Hoppa till huvudinnehåll

Utredningen om dödsolyckan i Kuopio klar - chaufförens hälsotillstånd och dålig sikt bidrog till olyckan

Olycksbussen i Kuopio fick stora skador.
Olycksbussen i Kuopio fick stora skador. Bild: Lehtikuva Kuopio,Bussolycka i Kuopio

Olycksutredningscentralen har offentliggjort sin rapport gällande den allvarliga bussolyckan i Kuopio den 24 augusti 2018 och kommit med nya säkerhetsrekommendationer.

Fyra personer omkom då en buss föll från en bro ner på ett järnvägsspår. Nio personer skadades allvarligt och tio personer skadades lindrigare i olyckan på riksväg fem.

Två av de omkomna var svenska medborgare, en var finsk medborgare och en hade dubbelt medborgarskap.

Bussen var abonnerad av körmedlemmar från svenska Kalix och den var på väg till hotell Rauhalahti, belägen endast tre kilometer från olycksplatsen.

Olycksutredningscentralens chef Veli-Pekka Nurmi vid presskonferensen om Kuopio-olyckan.
Olycksutredningscentralens chef Veli-Pekka Nurmi Olycksutredningscentralens chef Veli-Pekka Nurmi vid presskonferensen om Kuopio-olyckan. Bild: Lehtikuva Olycksutredningscentralen,Veli-Pekka Nurmi

Brister inom bussbranschen utpekas - nya säkerhetsrekommendationer

Olycksutredningscentralen konstaterar att förarens hälsotillstånd och den tunga arbetsuppgiften sänkte vakenhetsgraden. Därför upptäckte inte chauffören den korsning som närmade sig och hans försök att bromsa misslyckades. Utredningen visar att chauffören hade enbart lite erfarenhet av olycksfordonet.

Avfarten där olyckan ägde rum var ganska kort och på den fanns inte några andra trafikmärken som skulle ha uppmanat till inbromsning än det vägmärke för tätort som fanns nära korsningen. Dessutom begränsade den park som fanns mellan motorvägen och avfarten sikten mot korsningen.

De här omständigheterna bidrog till olyckan. Dödsfallen och de allvarliga skadorna var en följd av fallet ner på tågbanan från en höjd på ungefär tio meter. Det fanns inga tekniska fel som påverkade olyckan.

Olycksutredningscentralen skriver att chauffören hade en kronisk sjukdom, som inte hade lett till särskilda åtgärder vid körkortskontrollen och inte heller i övriga kontakter med hälsovården.

Utredningen påvisar olika säkerhetsbrister i bussbranschen. Olycksutredningscentralen kommer med sex säkerhetsrekommendationer:

  • Kommunikationsministeriet ska upprätta bestämmelser med vilka säkerhetsledningssystem tas i bruk inom hela bussbranschen.
  • De universitetsfakulteter som tillhandahåller läkarutbildning ska se till att grunder i körhälsa ingår i grundutbildning, specialiseringsutbildning och fortbildning av läkare. Målet ska i synnerhet vara att läkarna känner till särdragen i en yrkesförares yrke, körhälsokrav och körhälsans inverkan på säkerheten.
  • Kommunikationsverket ska lägga till identifiering av hyperglykemi, det vill säga högt blodsocker, i körhälsoanvisningarna, liksom också de åtgärder som följer av detta, i synnerhet vad gäller yrkesförare
  • Kommunikationsministeriet uppmanas kontrollera krav och praxis i anslutning till uppföljningen och säkerställandet av busschaufförers hälsotillstånd, och se till att sannolikheten för och följderna av förlorad funktionsförmåga är granskade på samma sätt som inom övriga trafikformer. Även psykisk hälsa och hantering av trötthet bör beaktas.
  • Trafikledsverket i vägnätet ska kartlägga ställen därdet finns risk för att tunga fordon faller på förlängningar av en motorvägsramp och planera korrigerande åtgärder för dessa tillsammans med kommunerna och NTM-centralerna.
  • Transport- och kommunikationsverket ska i sitt internationella samarbete aktivt främja att kollisionsvarnare, nödbromsningssystem, filvakter och anordningar som övervakar förarens vakenhetsgrad, vilka redan etablerats på marknaden, utbreds i bussar.
En buss i ett garage.Bussens framparti har omfattande skador.
En buss i ett garage.Bussens framparti har omfattande skador. Bild: Yle/Antti Kuronen Bussolycka,Kuopio

Polisutredningen klar inom kort

Polisinrättningen i Östra Finland utreder olyckan såsom grovt äventyrande av trafiksäkerheten och chauffören (f. 1951) misstänks för fyra fall av dödsvållande. Utredningen väntas bli klar inom kort.

Fordonets hastighet var enligt Olycksutredningscentralen så hög att det inte gick att svänga. Bussen fortsatte över en refug och körde in i personbilar, därefter körde bussen genom ett broräcke och frampartiet landade på en bergskant vid ett järnvägsspår.

När bussen stannat föll bakpartiet ner på spåret med sidan före. Olycksutredningscentralen konstaterade redan i höstas att de svåraste skadorna uppstod då bakpartiet rasade ner.

Rapporten Bussolyckan som ledde till fyra dödsfall i Kuopio 24.8.2018 offentliggjordes på måndagen.