, serviceutbud och resultat.

Hela vår verksamhet ska bygga på hållbarhetsprinciperna både vad det gäller etik, en ren idrott, miljö, ekonomi och social hållbarhet.

Ska vi på bästa sätt lyckas med de fem utvecklingsresorna bör vi också se över hela vår organisation utgående från de utmaningar som den nya strategin och utvecklingsresorna ställer på oss.

Fördubblat deltagande

Idrottaren, i vid bemärkelse, är i centrum och inspireras redan från unga år till aktivitet, idrott och motion. Vårt mål är att år 2030 ha fördubblat antalet deltagare i verksamheten.

Många av oss är på sätt eller annat med i en idrottsförenings verksamhet. Ändå är det många aktiva motionärer idag som idrottsorganisationerna inte når.

Vi måste bli bättre på att kontinuerligt uppdatera vår verksamhet så att vi också når de stora skaror av idrottsaktiva utanför de traditionella föreningarna. Här har vi en stor utmaning inför framtiden. Samhället förändras och idrotten med det!

Viktigt regeringsprogram

Vi är i Finland just nu inne i ett också idrottspolitiskt viktigt skede då följande regering och regeringsprogram ska utformas. Finlands Svenska Idrott har nu en ny bas för verksamheten i form av en färsk strategi. Redan före riksdagsvalet presenterade vi huvudmålsättningarna då det gäller idrotten och motionen i Svenskfinland under den kommande regeringsperioden.

Vi står nu väl rustade och hoppas att också kunna bidra med vår sakkunskap då det gäller att få till stånd ett regeringsprogram, som är positivt ur den finlandssvenska idrottens och motionens synvinkel.

Idrott och motion har mycket att bidra med då det gäller ett hållbart samhälle. Det som investeras i idrott och motion kommer mångdubbelt tillbaka i form av ett friskare och mera hållbart samhälle.

Håkan Nystrand
Styrelseordförande, Finlands Svenska Idrott

Läs också

Nyligen publicerat - Sport