Hoppa till huvudinnehåll

Kvarteret Koota på västra åstranden inleder en ny era för träbyggandet i Borgå - de första invånarna kan flytta in om två år

Arkitektvision över trähuskvartet.
Arkitektvision över hur trähuskvarteret på västra åstranden kan se ut i framtiden. Arkitektvision över trähuskvartet. Bild: Borgå stad Borgå,arkitektur,träbyggande,trähuskvarter på västra åstranden i Borgå

Tävlingen för trähuskvarteret på västra åstranden i Borgå är avgjord. Med tre olika hustyper skapas ett mångsidigt boende för omkring 350 invånare.

Träbyggandets fördelar överlag och i synnerhet för Borgå stod i fokus, då det vinnande förslaget Koota presenterades i stadshuset på onsdagen. Fyra förslag hade lämnats in till tävlingen.

Enligt stadsplaneringschefen Dan Mollgren utgör det kommande trähuskvarteret en viktig pusselbit för hela den växande västra åstranden.

- I förslaget ingår tre olika hustyper: lamellhus, punkthus och så kallade stadsvillor. Tillsammans bildar de här en fantastiskt intressant komposition vid åstranden intill Kokonbacken. Det här kompletterar staden på ett fint sätt, säger han.

Flygbild över Borgå.
Här kommer trähuskvarteret att byggas. Flygbild över Borgå. Bild: Borgå stad Borgå,arkitektur,stadsplanering,trähuskvarter på västra åstranden i Borgå

Att reservera ett helt kvarter för hus enbart byggda av trä får stöd i stadens strategi, att satsa på träbyggande.

- Vi vill visa hur vi jobbar med klimatarbetet. Nu har vi ett projekt som har med träbyggande att göra när vi får höghus i trä av hög kvalitet vid åstranden, säger Dan Mollgren

Som entreprenör för det vinnande förslaget står Tila Group Oy och arkitekten Anssi Lassila.

- I Borgå finns det gott om fina träbyggnadstraditioner, som vi vill föra vidare och satsa på ett mångsidigt boende som bjuder på en småskalig varierande miljö, säger han.

Skiss över bostadskvarter i trä.
Skiss över bostadskvarter i trä. Bild: Borgå stad Borgå,arkitektur,träbyggande,trähuskvarter på västra åstranden i Borgå

Tila Group Oy har specialiserat sig på träbyggande.

- Att bygga i trä är klimatvänligt och skapar fina miljöer. Trähusens klimatbelastning är ungefär hälften lägre än motsvarande betonghus, säger Anssi Lassila.

Det finska namnet på det vinnande förslaget, Koota, syftar på att samla ihop något.

- Vi försöker hålla en småskalig profil på kvarteret och inte bygga för massivet och placerar parkeringen under jorden, säger han.

Det som avgjorde tävlingen till Kootas fördel, bland fyra förslag, handlar enligt Dan Mollgren om helheten.

- Förslaget har en arkitektonisk kvalitet som vi gärna ser i Borgå. Det var väldigt långt utarbetat och har tydliga kvaliteter då det gäller stadsrum och stadsbild, säger han.

Vy över Borgå å.
Till vänster om Willenius båtvarv kommer trähuskvarteret att förverkligas. Vy över Borgå å. Bild: Yle/Mikael Kokkola Borgå,arkitektur,träbyggande,trähuskvarter på västra åstranden i Borgå

Kvarteret med trähus kan komma att sätta sin profil på staden.

- Det syns från många håll och är från ån sett en port till Borgå. Det är viktigt att minnas det här i den fortsatta planeringen.

Nu ska staden tillsammans med vinnaren göra en detaljplan för området. Något som beräknas ta cirka ett år. Efter det hoppas Tila Group Oy på byggstart.

Går allt smärtfritt kan de första invånarna flytta in 2021.

Byggnadsytan för hela trähuskvarteret uppgår till cirka 15 000 kvadratmeter. Husen byggs av färdiga moduler som lyfts på plats på själva byggnadsplatsen.

Själva tomtpriset som Borgå stad ska få för kvarteret kommer senare att fastställas av en utomstående expert.