Hoppa till huvudinnehåll

Väktare och taxichaufförer tar hand om de äldre – många besök blir inte av och de äldre får blommor och choklad som kompensation

Kotihoitaja annostelee lääkkeitä dosettiin
Kotihoitaja annostelee lääkkeitä dosettiin Bild: Jouni Soikkeli / Yle MOT,hemvård,närvårdare,läkemedel

Hembesöken blir inte av, men ändå skickas en räkning. Medicineringen försenas eller sköts inte alls. Som kompensation får de äldre sedan blommor och choklad.

Yle:s grävande program MOT har avslöjat flera missförhållanden inom hemvården för äldre.

Det råder brist på personal och då tar hemvården hjälp av personer som egentligen inte får ta hand om äldre – sådana som inte har lov att jobba inom social- och hälsovårdsbranschen. En stor del av dem har varit väktare, men med finns också taxichaufförer och i ett fall lokalvårdarnas chef.

Den okvalificerade personalen används för att avhjälpa bristen på skötare och också för att spara pengar. Speciellt många väktare har Stella Kotipalvelut använt. I många av fallen har kommunerna också varit medvetna om det här.

Hemvårdstjänster har också producerats av sådana företag som inte har behörighet. Till den här gruppen hör säkerhetsföretag såsom Avarn Security och Securitas.

Äldre i Åbo lider – hembesök manipuleras

Debora Oy:s (ett av Finlands största företag för hemvård) problem är annorlunda. De som arbetar i företaget berättar för MOT om arbetsvillkor som äventyrar de äldres säkerhet.

Då det inte finns tillräckligt med tid för att göra ett hembesök så manipuleras tidsrapporteringen för att det ska se bättre ut.

Enligt de anställda ska ordern att göra så här ha kommit från företagets ledning.

Närbild av analog klocka som är tre minuter i tolv.
Närbild av analog klocka som är tre minuter i tolv. Bild: Mostphotos tid,klocka,sommartid,vintertid,timmar,sekund,minut,klockvisare

Debora Oy har vuxit mycket under åren och är verksamma inom alla landskap. Till exempel i Åbo fungerar Debora som huvudsaklig hemvårdstjänst sedan hösten 2016.

Anne Vuorinen, chef för öppna tjänster, förklarade att syftet med det här var att förnya hela hemvårdspraxisen, samt att spara pengar.

Rynkiga händer håller fram fyra pillerkartor.
Rynkiga händer håller fram fyra pillerkartor. Bild: Mostphotos vårdinstitutioner för åldringar,medicinering,hemvård,åldringsvård

Experimentet slutade sedan i en katastrof i början av 2019. Företaget kunde inte längre uppfylla sitt vårdansvar och var dessutom under övervakning av Arbetarskyddet på Regionförvaltningsverket.

– Till exempel kunde givandet av insulin försenas eller bli helt ogjort. Det är en mycket allvarlig sak som äventyrar patientsäkerheten, säger Vuorinen.

Fel skedde hela tiden. Förmannen brydde sig inte heller mycket om dem och lät personerna i fråga jobba i lugn och ro.― Anställd, Debora i Åbo

Man beslöt att avsluta avtalet mellan Debora och Åbo stad i december 2018 och avtalet upphörde till slut i mars i år. Enligt företaget var avtalet olönsamt. Insulinkunderna flyttades tillbaka och blev Åbo stads ansvar i flera veckor redan innan avtalet avslutades.

Många obehöriga

Enligt flera tidigare arbetstagare på Debora i Åbo var arbetet ständigt kaotiskt. Arbetsdagarna var uppbyggda så att vårdarens förflyttning från ett ställe till ett annat inte beaktades vid arbetsplaneringen. Frukost delades ut till den sista kunden först mitt på dagen.

Hemvårdare städar lägenhet.
Hemvårdare städar lägenhet. hemvård,vård (omsorg),hemvårdare,senior

Enligt anställda fanns det flera som arbetade inom företaget som inte hade tillstånd för det eller innehade den expertis som behövdes. Man frågade inte efter arbets- eller skolintyg.

– Fel skedde hela tiden. Förmannen brydde sig inte heller mycket om dem och lät personerna i fråga jobba i lugn och ro, berättar en anställd.

