Hoppa till huvudinnehåll

Europas framtid diskuteras i Åbo i augusti - "Tanken är att ge plats åt en ny generation som diskuterar Europa"

Europeiska unionens flagga
Europeiska unionens flagga Bild: EPA/PATRICK SEEGER eu-flagga

Hur Finlands roll i den Europeiska unionen ska se ut i framtiden diskuteras bland annat på Europaforum, som ordnas i Åbo i slutet av augusti.

Då har Finland haft ordförandeskapet i EU i nästan två månader.

På plats är inte bara beslutsfattare och tjänstemän som dagligen jobbar med EU-frågor, utan evenemanget är öppet för alla - tanken är nämligen att vanliga medborgare, organisationer, näringsliv och fackföreningar ska kunna samlas för diskussion.

Anders Blom är ordförande i föreningen Europaforum i Åbo.

Föreningen består av representanter för bland annat staden, högskolorna, landskapet och handelskammaren. Förutom att evenemanget ger en möjlighet att diskutera de stora frågorna, så utgör också en plattform för förnyelse.

- Tanken är också att ge plats åt en ny generation med nya människor som diskuterar Europa, eftersom Europa är en sak för äldre människor och någonting annat för yngre människor.

Starkare partiideologi kunde locka fler väljare

Men intresset för EU kunde vara större, åtminstone om man ser på valdeltagandet i de senaste Europaparlamentsvalen, där det legat på 40 procent.

På grund av att det stundande valet ordnas samma vår som riksdagsvalet, finns det de som säger valdeltagandet riskerar att sjunka ytterligare.

Det här är bekymrande enligt Anders Blom. Han är rädd för att väljarna på sofflocket kommer att bli det "största partiet".

- Det viktigaste är att rösta - om man inte röstar är det politisk positionering som visar att man inte bryr sig om Europa.

Men Blom kritiserar också de olika partierna - särskilt bristen på ideologi, vilket gör det svårt för väljarna att engagera sig i politiken.

- Partierna är bara intresserade av att få väljare. Här borde de se sig i spegeln. Alla partier liknar varandra i dag. Det finns inga socialister - utan alla är socialister!

Med det sagt, menar Blom, skulle det behövas tydligare budskap från partierna kring hur de till exempel tycker att den offentliga sektorn ska finansieras och hur miljöfrågor ska skötas.

Städernas roll viktig i EU - och kunde bli ännu viktigare

Åbo står värd för Europaforum för andra året i rad.

Det är ett viktigt sätt för Åbo att kunna påverka i EU, poängterar stadsdirektör Minna Arve.

- Det är en plattform för gemensam diskussion mellan politiker, beslutsfattare, forskare och vanliga människor. Inte bara alltså var för sig i sin egen bubbla, utan en plats där alla diskuterar tillsammans. Det är något som Åbo kan bidra med till hela diskussionen i Finland och till hela Europas framtid, en plats där man diskuterar kommande steg, vad som är viktigt, värderingar, och praktiska frågor.

Städernas samarbete är en viktig påverkningskanal i EU

För en enskild stad kan det vara svårt att få sin röst hörd i EU, men genom att samarbeta mad andra kring större projekt, kan man ha desto större genomslagskraft, säger Arve.

- Om städerna har ett gemensamt mål, kan de påverka stora saker, också då det gäller Europas framtid.

Som exempel lyfter Arve fram det gemensamma uppropet för klimatet som Åbo också deltagit i tidigare den här veckan.

Sammanlagt 40 städer i Europa kräver att EU ska modigare ta ta i klimatmålen för att göra EU koldioxidneutralt innan 2050.

- Det som ger städerna tyngd är att det är just där som de konkreta åtgärderna görs. Större förändringar ur ett klimatperspektiv som gäller urbanisering, bostäder, kollektivtrafik, olika energilösningar - allt det görs i städerna. Städerna har alltså en mycket stor roll i Europa. Den kunde också bli större, tror Arve.

Du kan redan nu bekanta dig med Europaforumets program.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland