Hoppa till huvudinnehåll

Rekordmånga finländare stöder ett EU-medlemskap – SFP-anhängare mest positiva

EU-flaggor och Finlands flaggor.
EU-flaggor och Finlands flaggor. Bild: © European Communities, 2006 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Georges Boulougouris flaggor,Finlands flagga,Europeiska flaggan,vetamix

Stödet för EU-medlemskap är nu högre än någonsin i Finland. Det framkommer i en undersökning av näringslivets delegation, EVA. Endast 13 procent ser ett EU-medlemskap som något negativt.

Över hälften av finländarna ser ett EU-medlemskap som något positivt. 56 procent är av åsikten att Finland bör vara med i EU.

De som är allra positivast till ett medlemskap är anhängare av Svenska folkpartiet, De gröna och Samlingspartiet.

Majoriteten av Sannfinländarnas och Kristdemokraternas anhängare är mest kritiska till ett EU-medlemskap.

Yngre mer positiva

Antalet personer som är positivt inställda till EU är alltså fler än någonsin tidigare. De som är kritiska till ett EU-medlemskap är också historiskt få.

Endast 13 procent av finländarna är av åsikten att man borde lämna EU.

29 procent av de som deltog i undersökningen förhåller sig neutralt till EU.

Skylt med texten Finland och Europeiska unionen.
Skylt med texten Finland och Europeiska unionen. Bild: Mostphotos Finland,Europeiska unionen

Speciellt många unga är EU-positiva. Undersökningen, som gjorts regelbundet sedan år 1988, visar att de som är under 25 år gamla i allmänhet är mer positivt inställda till EU än övriga.

Den positiva inställningen till EU ökar då utbildningsnivån och den socioekonomiska statusen blir högre.

Män är mer positivt inställda till EU än kvinnor.

Åsikterna har ändrat kraftigt sedan år 2000

Speciellt anhängare av Centern och Vänsterförbundet har under årens lopp blivit allt mer positiva till ett EU-medlemskap. Ännu i början av 2000-talet var väljarna till dessa partier inte så entusiastiska till ett EU-medlemskap.

Också den positiva inställningen till EU bland anhängare av Socialdemokraterna har ökat kraftigt sedan 2000-talet.

Allra positivast är ändå anhängare av Svenska folkpartiet. De följs av De grönas och Samlingspartiets väljare.

EVA:s undersökning baserar sig på över 2 000 finländares svar och görs i syfte att utreda finländares attityd till EU och ett EU-medlemskap. Felmarginalen är 2–3 procentenheter åt båda hållen.

Svaren samlades in under början av året och personer i åldern 18–70 runtom i hela Finland svarade.