Hoppa till huvudinnehåll

Domstol ger tummen ner för Nestemack i Hangö

En bränslepump
Bränslestationen i Hangö har funnits på samma plats i 30 år. En bränslepump Bild: EPA/Oliver Berg förbrukning

Neste får inte sälja bränsle vid macken på Hemming Elfvings väg 5 i Hangö. Vasa förvaltningsdomstol går emot Hangö miljönämnds beslut.

Hangö stadsstyrelse överklagar förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen.

Miljönämnden beviljade i december 2017 lov för bränslestationen. Hangö miljöförening överklagade beslutet till Vasa förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolen förkastade nämndens beslut i slutet av april i år.

Bränslestationen som är obemannad är avsedd för fordon i tung trafik. Stationen som ligger nära infarten till Hangö har funnits på samma plats i 30 år.

Den ligger på ett viktigt grundvattenområde. Det närmaste vattentaget ligger 800 meter nordväst om bränslestationen.

Domstolen anser att det inte tillräckligt säkert går att fastställa om bränslestationens skyddsåtgärder är tillräckliga för att förhindra skadliga effekter på grundvattnet.

I eventuella olyckssituationer är risken ännu större att grundvattnet kan förstöras, konstaterar förvaltningsdomstolen.

Hangö stadsstyrelse fick information om förvaltningsdomstolens beslut på måndagen (6.5). Stadsstyrelsen beslutade att Hangö stad söker om ändring hos högsta förvaltningsdomstolen.

Artikeln uppdaterades 7.5 klockan 8.54 med uppgifter om att Hangö stadsstyrelse vänder sig till högsta förvaltningsdomstolen.