Hoppa till huvudinnehåll

Fridlysta fiskar kan kosta dig flera tusen euro i böter - "Det är bra, du kan inte säga att du inte visste"

lax
lax lax,Laxfiskar

En havslax är värd knappt 3 500 euro. En ål kostar likaså 3 500 euro. En röding kostar 5 100 euro medan flodkräftor kostar 50 euro styck.

Den som fångar fredade hotade eller utrotningshotade fiskar måste betala böter. Dessutom måste man betala en summa som motsvarar fiskens värde.

Sedan tidigare finns det en lista med värden på fridlysta djur och växter, och på fredagen godkände jord- och skogsbruksminister Jari Leppä en lista med värden också för hotade fiskar.

Tre spön på stranden i väntan på att siken ska nappa
Tre spön på stranden i väntan på att siken ska nappa Bild: Yle/Anna Savonius sikspön

Fiskeguiden Mikael Sarelin i Pargas tycker det låter rättvist, eftersom andra djur har ett värde redan sedan tidigare.

- Man kan ju tycka att 3 500 euro är mycket pengar för en lax, men har man inte ett högt pris på utrotningshotade arter så är det ju ingen som bryr sig. Om summan är högre så avskräcker det förhoppningsvis någon från att med vett och vilja försöker fånga den, säger Sarelin.

Måste finnas en risk att man blir fast

Sarelin påpekar ändå att det måste finnas en risk att man blir fast på bar gärning.

- Finns det övervakning så kanske det avskräcker, men det finns ju alltid sådana som bryter mot lagen ändå, exempelvis genom att fiska någon art trots att den är fridlyst.

Mikael Sarelin, en man med orange tröja, skägg, mustasch och skärmmössa.
Mikael Sarelin. Mikael Sarelin, en man med orange tröja, skägg, mustasch och skärmmössa. Bild: Linus Hoffman/Yle Fiskeguide,mikael sarelin

Enligt Fiskelagen får man nog i vissa fall fiska utrotningshotade och hotade arter bara man håller sig till reglerna för fredningstider, fridlysningsområden, minimimått på fiskar och andra regler och begränsningar.

- Säkert finns det människor som inte känner till att någon fisk skulle vara fridlyst, men då är det hög tid att de får veta det. Alla vet ju att man inte får döda en havsörn, att de är fridlysta, så kanske det är bra att det kommer upp på tapeten att också fiskar kan vara fridlysta.

Fiskar som av misstag fångats måste slängas tillbaka

Om man av misstag får en alltför liten eller en fridlyst utrotningshotad fisk, så måste man omedelbart kasta tillbaka den i vattnet, också fastän den är död.

- Det är bra, för annars skulle fiskare kunna påstå att fisken var död då de fick upp den. Nu får man böter och måste ersätta värdet bara om man blir fast med en fridlyst fisk i båten.

en ål
Ålen är fredad 1.10–31.1. en ål Bild: Yle/Pirjo Koskinen ål

- Det är viktigt att känna till vad du får fiska och vad du inte får. Du kan inte säga att du inte visste.

Som fiskeguide sätter Sarelin också andra begränsningar för sina kunder i Skärgårdshavet.

- Till exempel släpper vi tillbaka gäddor som är för stora och som är viktiga för fortplantningen, om de är i så bra skick att man kan släppa dem. Vi tar inte heller över tio abborrar på en tur någonsin, för man kan faktiskt tömma områden på fisk om man riktigt vill.

Riktgivande värden på fiskar

Östersjölax i havet och i insjöar 3 470 euro
Östersjölax med bortklippt fettfena (odlad) 170 euro
Ishavslax i insjöar 3 480 euro
Insjölax i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 7 510 euro
Insjölax med bortklippt fettfena i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 1 750 euro
Insjölax på andra ställen än i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 280 euro
Ål 3 510 euro
Nejonöga 100 euro
Öring i havet och i älvar som rinner ut i havet 3 260 euro
Öring med bortklippt fettfena i havet och i älvar som rinner ut i havet 390 euro
Öring i insjöar söder om breddgraden 67°00′N 2 440 euro
Öring med bortklippt fettfena i insjöar söder om breddgraden 67°00′N 260 euro
Öring i insjöar norr om breddgraden 67°00′N 410 euro
Öring med bortklippt fettfena i insjöar norr om breddgraden 67°00′N 80 euro
Öring i en bäck eller tjärn utan förbindelse med hav eller sjö 230 euro
Harr i havet 1 360 euro
Harr i insjöar söder om breddgraden 67°00′N 300 euro
Harr i insjöar norr om breddgraden 67°00′N 100 euro
Röding i ett särskilt angett område av Vuoksen i Kuolimo och Saimen 5 100 euro
Röding i särskilt angivna övriga områden i Vuoksen 960 euro
Röding i Enare träsk 240 euro
Flodkräfta 50 euro
Sik i en älv eller bäck som leder ut i havet 460 euro

På Centralförbundet för Fiskerihushållnings webbplats finns uppgifter om fångstmått och fredningstider för fiskar.

Artikeln är korrigerad 15.5.2019 klockan 15:41. I bildtexten stod tidigare felaktigt att ålen är fridlyst året om. Ålen är fredad 1.10–31.1. Däremellan får man fiska den.

Läs också