Hoppa till huvudinnehåll

Lappträsk tillmötesgår föräldrar - morgonverksamheten börjar tidigare, men mörker och rovdjur kan man inte påverka

Leksaker
I Lappträsk kan barnen kanske i framtiden börja leka redan klockan 6 på morgonen. Leksaker Bild: Maria Sbytova/Mostphotos småbarnsfostran,lek (barnlek),förskolan,barn (familjemedlemmar),gemenskaper,kreativitet,fritid,barndom,barn (åldersgrupper),barnomsorg,leksaker,dagis

Lappträsk kommun marknadsför sig som en kommun med hjärterum och kallar sig för östra Nylands gladaste, mest överraskande och människoorienterade kommun.

Därför vill man nu också tillmötesgå småbarnsföräldrars önskan om att kunna öppna dörrarna till morgonverksamheten ännu tidigare under morgnarna.

En tidigareläggning av morgonverksamheten har många gånger tangerats i kommuninvånarnas respons under det gångna läsåret.

Som det nu är kan Lappträskföräldrar föra sina barn till morgonverksamheten från klockan sju.

Frågan om att kunna öppna redan klockan sex på morgonen diskuterades under bildningsnämndens aftonskola på onsdag.

- Det finns en del familjer som arbetar i till exempel huvudstadsregionen, så det skulle vara fint att kunna tillmötesgå föräldrar som är i behov av att kunna åka till sina jobb väldigt tidigt, säger Lappträsk kommuns bildningsdirektör Pia Aaltonen.

Att öppna tidigare blir inte dyrare

Enligt Aaltonen skulle ett sådant arrangemang inte bli dyrare över huvud taget.

- Nu beror det förstås på hur många familjer som skulle vara i behov av att morgonverksamheten skulle köra i gång tidigare men som situationen är nu skulle det inte innebära mera kostnader för kommunen, säger Aaltonen.

Aaltonen säger vidare att det är mer eller mindre självklart att försöka tillmötesgå kommuninvånarnas önskemål.

- Det hör till vår strategi som en människonära kommun att försöka tillmötesgå önskemål också av den här arten, säger Aaltonen.

Tidigare har Lappträsk haft dylik verksamhet enbart i Äppellunden i Kapellby skola. Nu vill kommunen starta en ny enhet.

- Tanken är att vi skulle utöka vår service på det här området och öppna också morgonverksamhet i Porlom. Från tidigare finns där redan eftermiddagsverksamhet, säger Aaltonen.

skolskjutsmärke
skolskjutsmärke Bild: YLE/Sofia Söderlund skolskjuts

Svårt att rå på mörkret

I bildningsnämndens aftonskola på onsdagen utvärderades också principerna för skolskjutsarna.

Föräldrar har under innevarande läsår kommit med respons om bland annat mörka vägavsnitt, långa gångavstånd till samskjutsplatserna och förekomsten av rovdjur nära bebyggelse.

Principerna för skolskjutsarna, som varit i kraft ett knappt år, behöver inte förändras.

- Faror längs skolvägar måste vi naturligtvis ta på allvar men som det nu är behöver inte principerna för våra skolskjutsar uppdateras. Det är inte mörkt enbart i Lappträsk under årets mörka månader. Det gäller hela landet. Dessutom är det bra att skolbarn rör på sig så mycket som möjligt enligt programmet Skolan i rörelse, säger Aaltonen.

Viktigt att diskutera allt

Föräldrar har också i responsen till kommunen tagit upp förekomsten av vilda djur som blir alltmer vana vid bebyggelse.

Är det här en farlighet på skolvägen?

- Om skolvägen inte uppfyller det som föreskrivs i grundskolelagen så måste det beaktas. Just nu upplever jag att skolvägarna i Lappträsk uppfyller de kravs som ställs, säger Aaltonen.

Bildningsdirektör Pia Aaltonen anser att det ändå är viktigt att ta upp alla de frågor som oroar föräldrar till diskussion, trots att de kanske inte kräver vidare åtgärder.

Utvärderingen och uppdateringen av verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Lappträsk ska ännu före sommaren behandlas av kommunens beslutsfattare.