Hoppa till huvudinnehåll

Uutissuomalainen: Barnombudsmannen vill att barn till IS-krigare hämtas till Finland

Hustru till en misstänkt IS-krigare promenerar med sin son på ett flyktingläger i Syrien.
Hustru till en misstänkt IS-krigare promenerar med sin son på ett flyktingläger i Syrien. Bild: EPA-EFE/AHMED MARDNLI Syrien,barn (familjemedlemmar),Islamiska staten (IS),flyktingläger,föräldrar

Den nya barnombudsmannen Elina Pekkarinen anser enligt Uutissuomalainen (bakom betalvägg) att de finländska myndigheterna bör se till att barn till finländare som deltagit i strider utomlands hämtas till Finland.

- Jag anser att de här barnen har samma rättigheter till särskilt skydd som alla andra finländska barn. Man borde utreda om föräldrarna går med på att barnen flyttas, och om inte, måste man överväga att gå mot deras vilja, säger Pekkarinen.

Pekkarinen motiverar sin ståndpunkt också med FN:s konvention om barnets rättigheter.

De länder som undertecknat konventionen har lovat att se till att barn får det skydd och den omvårdnad som de behöver oavsett föräldrarnas eller vårdnadshavarnas bakgrund.

Länderna måste också se till att barn inte diskrimineras eller bestraffas till exempel på grund av vårdnadshavarnas verksamhet och åsikter.

- Att lämna barnen i främmande land efter att vårdnadshavarna har försummat sina skyldigheter strider mot konventionen.

FN:s kommitté för barnets rättigheter har dessutom betonat barnets rätt till skydd i en situation där hen är i främmande land utan sina vårdnadshavare.

Skyddspolisen har uppskattat att över 80 identifierade personer har rest från Finland till de konfliktdrabbade områdena i Syrien och Irak.

Av dem är 30 barn. En del av dem har hunnit bli myndiga. Det finns också barn som fötts i området och som har kopplingar till Finland.

De nordiska inrikesministrarna har enats om att vuxna inte ska få hjälp med att återvända, men för barnens del är frågan ännu öppen.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel skriven av Saara Hirvonen.