Hoppa till huvudinnehåll

Revisionsverket har år efter år reagerat på oredovisat bidrag från Kulturfonden till SFP: ”Alltid bättre att redovisa än att inte göra det”

Svenska Kulturfondens logo i Medborgarbladet.
Revisionsverket har i flera granskningsrapporter noterat Kulturfondens uppslag i Medborgarbladet. Svenska Kulturfondens logo i Medborgarbladet. Bild: Yle Svenska kulturfonden,Statens revisionsverk,svenska folkpartiet

När statens revisionsverk granskat SFP:s finansiering återkommer samma anmärkning år efter år. Det handlar om ett bidrag på 30 000 euro från Svenska Kulturfonden för uppslag i partiets tidning Medborgarbladet som SFP inte redovisar för. Partisekreteraren säger att det inte är ett bidrag. Men meddelar efter intervjun att upplägget nu ska ändras.

När Svenska Yle begär ut revisionsverkets granskningsrapporter över SFP:s finansiering återkommer samma mening år efter år. Revisionsverket påpekar att partiet inte har redovisat för att Svenska Kulturfonden betalar 30 000 euro till partiet för att få synlighet i Medborgarbladet.

- Det här är en sak som kanske hör till partiets basverksamhet, men vi anser trots det att en sådan här konstellation är viktig att lyfta fram. Och just i sådana här tvetydiga fall har vi rekommenderat att det är bättre för transparensen och öppenheten att redovisa istället för att inte redovisa, säger ledande redovisningsrevisor Pontus Londen vid Statens revisionsverk.

Revisionsverket har åtminstone 2014, 2016 och 2017 påtalat det här i sin granskningsrapport.

Man med kavaj och glasögon i ett mötesrum.
Pontus Londen. Man med kavaj och glasögon i ett mötesrum. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Statens revisionsverk,valfinansiering,Pontus Londen

"Skulle ge felaktig bild att det är ett stöd"

SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff förstår inte varför bidraget borde redovisas för.

- Det är inte ett stöd i den bemärkelsen som man uppfattar som stöd. Det är Kulturfonden som betalar för sina uppslag i Medborgarbladet. Och eftersom det handlar om en vidaredebitering av kostnader skulle det ge helt felaktig bild att det är ett stöd, säger Guseff.

Upplägget har gått ut på att Kulturfonden syns på fyra uppslag i varje nummer av SFP:s tidning Medborgarbladet. Tidningen utkommer fem gånger per år.

- Tidningen har en upplaga på 25 000 så det här är ett naturligt sätt att informera, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Artiklarna görs inte enbart för Medborgarbladet

Upplägget mellan Kulturfonden och SFP har pågått i många år.

- Samarbetet härstammar från mitten av 00-talet när Kulturfonden ville höja profilen och öka synligheten, säger Lillkung, som tillträdde som vd i juni 2018.

Kulturfondens material görs inte enbart för Medborgarbladet utan samma artiklar syns också på stiftelsens webbplats och i årsboken. Artiklarna handlar ofta om Kulturfondens olika projekt.

"Allt samarbete med partiet ska tåla kritisk granskning"

Frågan är då varför den här synligheten har kostat exakt 30 000 euro? Summan sägs uppstå genom att räkna ut Kulturfondens andel av kostnaderna för distribution, tryck, ombrytning och annat.

30 000 euro är också gränsen för hur mycket en utomstående får stödja ett parti under ett år.

- Därför är summan inte högre. Vi är väldigt noggranna med processerna med partiet. Allt samarbete med partiet ska tåla kritisk granskning. Och är det någon som tycker att det här är ett stöd till partiet är det viktigt att gränsen inte överskrids, säger Sören Lillkung.

SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff.
Fredrik Guseff. SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff. Bild: Yle/ Eero Poskela Svenska folkpartiet i Finland,SFP,fredrik guseff

"Viktigt att det inte överstiger 30 000"

SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff säger att den faktiska kostnaden för tidningssidorna till och med kan vara högre än 30 000 euro.

- Vi satte det vid 30 000 euro för att det inte skulle kunna uppfattas som en för hög summa. Vi får inga andra bidrag från Kulturfonden vilket innebär att vi får ta emot 30 000 euro av Kulturfonden också i år.

Du sade först att det inte är ett stöd men sedan är du ändå noga med att påpeka att summan inte överstiger 30 000 som är det maximala som en utomstående får ge till ett parti per år. Hur hänger det här ihop?

- Uttryckligen för att det kan finnas sådana som uppfattar det som ett stöd, då ni nu ställer frågan, så därför är det förstås viktigt att det inte överstiger det så man kan säga att vi tar emot för mycket pengar.

Ska nu ta betalt enligt spaltmillimeter

Svenska Yle begär ut underlaget för kostnaden på 30 000 euro men SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff svarar i ett mejl att "den exakta kalkylen som låg som grund för summan på 30 000 euro har vi inte kunnat hitta. Alla som var involverade i den överenskommelsen har bytts ut för länge sedan".

I samma mejl skriver han att frågan är inaktuell eftersom upplägget har ändrats under det här året.

"SFP har nu tittat på kostnaderna mellan Kulturfonden och partiet och kommit överens om att från och med i år debitera Kulturfonden för exakta spaltmillimeter i enlighet med taxa", skriver Guseff.