Besöken bokfördes som en timme – var egentligen 15 minuter

Ibland hände det att hembesöken blev helt ogjorda. Om det inträffade fördes choklad och blommor till de äldre, berättar anställda. Förhoppningen var att varken de äldre eller deras anhöriga skulle upptäcka att ett fel hade begåtts.

Staden bötfällde Debora varje gång det här hände och de fick reda på det.

– Det hände att de stod vid dörren, men gick inte in då kunden inte öppnade, berättar Anne Vuorinen, chef för öppenvårdstjänster.

Vuorinen blir förvånad då MOT berättar för henne att Debora avsiktligt har lurat staden i bokföringen av arbetstid.

Skötarna ska själva stämpla in hos klienten med hjälp av ett program på telefonen. Besöket avslutas sedan med att man stämplar ut.

Skylt med texten Kotihoito - Hemvård
Skylt med texten Kotihoito - Hemvård Bild: YLE/Linnea de la Chapelle hemvård

Enligt förmannens anvisningar skulle man inte stämpla ut hos kunden, utan först då man besökte följande kund. Därmed registrerades besöken som längre än vad de egentligen var.

Enligt de anställda har ordern om att göra så här kommit från företagets ledning. De anställda berättar att besöken registrerades som ungefär en timme långa då de i verkligheten endast var 15 minuter hemma hos kunden.

Debora erkänner fel

Deboras verkställande direktör Anna-Maria Mäkelä säger att orsaken bakom varför besökens längd förlängdes är dålig vägledning/riktlinjer.

Ljuger vårdarna då de berättar att förmännen bett dem att göra så här?

– Jag skulle inte säga att de ljuger. Jag kan inte säga om det är fråga om ett missförstånd eller om det är så här man instruerat eller inte. Jag har själv inte varit på jobb då, säger hon.

Debora erkänner ändå att de gjort fel i sin verksamhet.

Enligt Mäkelä ska förlängningen av besöken ha skett i slutet av år 2017. Hon säger att man pratat om saken direkt efteråt.

En ung kvinnas hand som håller i en äldre kvinnas hand. Den yngre kvinnan är iklädd vita sjukhuskläder och den äldre kvinnan sitter i rullstol.
En ung kvinnas hand som håller i en äldre kvinnas hand. Den yngre kvinnan är iklädd vita sjukhuskläder och den äldre kvinnan sitter i rullstol. Bild: Arne Trautmann / Mostphotos äldre,sjukvård,äldreomsorg,tant,sjukskötare,Hand,rullstolar,hälsovård,läkare,geriatrik,sjukhus

Nu söker staden ersättning för de orealiserade besöken och arbetstiderna. Enligt Vuorinen är det däremot svårt att ta reda på hur mycket av det fakturerade arbetet egentligen inte utförts.

Deboras anställda fick ändå betala ett pris för kaoset i Åbo. De mådde dåligt på jobbet och blev sjuka.

Problem också i Lahtis

I Lahtis har anställda vid företaget stämt arbetstagaren. Det klagomål som kommit från anställda i Lahtis är överraskande nog liknande som det skötare i Åbo berättat om.

Situationen har klart försämrats.― Corinne Soini, chef för resultatområdet i Lahtis

Enligt klagoskriften ska anställda bland annat ha ringt kunder till hemvården och frågat om de får lämna besöket ogjort. Besöket har ändå registrerats som gjort och det har debiterats.

Mediciner i väska.
Mediciner i väska. Bild: Yle/Monica Forssell hemvård

Päijät-Hämeen kuntayhtymä i Lahtis har övervakat Debora redan en längre tid, men övervakningen har inte hjälpt.

– Situationen har klart försämrats. Vi har fört flera diskussioner kring det här under våren, säger chefen för resultatområdet Corinne Soini.

Redan i augusti i fjol bestämde kommunfullmäktige att man inte placerar nya kunder inom Deboras område innan företaget fått ordning på sakerna.

Deboran toimiston ikkuna
Deboran toimiston ikkuna Bild: Janne Järvinen / Yle MOT,Debora

I mars genomförde kommunfullmäktige en extra övervakning av Debora efter att företagets verksamhet på kort tid hade blivit en oroväckande fråga. Soini berättar bland annat om en kund som fick vänta flera veckor på sin medicinering.

