Hoppa till huvudinnehåll

Cyklisterna blir trots allt utan en egen fil på Mannerheimgatans bro i Borgå: "Båda körfilerna behövs med tanke på säkerheten"

Mannerheimgatans bro.
Mannerheimgatans bro. Bild: Yle/Pontus Nyqvist Borgå,mannerheimgatans bro

Stadsutvecklingsnämnden vill att förslaget om trafikexperiment i centrum i sommar bereds på nytt. Bland annat är nämnden inte redo att vika en av körfilerna på bron för cyklister.

Då Yle Östnyland berättade om de trafikexperiment som Borgå stad planerar i centrum i sommar väckte speciellt förslaget om att vika en av körfilerna på Mannerheimgatans bro för cyklister ett ramaskri på sociala medier.

Kritikerna var oroliga för ännu större trafikstockningar i rusningstid.

Också förslaget om körförbud på en bit av Biskopsgatan fick mycket kritik. Genomfartstrafiken skulle ha förbjudits på avsnittet Mannerheimgatan–Lundagatan.

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå diskuterade trafikexperimenten på sitt möte på tisdagen och beslöt enhälligt att återremittera ärendet för ny beredning.

Vägkost åt tjänstemännen

Nämnden gav en del vägkost åt tjänstemännen: inget körfält på bron reserveras för cyklister och genomfarten för personbilar på Biskopsgatan förbjuds inte.

Dessutom vill nämnden hitta andra alternativ för att minska trafiken på Kyrkogatan än att förbjuda genomfartstrafik mellan Krämaregatan och Prästgatan.

Däremot var nämnden redo att godkänna de övriga planerade trafikexperimenten, bland annat vad gäller att göra det lättare att cykla längs Ågatan.

Trafikexperimenten behandlas på nytt på stadsutvecklingsnämndens möte om två veckor.

”De övriga broarna räcker tillsvidare”

Patrik Björkman (SFP) är ledamot i stadsutvecklingsnämnden och berättar att det blev en livlig debatt om trafikexperimenten – och att diskussionen fördes i god anda.

– Det handlar inte om att vi inte vill att cyklisterna ska få en egen fil, utan om att vi vill ha en helhetsplan för centrum, säger Björkman.

Patrik Björkman
Patrik Björkman. Patrik Björkman Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,stadsplanering,stadsutvecklingsnämnden

Vad gäller förslaget att förvandla en av körfilerna på bron till en cykelfil säger Björkman att nämnden tyckte att ärendet inte var tillräckligt väl berett för att nämnden skulle kunna godkänna förslaget.

– Det finns ändå så pass mycket trafik på bron att vi ansåg att båda filerna behövs, också med tanke på säkerheten. Dessutom var det inte tillräckligt utfunderat hur cyklisterna skulle ta sig tillbaka in på trottoaren vid Citymarkethörnet.

Därför kom nämnden överens om att det för tillfället kanske räcker med att cyklisterna kan använda Alexandersgatans bro och gångbron. I sommar görs förbättringar vad gäller skyltningen.

Så klart ska vi lyssna på Borgåbornas åsikter, men vi kan inte heller bara fatta beslut på basis av vad folk skriver på Facebook― Patrik Björkman

Hur mycket påverkade kritikstormen på sociala medier beslutet, Patrik Björkman?

– Jag kan inte uttala mig om andra nämndmedlemmar, men så klart ska vi också lyssna på Borgåbornas åsikter eftersom det handlar om en så viktig fråga med synliga följder i centrum. Men samtidigt kan vi inte bara fatta beslut utgående från vad folk skriver på Facebook, utan vi måste ha fakta på hand.

Han konstaterar att problemet med sociala medier är att debatten ibland går lite överstyr. Det är ganska lätt att skjuta ner saker då man inte nödvändigtvis har all information.

– Vi välkomnar diskussionen och tycker att det är viktigt att diskutera de här ämnena. Men samtidigt måste vi komma ihåg att det här bara handlade om ett försök över sommaren, inte om något som nödvändigtvis skulle bli bestående, säger Björkman.

Artikeln uppdaterad 8.5.2019 kl. 8:20 med Patrik Björkmans kommentarer och en ny rubrik.