Hoppa till huvudinnehåll

Sex kandidater till Yles lyrikpris vaskades fram ur en ovanligt rik lyrikskörd

Kandidaterna till Yles lyrikpris Den dansande björnen 2019.
Kandidaterna till Yles lyrikpris Den dansande björnen 2019. Bild: YLE/Marit Lindqvist Den dansande björnen

Sedan år 1994 delar Yle ut ett lyrikpris till ett inhemskt diktverk av hög kvalitet. Priset kom till som en följd av att Finlands bokstiftelse belutade om att slopa lyriken i Finlandiaprissammanhang.

Årets prisjury består av lyriker Anja Erämaja (ordförande), Yles kulturredaktörer Minna Joenniemi och Marit Lindqvist samt skådespelaren/producenten Erja Manto.

I år har "Den dansande björnen"-juryn läst rekordmånga lyrikverk. I vanliga fall läser juryn ungefär 80 verk, men i år fick juryn sig tillsänt uppemot 180 verk.

Juryn har beslutat att nominera följande sex lyrikverk till lyrikpriset "Den dansande björnen":

Silene Lehto: Kultapoika, kuplapoika

Hur känns det att vara en pojke som tvingas leva sitt liv inne i en bubbla? Varför beslutar sig en småbarnsmor för att bestiga Mount Everest och sedan dör hon under resans gång? Och hur känns det att leva när man gett bort sitt barn?

I rolldikterna i samlingen Kultapoika, kuplapoika utforskar Silene Lehto livet och framför allt moderskapet ur oväntade synvinklar. Hon tar fasta på människoöden hon stött på i nyhetsflödet och i historieböckerna, vänder och vrider på dem likt ett kalejdoskop.

Varje ny vinkel bär av i en överraskande riktning, inger en möjlighet att förstå mer. Lehto skapar klarsynta stunder där diktjagets mikrokosmos och måttstockar större än människan syns samtidigt.

Miira Luhtavaara: Sinusta roikkuu valoa

I Miira Luhtavaaras diktsamling Sinusta roikkuu valoa söker en familj sin form. Moderskapet är konfliktfyllt, och barnet har förändrat sexualitetens väsen, hur kan man återfinna det?

För barnet är kroppsligheten okomplicerad, men de vuxna har svårare att återskapa de utsuddade konturerna. Luhtavaara skriver öppet och tidlöst om intimitet i nära relationer, och via sina gestalter gör hon fräscha iakttagelser av olika sätt att beröra.

”Kvinnan på kafét smörjer våldsamt in sina händer, som om händerna vore någonting som måste disciplineras. Disciplinen lyckas. Efter insmörjningen vilar den ena handen stilla i kvinnans famn, den andra handen lyfter stadigt kaffekoppen till läpparna.”

Tuukka Pietarinen: Yksin ja toisin

Tuukka Pietarinen har skalat av sitt uttryck till dess klara kärna, språket är minimalistiskt och tydligt. Det finns ingen tid. I en parallell verklighet lever ett konstigt folk ett liv där allting försvinner och ersätts. Det som är borta finns någon annanstans.

Läsaren gläds över ständigt nya krokar, djupa och mystiska händelser, en egenartad lätthet. Inte ens de våldsamma bilderna är fördömande utan konstaterande. Verket skapar en fridfull plats för de tankeexperiment språket möjliggör.

”Samtidigt promenerar den andra längs strandlinjen tills det varken finns land eller vatten, tills strandlinjen finns. Likt en lindansare skrider han fram och balanserar varje steg med en lång käpp: som om han var rädd för att falla ner i tomma intet.”

De nominerade till lyrikpriset Den dansande björnen 2019.
De nominerade till Den dansande björnen 2019: Miira Luhtavaara, Stina Saari, Jere Vartiainen, Nelli Ruotsalainen, Silene Lehto och Tuukka Pietarinen. De nominerade till lyrikpriset Den dansande björnen 2019. Bild: Jarkko Mikkonen, Milka Alanen, Daniil Kozlov, Hanna Tyrväinen, Tuisku Lehto, Otto Virtanen Den dansande björnen,Miira Luhtavaara (Författare),Silene Lehto,tuukka pietarinen

Nelli Ruotsalainen: Täällä en pyydä anteeksi

Attityd präglar Nelli Ruotsalainens diktsamling. Täällä en pyydä anteeksi är en frispråkig skildring av sexualitet där det självbiografiska blir politiskt. Diktjaget beskriver hur det är att växa upp som flicka i Esbo, tonårsfunderingar kring bi eller queer, om feministisk medvetenhet, studier i genusvetenskap i USA, om trauman, skam och omsorg förknippat med transgender.

Tonåringens osäkerhet sitter hårt åt, ännu som vuxen skaver frågor om att duga: hurpass kompetent måste man vara, får jag underprestera, är jag en looser. Diktjaget iakttar också sig själv som skribent, funderar på hur man ska reagera när mannen konstaterar att ”dina dikter är ju inte diktdikter”.

Att skriva är en gärning och Ruotsalainens gärning är en skarp uppgörelse och en extraordinär show som med diktens hjälp röjer plats åt diktaren själv och åt kommande generationer, och som ger diktaren rätt att vara sin egen.

Diktverket knyter an till en global diskussion, främst engelskspråkig sådan, och ber inte om ursäkt.

Stina Saari: Änimling

Diktjaget i Stina Saaris verk försöker ”utsöndra någon sådan här sssilvrig vilja eller sådan här vaddetnusenär”. Änimling är en ljudupplevelse vars egensinniga, lössläppta språk sprakar och glöder, svingar, klingar och tänjer ut sig från pärm till pärm. Också när diktverket förbryllar sträcker det sig skrupelfritt och till fullo mot läsaren.

Mitt i den yra leken stannar den till vid svåra spörsmål – barndomen och sexuellt utnyttjande möts på samma plats. Ett våldsdåd förstummar, men Saaris genomträngande verk erbjuder ett alternativ, mildhet och glädje. Änimlings frihet smittar av sig. ”Ska vi fara till Månen? / Tror du inte att vi kan?”

Jere Vartiainen: Minuus|miinus

I Jere Vartianens verk Minuus|miinus kan man höra en pojkes tysta bön om hjälp bakom den vuxne mannens ironiska och argsinta uttryck. Med hjälp av dikterna efterlyser Vartianen sympati och stöd till den unge mannen.

Vartiainen använder sig av ett flertal olika berättargrepp för att få utlopp för det han vill ha sagt: mentalvårdspatienters prat och terapeuters analyser, TE-blanketter som underlag för dikt, aforismer, encyklopediskhet, olika uppdrag till läsaren.

Ibland tröstar Vartianen gossen i dikterna med vaggviseaktig ömhet, för att i nästa stund vända sig om och skrika rakt ut i samhällets öra med en stor megafon. Såväl mannen som pojken blir hörda genom bullret.

Prisutdelningen sker den 3 juli 2019 i samband med Diktveckan i Kajana. Prissumman är 4 000 euro.

I år fyller Yles lyrikpris 25 år. Jubileumsåret till ära utmanar vi alla att läsa samtida lyrik. Dela gärna med er av era läserfarenheter på #tanssivakarhu25 och #dendansandebjörnen25.