Hoppa till huvudinnehåll

Nygammalt förslag: Åbo Akademi, Novia och Arcada bör bilda gemensam högskola

Yrkeshögskolan Arcadas huvudbyggnad i Helsingfors.
Arcada i Helsingfors Yrkeshögskolan Arcadas huvudbyggnad i Helsingfors. Bild: Arcada Yrkeshögskolan Arcada,arcada

Åbo Akademi, Novia och Arcada bör bilda en stark, enhetlig svenskspråkig högskola. Det föreslår författarna till Magmas rapport Möjligheter för den högre utbildningen - med särskilt fokus på svenskspråkiga högskolor.

Markku Linna, tidigare kanslichef vid Undervisnings- och kulturministeriet, och rektor emeritus Henrik Wolff betonar att det behövs en gemensam strategi för högskoleutbildningen på svenska så att svenska språket i framtiden inte ska marginaliseras.

Högskolor
Henrik Wolff t.v. och Markku Linna t.h. Högskolor Bild: Magma Arcada,Novia,Åbo Akademi

Linna och Wolff understryker att det viktiga inte är en koncentration till vissa orter - utan att det är viktigt att en svenskspråkig högskola också har förankring i Helsingfors.

Regeringen avkrävs vision

Författarna anser att den kommande regeringen måste formulera en vision för högskolesektorns struktur och finansiering till år 2030.

Högskolesystemet i Finland är för splittrat och därför krävs kraftiga konsolideringsåtgärder på ett nationellt plan, heter det i rapporten.

Det är inte första gången förslaget om en fusion inom den svenskspråkiga högskolesektorn läggs fram. Bland annat år 2015 strandade ett fusionsförslag som Novias ägare, utbildningsstiftelsen Sydväst, lade fram.

Läs mera:

Broo: En fusion Novia-Arcada nödvändig

Fördelarna med att slå ihop yrkeshögskolorna Novia och Arcada är många, anser Roger Broo. Han förstår inte den österbottniska misstänksamheten mot en fusion.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes