Hoppa till huvudinnehåll

Många finländare i 20-årsåldern lider av övervikt – kan leda till problem med blodtrycket

En person mäter blodtrycket.
En person mäter blodtrycket. Bild: Mostphotos / Copyright (C) Andrey Popov blodtryck

Gradvis viktökning bland 20–40 åringar kan enligt en färsk undersökning leda till kommande blodtrycksproblem, även om vikten inte ökar mycket. Drygt hälften av män i 20-årsåldern i Finland är överviktiga, samt var tredje kvinna i samma ålder.

En undersökning av Journal of the American Heart Association visar att blodtrycket på lång sikt blir högre bland de som är överviktiga.

Undersökningen baserar sig på drygt 3 300 personers hälsouppgifter. Undersökningen gjordes mellan 2004 och 2015 och alla deltagares BMI (body mass index = relationen mellan vikt och längd) och blodtryck mättes 4–11 gånger under uppföljningen.

20–30-åringar ska hålla koll på BMI

Baserat på resultaten kan man säga att nivån på BMI har en märkbar effekt på risken för hypertoni, alltså högt blodtryck.

Undersökningen visar att man som ung vuxen behöver kontrollera sitt BMI för att undvika hypertoni senare i livet. Speciellt personer i åldern 20–30 kan vara utsatta och det är speciellt viktigt att hålla koll på vikten för att reducera risken för förhöjt blodtryck.

Bland dem som gradvis gick upp i vikt finns det en 2,5 gånger större risk för hypertoni om man jämför med de som inte gick upp i vikt eller knappt gick upp i vikt under tidpunkten för undersökningen.

För de som snabbt gick upp i vikt var risken för hypertoni 11 gånger större än för de som inte gick upp i vikt.

Enligt nyhetstjänsten Duodecim är nästan hälften av de finländska männen och var tredje kvinna i 20-årsåldern överviktiga. Det betyder att de löper större risk för hypertoni.

Källor: Duodecim, Journal of the American Heart Association