Hoppa till huvudinnehåll

Två hektar solpaneler är bara början för Raseborgs elbolag - solförhållandena i Västnyland är lika bra som i mellersta Europa

Frank Hoverfelt står vid en bild av en karta.
Frank Hoverfelt vid kartan över området där solkraftverket ska byggas. Frank Hoverfelt står vid en bild av en karta. Bild: Bubi Asplund / Yle energi,energibolag,Ekenäs,Raseborg,Västnyland,solkraft,solkraftverk,verkställande direktör,frank hoverfelt

Våren 2020 tas solkraftverket i Björknäs i Ekenäs i bruk. Det gör Ekenäs Energi förutsatt att alla tillstånd och finansieringen är i skick senast i höst. Totaleffekten från solkraftverket kommer att vara en megawatt och årsproduktionen motsvarar elförbrukningen i kring 500 höghuslägenheter.

Frank Hoverfelt, vd för energibolaget Ekenäs Energi, ler som solen då han berättar om projektet.

Han säger att om allting går enligt planerna kan bolaget fatta investeringsbeslutet på hösten.

- Före beslutet fattas ska alla tillstånd för grundandet av solkraftverket sökas och investeringsstödet från staten vara klart. Stödet utgör 25 procent av investeringskostnaderna, säger han.

När vi så att säga sålt slut på kapaciteten i skede ett kan vi börja fundera på att avancera.― Frank Hoverfelt, vd på Ekenäs Energi

Han säger att själva byggandet eller installationen av solpanelerna inte är ett särskilt krävande arbete. Därför tror han att solkraftverket kan vara i bruk om ungefär ett år.

Då fortsättningen och utvidgandet av området kommer på tal, vill energibolagets vd inte slå fast någon tidtabell.

- Det beror på efterfrågan. Efterfrågan på solenergi är nog det som satte igång hela projektet.

- När vi så att säga sålt slut på kapaciteten i skede ett kan vi börja fundera på att avancera. Svårt att säga när det blir, men om allting går bra så kanske år 2025 eller 2030.

Mycket solsken i södra Finland

- Solförhållandena i södra Finland är väldigt bra, säger Hoverfelt.

Han säger att solen skiner i de sydvästra delarna av vårt land lika mycket eller till och med mera än i sydvästra Sverige.

- Fast de södra delarna av Sverige ligger mera söderut än södra Finland så är där väldigt molnigt. Här är det inte lika molnigt.

Hoverfelt konstaterar att solen i sydvästra Finland också skiner lika mycket som den gör i många delar av mellersta Europa.

Klimatvänlig investering

Han understryker att solkraftverket i Björknäs är klimatvänligt, detta trots att man kommer att avverka en hel del tallar för att få rum för solpanelerna.

- Solenergin ersätter annan produktion. Den ersätter fossil elproduktion, såsom kol- eller gaskraft. Den vägen kommer klimatnyttan.

Han säger att så långt det bara är möjligt kommer tallstubbarna, trädrötterna och ytskiktet att lämnas kvar på området. Det gör att marken binder en del koldioxid.

Olika instanser har utrett klimateffekten

Energiverket har låtit göra en hel räcka utredningar för att visa de positiva klimateffekterna av solkraftverket.

- Naturresursinstitutet Luke har beräknat skogens funktion som kolsänka och så har vi använt energikonsultbolaget Pöyry för att beräkna inbesparingarna i koldioxid som solkraftverket generar då den ersätter annan produktion.

- Den positiva effekten är tre gånger större än den negativa av den här solenergiparken. Den negativa effekten kommer från det att man fäller skogen, säger Frank Hoverfelt.

Staden är med av två orsaker

Raseborgs stad är starkt med i projektet. Stadsdirektör Ragnar Lundqvist säger att stadens miljöstrategi är en orsak till att staden vill använda solenergi.

- Som en del av Finland miljöcentrals Hinku-projekt jobbar Raseborgs stad för att vara en kolneutral kommun före år 2035.

