Hoppa till huvudinnehåll

Ta bastubadandet till en ny nivå och ge familjer i utvecklingsländer bättre bränsle - bland annat så minskar vi de miljöfarliga utsläppen av sot

Rökbastu
Rökbastu Bild: Sampo Soveri/Yle bastur,rökbastu

Nathan Borgford Parnell från FN:s sekretariat för klimat och ren luft talar med känsla om hur illa barn far av sot i luften de andas.

- Det här är viktigt för mig: hälften av alla barn som dör innan de har fyllt fem dör av lunginflammation som beror på luftföroreningar, säger han.

Barnen andas in sot bland annat därför att deras hem värms med sådant som dynga eller kol. Långt ifrån alla familjer har tillgång till oskadliga bränslealternativ. Särskilt allvarligt är problemet i Asien och i Stillahavsområdet.

Därifrån sprids sotpartiklarna via atmosfären till Arktis där snön och isen färgas svart och därför smälter allt snabbare.

Sot i luften är ett allvarligt hälsoproblem

För de utvecklade länderna är sotproblemet en miljö- och klimatfråga, för utvecklingsländerna handlar det om folkhälsa.

Genom att minska sotutsläpp i liten skala i hemmen kan man åstadkomma stora förbättringar i miljön i Arktis.

Människor måste få hjälp att byta ut skadliga bränsletyper och lära sig nya rutiner.

- Samtidigt som de förbättrar sin inomhusluft gör de en viktig miljöinsats, säger Nathan Borgford Parnell.

Det räcker förstå inte med att enskilda familjer får hjälp att må bättre och leva mindre miljöfarligt. Också vissa jordbruksmetoder ger upphov till sot i luften.

Inget sot utan eld

I många länder bränner man marken mellan skördarna. Det är ett knepigt problem eftersom praxis varierar från land till land och mellan olika kulturer. För att bönderna ska sluta bränna mark måste de ges alternativ för matproduktion.

Frågan om hur man kan minska sotutsläpp har aktualiserats av Finland under de två senaste åren då landet var ordförande i Arktiska rådet.

Visserligen är sotet inte det allvarligaste av de problem som drabbat Arktis, men minskar man sotutsläpp så får man snabbt resultat.

- Om man så att säga täpper till kranen är affekten omedelbar och redan efter några veckor ser man konkret hur omgivningen blir mindre svart, säger direktör Mikael Hildén vid Miljöministeriet i Finland.

En man i skägg ler in i kameran.
Mikael Hildén lugnar basuentusiasterna - vedbastun förbjuds inte. En man i skägg ler in i kameran. Bild: Kerstin Kronvall/Yle ledare,Miljöministeriet,mikael hildén

Utvinning av fossila bränslen förorenar också luften

Även om de absolut största sammanlagda sotföroreningen kommer som långväga transporter i luften så finns det en bransch som är särskilt skadlig i Arktis.

Det är utvinningen av olja och gas.

Mikael Hildén påpekar att det inte bara är miljöskadligt utan också olönsamt att bränna överlopps gas i facklor vid utvinningsfälten. För att få slut på det oskicket behövs politiska beslut.

- Företagen blir tvungna att göra investeringar för att förändra sin vandel, det gör de knappast utan ny lagstiftning, säger Hildén.

Sotutsläppen är så många och kommer från så många lika håll att det inte finns någon enskild eller enkel metod för att minska dem. Det behöv beslut och åtgärder på många nivåer och av olika slag.

Sotarna upp till kamp mot sotet

Sotarbranschens centralförbund i Finland har gjort en satsning på upplysning när det gäller lokala utsläpp av små sopartiklar, eller i klartext vedbränning i bastur, vedspisar och öppna spisar.

Förbundet har låtit trycka upp 45 000 broschyrer om vettig vedeldning. Broschyrerna delas ut till sotarnas kunder.

Arktiska rådet belönade Sotarförbundet med ett hedersomnämnande för det här viktiga och småskaliga arbetet.

För att minska sotutsläppen från bastur kan man både vara noggrann med hur man eldar och investera i bättre ugnar.

Mikael Hildén lugnar ned dem som har befarat att någon tänker förbjuda vedbastur.

- Det gäller inte förbud utan förbättring, vi kan ta bastubadandet till en ny nivå, säger Hildén.