Hoppa till huvudinnehåll

Grävarbetet vid torgparkeringsbygget återupptas - inverkar inte på närmiljön enligt rapport

Vy över torgparkeringsbygget i Åbo från luften.
Vy över torgparkeringsbygget i Åbo från luften. Bild: Yle/Samuli Holopainen torgparkering,Åbo,Salutorget (Åbo),torgparkeringsbygget i åbo

Torgparkeringsbygget fortsätter igen på Salutorget i Åbo. Grävarbetet stoppades efter att Köpmansgatan började sjunka mer än planerat vid Salutorget.

Tidigare i våras avbröts arbetet då marken vid Eriksgatan hade sjunkit med upp till 20 centimeter.

Åbo stad har fått ett utlåtande av en utomstående granskare om hur torgparkeringsbygget påverkar miljön kring bygget.

Vy över torgparkeringsbygget, en grävmaskin står i gropen.
Vy över torgparkeringsbygget, en grävmaskin står i gropen. Bild: Yle/Niclas Lundqvist torgparkering,Åbo,Salutorget (Åbo),torgparkeringsbygget i åbo

Enligt utlåtandet inverkar bygget inte på närmiljön och därför kan arbetet fortsätta som planerat. Åbo stads bygginspektion fortsätter granska bygget enligt normal praxis.

Avbrottet i byggarbetet pågick i en dryg vecka.

Torgparkeringsbygget har väckt intresse under den senaste tiden på grund av markrasen och den snabbt sjunkande marken.