Hoppa till huvudinnehåll

Slutet på hivepidemin? Överföring av hiv kan stoppas med mediciner, visar forskning: "Innebär att smittorisken inte längre finns"

hiv
hiv Bild: iStock.com hiv

Mediciner kan stoppa överföringen av hiv, visar en omfattande studie som publiceras i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet.

Enligt tidskriften The Lancet är risken för överföring av sjukdomen hos par där båda parter är män obefintlig, så länge viruset är dämpat av antiretrovirala mediciner.

Det här innebär att ifall alla med hivsmitta behandlas kommer inte fler smittor uppkomma.

Studien är utförd bland nästan 1 000 europeiska par där båda parter är män och ena behandlas för hiv. Studien visar att den friska parten inte fått infektionssjukdomen under de åtta år studien utförts.

15 män smittades under tiden för studien, men genom DNA-test framkom det att de smittades av någon annan som inte behandlas för sjukdomen,och inte av deras deras partner.

Tidigare studier har visat att antiretroviral behandling skyddar heterosexuella par där ena parten är smittad.

– Det här är lysande, fantastiskt! säger professor Alison Rodgers vid University College London till den brittiska tidningen The Guardian.

Rodgers är en av ledarna för forskningen och betonar att man till näst borde se till att alla hivpositiva får tillgång till hivtest och sedan vård.

Humant immunbristvirus

  • Det finns två varianter av hiv, hiv-1 och hiv-2.
  • En långvarig infektion kan orsaka AIDS.
  • Sprids via blod och andra sekret och kroppsvätskor.
  • Hiv-epidemin finns över hela världen och totalt beräknas 35 miljoner vara smittade.
  • Smittan leder till en gradvis tilltagande immunbrist vilket leder till att normalt harmlösa smittämnen ger allvarliga infektioner.

Källa: Nationalencyklopedin

Forskningsresultatet kan bidra till minskat stigma

Kalle Saksela, professor i biomedicin vid Helsingfors universitet menar att forskningens resultat inte är nytt. Liknande slutsatser har redan dragits vad beträffar heterosexuella par. En så här omfattande forskning påverkar däremot tankesättet kring hiv.

– Det är inte längre bara livslängden för hivsmittade som förlängs, nu behöver man inte vara rädd för att bli smittad, säger Saksela.

Också i Finland finns det en del som inte behandlas trots hivsmitta. Saksela påpekar att problemet med att hiv konstateras i ett sent skede kvarstår. Många uppsöker inte läkare trots att de redan har symptom.

I dag kan du testa dig för hiv genom ett hemtest som fås på apoteket eller kan beställas via hivpoint. Det sänker tröskeln för att testa sig, menar Saksela.

– Trots att forskningsresultatet inte direkt är nytt är det ändå en fin nyhet, det innebär ju att smittorisken bland dem som behandlas för hiv inte längre finns, säger Saksela.

Hiv och Aids i siffror

1900-talets början uppkom hiv i centrala afrika, smittan överfördes från schimpanser
1959 togs det första blodprovet i Kongo genom vilket hiv senare konstaterades
1979 konstaterades Aids bland homosexuella män i Los Angeles
1981 upptäcktes sjukdomen Aids
1984 identifierades hivviruset
1990 uppskattades 10 miljoner vara smittade
2000 fanns det uppskattningsvis 34 miljoner smittade

Hiv i Finland

1983 konstaterades de första fallen av Aids i Finland, både bland hetero- och homopar
1986 grundades Seta en hivstiftelse
1987 togs den första hivmedicinen i bruk, i världen och i Finland
2018 var 4 000 hivsmittor konstaterade och 500 människor konstaterat sjuka i Aids i Finland

500 personer av de smittade har dött, varav hälften dött av Aids
250 fall konstaterades i en epidemi i Helsingfors mellan åren 1998 och 2004.
3 400 personer uppskattades år 2018 leva med hivinfektion
30 år har man försökt få fram ett vaccin mot hiv, utan resultat
25-45 år gammal och man är den ''typiska'' hivsmittade som oftast fått sin smitta genom oskyddat sex

Källa: Terveyskirjasto

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes