Hoppa till huvudinnehåll

Studerande om droganvändningen i Vasa: Man känner nog att det röks på i gränderna

Två flickor med svarta munkjackor står bredvid varandra.
Linn Hellström (t.v.) och Jasmine Malm har inte själva kommit i direkt kontakt med droger i Vasa, men de vet att det förekommer. Två flickor med svarta munkjackor står bredvid varandra. Bild: Yle/Niklas Grönholm studerande,Vasa,Yrkeshögskolan Novia,jasmine malm

Studerande i Vasa är medvetna om droganvändningen inom studiekretsarna, men man pratar inte så mycket om det. "Vissa tar droger för att förbättra koncentrationsförmågan."

Allt fler unga personer prövar på droger och det blir allt lättare att få tag på säger myndigheterna. Bland studiekretsarna i Vasa är droganvändningen en liten men uppgående trend.

Jasmine Malm och Linn Hellström studerar vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Under sina tre år av studier har de aldrig kommit i direkt kontakt med droger inom studiekretsarna, men de vet att det förekommer.

- Jag har hört om studerande som tar droger men jag tror att det är vanligare bland de som är yngre än oss, säger Malm.

Hellström instämmer och säger att hon inte tror att droger ännu är så vanligt bland studiekretsarna utan att det troligen förekommer i större grad bland de som går i gymnasiet eller högstadiet. Bägge två tror att cannabis och amfetamin hör till de vanligaste och att de är lätta att få tag på.

- Man känner nog att det röks på i gränderna när man går längs gatorna i Vasa, säger Malm.

Men det är inte bara i festsyfte som man använder droger utan vissa använder det för att förbättra studieprestationerna.

- Jag har hört att vissa tar droger för att förbättra koncentrationsförmågan, säger Hellström.

”Mer än bara cigarettrök”

Janice Mattlar studerar för tredje året vid Åbo Akademi. Hon säger att hon stött på droger på studieevenemang.

- Jag har märkt att det i köerna till krogen luktar mer än bara cigarettrök.

Mattlar säger att man nog märker att det förekommer droger på studieevenemang men det pratas väldigt lite om droger bland studiekretsarna. Hon tycker att droger är onödiga och tycker man klarar sig bra med alkohol.

- Jag vet vissa som tar droger bland studiekretsarna, men jag håller mig borta från dem.

En kvinna med långt ljusbrunt hår och glasögon står i en trappuppgång.
Janice Mattlar. En kvinna med långt ljusbrunt hår och glasögon står i en trappuppgång. Bild: Yle/Niklas Grönholm studerande,Åbo Akademi,kvinna,janice mattlar

Sist och slutligen tror hon inte att droger är så stort problem bland studiekretsarna.

- Det pratas väldigt lite om droger bland studiekretsar vilket kan vara ett tecken på att det troligen inte används i så stor grad.

”Det finns alltid någon bekant som kan fixa”

Henry Waltzer studerar för andra året till klasslärare vid Åbo Akademi. Han har också märkt av droger på studieevenemang men inte i någon större utsträckning. Han tror att det är lättare att få tag på droger än man kunde tro.

- Det finns alltid någon bekant som kan fixa om man så vill.

Han tror att det är en trend att pröva på droger. Waltzer säger att grupptryck kan inverka då många andra gör det så vill man pröva på det själv. Även han har hört om personer som använder droger för att förbättra studieprestationerna, vilket han tycker är fel.

- Om man har jättemycket att göra och en deadline närmar sig så kan man ta droger för att exempelvis skriva längre och snabbare. Med det är ingen ursäkt, det finns alltid tid att skriva.

En ung man med keps och glasögon.
Henry Waltzer. En ung man med keps och glasögon. Bild: Yle/Niklas Grönholm studerande,Åbo Akademi,henry waltzer

Waltzer förhåller sig passivt gentemot droger och säger att det är upp till var en att bestämma om man vill ta droger, så länge man inte skadar någon annan. Han tror att en del har ersatt alkoholen med cannabis.

- Vissa kanske väljer cannabis framom alkohol för blir inte bakfulla. Här finns dock risken att man vill pröva på starkare droger.

Trots att det förekommer droger tror han inte att det sist och slutligen är något större problem med droganvändningen bland studiekretsarna.

- I studiekretsarna ser jag inget större problem, men utanför så tror jag att användningen har ökat.

Läs mera:

Droganvändning smyger in i studiekretsarna i Vasa: ”Allt fler studerande är öppna för att använda droger”

Den starka alkoholkulturen inom studielivet håller på att förändras och allt fler studerande väljer att inte dricka alkohol. Attityderna gentemot droger har samtidigt blivit liberalare. Cecilia Flygar, socialhandledare vid ungdomsstationen Klaara i Vasa, säger att det inte finns någon direkt orsak till den ökade droganvändningen.