Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg försvarar beslutet att stänga daghemmet i Västerby: "Vårdnadshavarna behövde inte höras"

Vesterby daghem (eg en underavdelning till Österby daghem med namn "Vesterby").
Dagisavdelningen i Västerby ska flytta till Österby daghem. Vesterby daghem (eg en underavdelning till Österby daghem med namn "Vesterby"). Bild: Yle/Robin Lindberg Raseborg,Ekenäs,vesterby daghem

Många Västerbyföräldrar är missnöjda över Raseborgs stads beslut att stänga daghemmet i Västerby och flytta avdelningen till Österby daghem i stället.

En person har överklagat beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Han anser att informationen till vårdnadshavarna har varit bristfällig och att vårdnadshavarna inte har blivit hörda i saken.

Han anser också att beredningen har varit både missvisande och bristfällig.

Staden har inte svarat på frågor

Personen påpekar vidare att tjänstemännen inte har svarat på frågor per e-post angående stängningen.

Frågorna gällde bland annat om tjänstemännen kan bekräfta att hela Västerbygruppen flyttar som en helhet med hela personalen och om det finns andra lösningar än att stänga avdelningen i Västerby.

Staden vill att besväret förkastas

I sitt svar till förvaltningsdomstolen skriver Raseborgs stad att man inte behöver höra vårdnadshavarna eftersom Västerbyavdelningen ingår i samma administrativa helhet också efter flytten till Österby.

Orsaken till att staden presenterade flytten såpass sent beror för sin del på att tidtabellen har varit snäv.

Raseborg anser att ändringssökandens besvär över flytten av Vesterby daghem ska förkastas.

Elva föräldrar har skickat brev till staden

Staden har också fått ett brev där elva föräldrar vill att staden omprövar sitt beslut att stänga Vesterby daghem.

Enligt undertecknarna är Västerbyföräldrarna inte i en likvärdig ställning då de söker om daghemsplats i Österby. Också Österbyföräldrar hamnar i en knepig situation om deras barn inte får plats på daghemmet i Österby.

Besväret antecknades för kännedom på bildningsnämndens möte 7.5.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland