Hoppa till huvudinnehåll

Betydande brister i Helsingfors räddningsverksamhet – staden kan tvingas betala 20 miljoner euro om servicen inte blir bättre

brandbil med helsingfors stads vapen på sidan
brandbil med helsingfors stads vapen på sidan Bild: Yle/Helena von Alfthan räddningsverksamhet,brand- och räddningsarbete,brandkårer,brandbilar,räddningsverk,skillnadens brandstation

Missförhållanden i servicenivån har uppdagats i Helsingfors räddningsverksamhet, meddelar Regionförvaltningsverket i södra Finland. Helsingfors stad hotas nu med 20 miljoner euro i böter om bristerna inte åtgärdas före år 2023.

Bristerna har funnits en längre tid.

Det var i januari 2016 som Regionförvaltningsverket meddelade att man kräver att räddningsväsendet i Helsingfors åtgärdar betydande brister och rättar till räddningsverksamheten så att servicenivån senast vid början av år 2017 motsvarar de krav som finns i räddningslagen.

Det lokala räddningsväsendet vidtog däremot inte några åtgärder som skulle ha bidragit till att räddningsverksamheten kom upp till den miniminivå som förutsätts.

Det finns alltså betydande missförhållanden i räddningsverksamhetens servicenivå och nu kan Helsingfors stad bli tvungen att betala 20 miljoner euro i vite.

Speciellt dåligt i norra och nordöstra Helsingfors

Enligt regionförvaltningsverkets observationer gäller de betydande missförhållandena den första enhetens beredskapstid och räddningsverksamhetens dimensionering av servicenivån efter lokala behov och riskerna för olyckor.

De betydande bristerna i räddningsverksamheten hänför sig särskilt till området i norra och nordöstra Helsingfors.

Nu ska man trappa upp servicenivån till det som förutsätts i räddningslagen. Räddningsväsendet har tid på sig till år 2023.

Det lokala räddningsväsendet får besluta hur och i vilken ordning det sätter servicenivån i skick utgående från de uppdagade missförhållandena.

Källor: Regionsförvaltningsverket, STT

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes