Hoppa till huvudinnehåll

"Påföljderna har tidigare varit obetydliga" – Nya skyddsvärden för utrotningshotade fiskarter ska bekämpa tjuvfiske

Mies perhokalastaa tunturimaisemassa.
Mies perhokalastaa tunturimaisemassa. Bild: Mika Hirvonen fiske

Fiskare kan få betala flera tusentals euro i böter om de fiskar efter utrotningshotade arter.

Jord- och skogsbruksministeriet godkände på fredagen en lista med värden för utrotningshotade fiskarter.

Arterna som berörs av bestämmelserna är lax, insjölax, ål, nejonöga, öring, harr, röding och flodkräfta. Bestämmelserna gäller också sik som fiskas i en älv eller bäck som mynnar ut i havet.

Det finns totalt 23 olika nivåer på skyddsvärden. Det lägsta är 50 euro för en flodkräfta medan en insjölax kostar drygt 7 500 euro.

Skydda utrotningshotade arter

En ål är värd 3 500 euro medan en röding har värdet 5 100 euro. Nejonögon kostar 100 euro och en harr är värd 1 360 euro.

Svirvelspö vid havet.
Insjölaxen dyrast och flodkräftan billigast. Svirvelspö vid havet. Bild: Mostphotos sommar,hav,fiske,fiskare,sol,Solsken,naturen,spegling,Bete,svirvel

Vissa av arterna är fredade bara en viss tid på året eller på olika platser. Till exempel insjölaxen har värdet 7 510 euro i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag, medan samma fisk på annat håll är värd 280 euro.

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman på Jord- och skogsbruksministeriet säger att det är för att man bättre ska kunna skydda utrotningshotade arter.

– Tidigare har följderna för tjuvfiske eller fiskande av utrotningshotade arter varit obetydliga. Nu blir påföljderna strängare.

Viktigt att vara medveten om bestämmelser

Enligt ministeriet har överträdelser tidigare ofta endast lett till varningar. Nu hoppas man att sanktionerna sporrar finländarna att följa lagen.

– Fiskarterna som berörs av bestämmelserna är framförallt vandringsfiskar som behöver extra skydd. Priset har slagits fast på samma sätt som för andra djur eller växter av Naturresursinstitutet, säger Bondestam.

Riktgivande värden på fiskar

Östersjölax i havet och i insjöar 3 470 euro
Östersjölax med bortklippt fettfena (odlad) 170 euro
Ishavslax i insjöar 3 480 euro
Insjölax i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 7 510 euro
Insjölax med bortklippt fettfena i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 1 750 euro
Insjölax på andra ställen än i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag 280 euro
Ål 3 510 euro
Nejonöga 100 euro
Öring i havet och i älvar som rinner ut i havet 3 260 euro
Öring med bortklippt fettfena i havet och i älvar som rinner ut i havet 390 euro
Öring i insjöar söder om breddgraden 67°00′N 2 440 euro
Öring med bortklippt fettfena i insjöar söder om breddgraden 67°00′N 260 euro
Öring i insjöar norr om breddgraden 67°00′N 410 euro
Öring med bortklippt fettfena i insjöar norr om breddgraden 67°00′N 80 euro
Öring i en bäck eller tjärn utan förbindelse med hav eller sjö 230 euro
Harr i havet 1 360 euro
Harr i insjöar söder om breddgraden 67°00′N 300 euro
Harr i insjöar norr om breddgraden 67°00′N 100 euro
Röding i ett särskilt angett område av Vuoksen i Kuolimo och Saimen 5 100 euro
Röding i särskilt angivna övriga områden i Vuoksen 960 euro
Röding i Enare träsk 240 euro
Flodkräfta 50 euro
Sik i en älv eller bäck som leder ut i havet 460 euro

Ministeriet vill ändå påpeka att dessa arter inte är sådana som man lätt drar upp med ett metspö på sommarstugan utan att det handlar om fiskar som man faktiskt måste söka efter för att få på kroken.

– Fiske är förstås tillåtet och det är önskvärt att man fiskar. Samtidigt är det viktigt att man är medveten om bestämmelserna. De flesta arterna har minimimått. Får man en sådan och behåller den kan man få en påföljd som är ganska stor och kännbar.

Orian Bondestam arbetar med fiskefrågor vid Jord-och skogsbruksministeriet.
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet. Orian Bondestam arbetar med fiskefrågor vid Jord-och skogsbruksministeriet. Bild: Yle/Anna Savonius Fisk,fiske,orian bondestam

Också döda fiskar ska lämnas tillbaka

Om man då får en av dessa arter på kroken eller i nätet ska man sätta tillbaka den i vattnet, levande eller död.

– Det är kanske det viktigaste. Om du får en fisk i misstag som finns med på listan över utrotningshotade fiskar ska den tillbaka. Låt oss säga att du har fått en havsöring med fettfenan kvar. Det vill säga en vild havsöring. Den är fredad och du måste lämna tillbaka den.

Det har att göra med att fisken annars kanske dör i båten eller dör innan övervakaren kommer på plats. På det sättet hoppas man kunna förebygga missbruk av bestämmelserna.

Tonfiskfiske i Spanien
De nya bestämmelserna gäller även yrkesfiskare. Tonfiskfiske i Spanien Bild: EPA-EFE fiske,fiskare,Fisk

För kommersiella fiskare finns det dessutom regleringar som styrs av EU och Bondestam påpekar att man inte kan få en dubbel sanktion även om de nya bestämmelserna också gäller för kommersiella fiskare.

– EU har egna bestämmelser för kommersiella fiskare om till exempel kvoter och vissa fisketider. Om man bryter mot dem har EU egna sanktioner. Man kan ändå inte få en dubbel påföljd utan sist och slutligen handlar det om vilken regel man har brutit mot.