Enligt henne ska en diskussion kring hur man ska fortsätta i ärendet föras under våren. Som alternativ finns bland annat böter och avslutande av avtal.

Väktare ersätter vårdare

Den största konkurrenten till Debora är Stella Kotipalvelut Oy. Företaget har under de senaste åren haft egna problem med tillsynsmyndigheterna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har granskat företaget flera gånger.

Företaget har bland annat ersatt vårdare med väktare. Klagomål har också gjorts då en underleveratörskedja skapat ett olagligt register och på så sätt eventuellt äventyrat de äldres säkerhet.

Säkerhetsvakt på sjukhus
Säkerhetsvakt på sjukhus Bild: Yle/ Tiina Karjalainen väktare,Väktare

Vanda stad hade bland annat köpt hemvård av Foibe, som i sin tur köper säkerhetstelefontjänster av Stella Kotipalvelut. Tanken var att om en åldring exempelvis faller hemma under natten kan hen larma hjälp via säkerhetsarmband.

Larmet skickades sedan vidare till Stella Kotipalveluts egen larmcentral som har som uppgift att skicka experthjälp till platsen.

Trygghetstelefonen kan larma dygnet runt
Trygghetstelefonen kan larma dygnet runt Bild: Yle/Carmela Walder hemvården i lovisa

Stella Kotipalvelut har lagt larmtjänsterna på entreprenad vidare till säkerhetsbolaget Avarn Security Oy och de har skickat väktare till platsen.

Avarn Security har ändå inte de lov som krävs för uppgiften.

Väktarna klädde sig i Stella Kotipalveluts uniformer, vilket gör att det är svårt för kunderna att se om det är de egentliga anställda.

Avarn Security hade dessutom tillgång till hemlig information om kundernas hälsotillstånd.

Vanda Stad hade ingen aning om det här och trodde att larmen skickats till professionella aktörer inom social- och hälsovården.

Katetrar byts av väktare i Seinäjoki

Också i Seinäjoki finns liknande problem. Enligt anställda vid Stella Kotipalvelut i Seinäjoki används väktare i praktiken för samma syfte som närvårdare.

Väktarna byter katetrar och blöjor och lyfter personer med flera sjukdomar utan att känna till deras hälsohistoria eller medicering. Enligt anställda bestämmer exempelvis väktarna huruvida man ska beställa en ambulans till platsen eller inte.

De anställda säger att väktarna inte har beredskap och kunskap om hur illa det kan gå då någon exempelvis faller hemma. Enligt de anställda “lyfts de äldre tillbaka i sängen och så säger man god natt”.

Äldre kvinna ligger i en säng.
Äldre kvinna ligger i en säng. Bild: Mostphotos åldringar,hemvård,äldreboende,äldreomsorg,ensamhet,demens,Alzheimers sjukdom

Allt det här görs med endast förstahjälpsutbildning i bagaget. Om det går riktigt illa och kunden dör är det en bra fråga vem det är som bär ansvaret. Både väktarnas rättssäkerhet och kundernas säkerhet är i fara.

De anställda berättar dessutom att de är rädda och att de förbjudits att kommentera saken till MOT.

Enligt Stella Kotipalveluts verkställande direktör Juhani Pälve sköts 97 procent av säkerhetssamtalen av personer som har utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen.

– Resten har fått utbildning i förstahjälpen och lyftteknik, skriver han i ett e-postmeddelande.

Stella Kotipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Juhani Pälve
Juhani Pälve Stella Kotipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Juhani Pälve Bild: Jouni Soikkeli / Yle MOT

Enligt honom görs alla bedömningar som kräver vård av personer inom social- och hälsovårdsbranschen.

Artikeln är en något avkortad översättning av MOT:s artikel "MOT selvitti: Kotihoitoyhtiöt ovat laittaneet vartijoita ja taksikuskeja hoitamaan vanhuksia – "kaatunut nostetaan sänkyyn ja sanotaan hyvää yötä"" skriven av Jaakko Mäntymaa och Tiina Lundell.

Läs också