Hoppa till huvudinnehåll

Förslaget till fusionsavtal mellan Närpes och Kaskö är klart – den nya staden skulle heta Närpes

Två vägskyltar. På den ena står det Kaskö, på den andra Närpes.
Arkivbild. Två vägskyltar. På den ena står det Kaskö, på den andra Närpes. Bild: Yle/Juho Teir Närpes,Kaskö,kommunsammanslagningar,trafikmärken,skyltar

Nu finns ett färdigt förslag till fusionsavtal mellan Närpes och Kaskö. Enligt fusionsutredaren Göran Honga är det viktigaste ur befolkningens synpunkt att servicen i Kaskö kan tryggas.

Det har tagit sin tid att få förslaget till fusionsavtal mellan Närpes och Kaskö klart, konstaterar fusionsutredaren Göran Honga.

Göran Honga
Fusionsutredaren Göran Honga Göran Honga Bild: YLE/Roger Källman porträtt,göran honga

- Det beror framförallt på att Kaskö samtidigt haft sin egen spargrupp som funderat på vad det innebär om det inte blir en fusion. Nu har vi i ganska konstruktiv anda kunnat jobba fram ett konkret förslag som man sedan får ta ställning till.

Honga sticker inte under stol med att det finns motsättningar kring fusionsavtalet.

- Det är klart att det finns motsättningar, speciellt i Kaskö eftersom beslutet om att starta en fusionsutredning skedde efter omröstning i fullmäktige. Det har synts lite i gruppens arbete speciellt på slutrakan. Kasköborna var inte heller eniga om allt i avtalsförslaget men fullmäktige får ju sedan fatta beslut i ärendet.

Enligt Honga är det viktigaste ur befolkningens synpunkt att parterna har enats om att den nuvarande servicenivån i Kaskö kan bibehållas.

- Det skulle alltså inte bli någon försämring av servicen i Kaskö. Det var också det man ville få reda på i utredningen.

Gata i Kaskö.
Kaskö Gata i Kaskö. Bild: Yle/Sarah Karjalainen Kaskö,gator,Österbotten

Den ekonomiska situationen i Kaskö ser allt sämre ut.

Bokslutet för förra året visar på ett underskott på 1,39 miljoner euro - och i mars konstaterade man i Kaskö att man högst antagligen kommer att tvingas skära ner på servicenivån för att klara ekonomin.

I fusionsavtalet har man också tryggat personalens ställning med fem års anställningsskydd.

Svårt att enas om den nya stadens namn och vapen

Gällande investeringarna har man också kunnat enas om en investeringslista som innebär att de viktiga objekten i Kaskö kan tryggas.

Fortsättningsvis skulle pengarna också räcka till för att Närpes kunde genomföra sitt eget investeringsprogram.

- De stora sakerna har man kunnat enas om väldigt bra. Där har inte varit några problem, säger Göran Honga.

En fråga som däremot varit svårare att enas om är den nya stadens namn och vapen. Där har parterna haft olika åsikter.

- Närpesborna ville hålla fast vid både sitt namn och vapen. I Kaskö hade man tänkt att namnet kunde vara Närpes men att man skulle hålla fast vid sitt eget vapen.

Närpes stad.
Närpes stad. Bild: YLE/Rolf Granqvist närpes stad

- Namnfrågan bygger både på känsla och på historiska grunder och namnfrågan har diskuterats på varje möte i år.

Det slutgiltiga förslaget blev, efter omröstning bland Kasköborna, att namnet är Närpes-Närpiö och vapnet är Närpes nuvarande vapen.

Däremot skulle man som marknadsföringslogo använda Kaskös nuvarande logo med Sälgrunds fyr för att betona Kaskös traditioner och det havsnära läget.

Sälgrunds fyr i Kaskö.
Sälgrunds fyr Sälgrunds fyr i Kaskö. Bild: Yle/Roger Källman fyrtorn

Hinner fatta beslut ännu i år

Nu går fusionsprocessen vidare i enlighet med kommunstrukturlagen. Först ska båda städernas styrelser och fullmäktige ta ställning till om förslaget är ett sådant man kan gå vidare med. Befolkningen ska också höras.

- Man borde hålla allmänna informationstillfällen och folk ska få bekanta sig med avtalet. Avtalet ska också vara till allmänt påseende i 30 dagar och folk får komma med kommentarer och förslag till ändringar, säger Göran Honga.

Efter det kan stadsstyrelserna behandla ärendet och därefter båda städernas fullmäktige. Det kan också hända att den ena eller båda städerna vill ordna en folkomröstning i ärendet.

- Det finns bra med tid för allt. Man hinner fatta beslut i ärendet ännu i år. Det skulle troligen ske i samband med budgetbehandlingen i fullmäktige som vanligen sker i november, säger Honga.

Den nya staden skulle inleda sin existens från början av år 2021.