Hoppa till huvudinnehåll

Rejpeltföräldrar fortsätter kämpa för sin skola – blev chockade över hot om snabbstängning: "Det känns helt ofattbart"

Tre personer står vid husvägg.
Linda Kastus, Jukka Ihatsu och Lotta Moring är aktiva föräldrar som kämpar för att bevara Rejpelt skola. Tre personer står vid husvägg. Bild: Yle/Moa Mattfolk Vörå,lotta moring

Rejpelt skola riskerar hamna i kläm då Vörå kommun sparar. I fredags fick föräldrar till barn i den lilla byskolan besked i Wilma om ett möte på skolan på måndag. Det visade sig att kommunen överväger att stänga skolan redan i höst.

- Det kom nog som en chock, säger Lotta Moring.

Moring har barn i årskurs fyra i Rejpelt skola. Banden till skolan, byggd på 1800-talet, är starka i familjen.

- Min flicka är tredje generationen som går här i skolan, säger Moring.

Moring verkar som klassmamma i skolan, som för tillfället har väldigt få elever - endast tolv stycken. I Vörå kommun finns sedan flera år en överenskommelse om en gräns på 20 elever för små skolor.

Vitmålat trähus mot en bakgrund av regnmoln och vårgrönska.
Rejpelt skola är byggd på 1800-talet och har inga dokumenterade problem med inomhusluften. Skolan uppskattas i byn för att den är liten, nära och står i lugn och naturnära miljö. Vitmålat trähus mot en bakgrund av regnmoln och vårgrönska. Bild: Yle/Moa Mattfolk Vörå,skolbyggnader,byskolor,rejpelt skola

Prognoser visar att antalet elever kommer att stiga igen om något år, men frågan om en nedläggning av skolan har ändå diskuterats i flera omgångar under de senaste åren och i samband med sin budgetbehandling i år beslöt fullmäktige att Rejpelt skola stängs efter läsåret 2019-2020.

Före det fanns ett beslut i kommunens nämnd för utbildning och småbarnspedagogik om två såkallade nådeår, vilket skulle ha inneburit en stängning först hösten 2021.

Det här hade gett Moring och de andra skolaktiva i byn hopp om att skolan ännu skulle gå att rädda. Under den tiden kunde antalet elever hinna stiga eller kommunens politiker tänka om, resonerar man.

- Det känns inte bra det här, men jag har inte gett upp, säger Lotta Moring.

Flytta barnen från frisk luft till dålig luft?

Då Yle Österbotten besöker Rejpelt skola är det kväll och mörka regnmoln hänger tungt i skyn. Skolgården mellan de två vitmålade skolhusen har börjat grönska. Lotta Moring har fått sällskap av två andra aktiva föräldrar i byn, Jukka Ihatsu, som har fyra barn, och Linda Kastus, som har två.

Precis som Moring blev även Ihatsu och Kastus väldigt upprörda och bestörta över förslaget att stänga skolan redan efter att den pågående vårterminen är slut. Ett sådant beslut skulle nämligen innebära att barnen från Rejpelt i höst börjar i Koskeby skola, en skola med dokumenterat dålig inomhusluft.

- Jag vägrar. Jag sätter inte mina barn där och riskerar deras framtida hälsa, säger Jukka Ihatsu.

Likadant reagerade samtliga föräldrar, berättar gruppen om måndagskvällens möte mellan föräldrar, bybor och kommunens representanter.

- Det känns helt ofattbart. Att flytta barn från en frisk skola till en sjuk, säger Lotta Moring.

Barn leker på skolgård.
Barnen leker på skolgården. Många bor inte längre än en kilometer från skolan och kan själva ta sig hit. Koskeby skola ligger tre kilometer bort. Barn leker på skolgård. Bild: Yle/Moa Mattfolk skolgård,Vörå,rejpelt skola

Moring, Ihatsu och Kastus anser att det vore ett betydligt bättre alternativ att flytta några av årskurserna från Koskeby skola till Rejpelt. Plats finns åtminstone för årskurs ett, två och tre, menar de.

- Jag är egentligen förvånad över att man inte beslutat om evakuering av eleverna från Koskeby skola, såpass illa är det ändå där, säger Ihatsu.