- Stadshuset på Ekåsenområdet kommer att få ungefär en fjärdedel av sin el från solkraftverket. Staden går med i finansieringen av både ekonomiska och miljömässiga orsaker, säger Lundqvist.

Tre män står vid en solpanel.
Stadsdirektör Ragnar Lundqvist, Energibolagets vd Frank Hoverfelt och Henrik Ekblom, vd för Karis Telefon i skogen där solkraftverket byggs. Tre män står vid en solpanel. Bild: Bubi Asplund / Yle energi,energibolag,Ekenäs,Raseborg,Västnyland,solkraft,solkraftverk,verkställande direktör,stadsdirektörer,henrik ekblom

Han berättar att efter en förestående renovering av taket på en av byggnaderna på Ekåsenområdet kommer taket att förses med solpaneler.

Telebolag behöver mycket el

Telebolaget Karis Telefon har preliminärt kommit överens med Ekenäs Energi om att köpa en tredjedel av solkraftverkets kapacitet.

- För oss är en hållbar verksamhet viktig och vi vill minska på klimatpåverkan så mycket som möjligt, säger Henrik Ekblom som är vd för Karis Telefon.

Han berättar att bolagets centraler kräver mycket el.

- Centralerna som sköter stamnätet och abonnentförbindelserna förbrukar en hel del, men sedan går det också en hel del energi till att kyla datacentralerna vi har, säger Ekblom.

Han säger att bolaget har tre större enheter belägna i Hangö, Karis och Ekenäs och dessutom ett trettiotal mindre centraler som är kopplade mera lokalt. De betjänar också flera telemaster.

- Både tekniken och kylningen skapar en stor elkonsumtion hos oss, säger Ekblom.

Läget ypperligt för solparken

I det första skedet kommer solkraftverket att täcka ett område på ungefär två hektar.

- Solkraftverket kommer att ha över 3000 solpaneler och den planerade anläggningens totaleffekt är cirka 1 megawatt, vilket motsvarar lika mycket energi som ungefär 500 lägenheter i flervåningshus konsumerar på ett år, säger Hoverfelt.

Hoverfelt ger ett annat exempel på hur mycket en megawatt är:

- De flesta vet hur en gammal 60 watts glödlampa ser ut. Nuförtiden används ledlampor och avrundat är en sådan lampa ungefär tio watt. En megawatt är en miljon watt, det vill säga 100 000 sådana lampor, förklarar han.

Solstrålar reflekteras mot solpanel.
Solstrålar reflekteras mot solpanel. Bild: Mostphotos/Benjamin Haas solpaneler,solenergi,solen,energi,förnybar energi

I framtiden ska det finnas solpaneler på ett ungefär 6,6 hektar stort område där solkraftverket byggs. Solenergin tas till vara på ett område som ligger nära Ekenäs Energis kraftverk i Björknäs, på en tomt mellan riksväg 25 och järnvägen.

- Vi hade flera olika alternativ var solkraftverket kunde byggas. Det här läget är ypperligt eftersom vi har elförbrukningen nära till, säger Hoverfelt.

Placera solpanelerna nära konsumenten

Han säger att det är viktigt att solpanelerna placeras i närheten av den plats där förbrukningen sker.

- En del av elen som produceras här flyttas ner till Ekåsenområdet där stadshuset finns. Avståndet dit är ungefär 450 meter. Resten av elektriciteten går till vårt kraftverk här intill.

- Det här är ett bra område annars också. Här är någorlunda plant, området är ganska högt beläget och här går det också enkelt att placera och vinkla panelerna rätt.

Hoverfelt säger att grunden även är bra att bygga på här.

Bra komplement till andra energiformer

Energibolagets vd konstaterar att solenergi alltid är ett komplement till någon annan energiform.

- Tillsvidare är det så, åtminstone här i Finland. Det är ett bra komplement till andra energiformer.

Artikeln rättades 3.5 klockan 7.16. Det stod felaktigt att panelerna skulle byggas vid stamväg 51, men det korrekta är riksväg 25.

Artikeln rättades 3.5 klockan 8.33 med totaleffekt på en megawatt istället för att kraftverket producerar en megawatt.