Måste hitta lösningar som sparar

Vörå kommun är hårt drabbat av byggnader med fuktproblem och dålig inneluft.

Som bäst byggs nya Koskeby skola, som ska ersätta den nuvarande, fuktdrabbade skolan. Den nya skolan ska stå klar tills hösten 2020 då skolåret inleds. Den blir 3700 kvadratmeter stor, är planerad för 150 elever och har en budget på 9,2 miljoner euro.

Samtidigt måste kommunen spara, enligt kommunstyrelsens förslag totalt 500 000 euro ännu i år. 200 000 euro av sparkravet riktas mot just bildningssektorn, vilket känns oerhört tufft säger Leena Nikkari-Östman (SFP) som är ordförande i nämnden för utbildning och småbarnspedagogik.

- Sparkravet kommer snabbt på och det är en knepig sits vi befinner oss i. Det är redan sparat och osthyvlat inom hela verksamheten, säger Nikkari-Östman.

Enligt Nikkari-Östman står det redan klart att det blir nedskärningar i timresursen vid alla skolor i kommunen. En snabbstängning av Rejpelt skola hade beräknats spara ytterligare 60 000 euro.

- Jag förstår fullständigt Rejpeltföräldrarnas känslor och uppskattar att de lägger fram alternativ och förslag, men å andra sidan så måste vi hitta lösningar som sparar pengar. Att välja lösningar som inte sparar eller som blir dyrare är inte möjligt just nu, säger Nikkari-Östman.

En närbild av dörren till Vörå kommungård som föreställer kommunvapnet.
Vörå kommun ska spara under en tvåårsperiod. Det kommer att svida inom bildningssektorn då allt redan är så osthyvlat, säger Leena Nikkari-Östman som är ordförande för bildningsnämnden. En närbild av dörren till Vörå kommungård som föreställer kommunvapnet. Bild: Yle / Jonny Smeds vörå kommungård,Vörå,Österbotten

Nikkari-Östman lyfter också fram att kommunen har ett beslut på att det går att vistas i nuvarande Koskeby skola ännu nästa år, det sista skolåret före nybygget står klart och erbjuder fräscha och friska utrymmen. Tekniska nämnden har föreslagit att tillfälliga ventilationsaggregat installeras i skolan så att luftbytet effektiveras.

Nikkari-Östman påpekar att man inte gärna kan göra skillnad på barnen i Koskeby skola och barnen i Rejpelt skola.

- Om vi anser att hundra elever kan gå i Koskeby skola nästa år, då kan rimligtvis tolv elever till gå där.

Bildningsdirektören: Kommer för snabbt på

Leena Nikkari-Östman säger att hon inte vet hur bildningsnämnden kommer att resonera kring skolpusslet och sparkravet på sitt möte på onsdag kväll.

Att det skulle bli en stängning av Rejpelt skola redan i höst har i sista minuten ändå börjat se alltmer osannolikt ut.

Vörås bildningsdirektör Helena Emaus var under tisdagens lopp i kontakt med jurister vid Kommunförbundet.

- Det visar sig att det inte är riktigt juridiskt hållbart med ett så snabbt beslut. Och jag har också lyssnat in föräldrarnas åsikter, säger Emaus.

Emaus slutliga beredning inför nämndens möte på onsdag kväll blir därför klar i sista minuten.

- Jag kommer inte längre att föreslå en stängning av Rejpelt skola i höst. Istället blir mitt förslag att skolan stängs 2020, i linje med fullmäktiges beslut vid årets budgetbehandling.

Inarin koulu
Precis som många andra kommuner är Vörå drabbat av offentliga byggnader med inneluftsproblem. Koskeby skola ersätts snart med en ny som ska stå klar till höstterminen 2020. Inarin koulu Bild: Sara Wesslin / Yle skolan (fenomen),inneluft,Enare

Det här är en lösning som Rejpeltföräldrarna Jukka Ihatsu och Linda Kastus säger sig kunna acceptera, om än motvilligt. Deras respektive barn får då börja i en ny och frisk skola. Lotta Moring vill inte ännu tänka i de banorna.

- Jag unnar verkligen Koskebyfamiljerna sin nya skola. Det här är inte en dragkamp mellan dem och oss. Men vi vill ha kvar vår egen fina skola, säger Moring.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten