Hoppa till huvudinnehåll

Svenska folkskolans vänner gav bidrag till riksdagsledamot för "informationstidning": "I ansökan stod att den skulle vara opartisk"

Svenska folkskolans vänners logo och Mats Löfström inklippt.
Svenska folkskolans vänner beviljade ett bidrag för en tidning till riksdagsledamot Mats Löfström. Svenska folkskolans vänners logo och Mats Löfström inklippt. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Svenska folkskolans vänner,Mats Löfström

Svenska folkskolans vänner gav riksdagsledamot Mats Löfström ett bidrag för att ge ut en tidning om arbetet i riksdagen. Och Stiftelsen Tre Smeder stödde inför riksdagsvalet 2015 sin egen delegationsmedlem. Det här visar Svenska Yles granskning av SFP och de finlandssvenska samfunden.

Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder beviljar årligen bidrag till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. De två allmännyttiga samfunden uppger därför att de inte ger bidrag direkt till enskilda politiker för politisk verksamhet.

- Folk vet vad vi jobbar med och utgår från att de kriterier som finns på webben stämmer och det lönar sig inte att vända sig till oss. Vi har ett principbeslut om att inte delta i kandidatseminarium som arrangeras av enskilda kandidater för att samla ihop till kampanjkassan, säger Wivan Nygård-Fagerudd, styrelseordförande för Svenska folkskolans vänner.

Men kan ni i annat sammanhang ge bidrag till politiker?

- Om en politiker arrangerar en kurs i någonting utan politiska förtecken ska det inte vara stigmatiserande att den personen är politiker. Men om det är i en politisk verksamhet så ger vi inte utan allt handlar om våra fokusområden, säger Nygård-Fagerudd.

Riksdagsledamots informationstidning fick bidrag

Enskilda politikers politiska verksamhet ska alltså inte få stöd av Svenska folkskolans vänner. Men föreningen gav trots det ett bidrag till riksdagsledamot Mats Löfström för att ge ut en tidning.

Löfström, som är Ålands riksdagsledamot och sitter i svenska riksdagsgruppen, fick ett bidrag på 2 000 euro för tidningen som skulle delas ut till alla hushåll på Åland.

- Det var en informationstidning. Vi synar extra noga om det finns politiska förtecken och här var bedömningen den att vi kan lita på att det här är en opartisk informationstidning, säger styrelseordförande Nygård-Fagerudd.

I ansökan stod det att det ska vara en opartisk informationstidning. Vår bedömning var att vi ska kunna lita på det

Men när ni tog del av hans ansökan så förstod ni ju att det var en riksdagsledamot som vill ge ut en tidning till sina väljare och trots det så beviljade ni bidrag.

- Som jag sa. I ansökan stod det att det ska vara en opartisk informationstidning. Vår bedömning var att vi ska kunna lita på det.

Är det här bidraget i enlighet med era kriterier om att ni inte ger bidrag till enskilda politiker?

- Vi har inga kriterier om att vi inte ger bidrag till enskilda politiker utan vi behandlar ansökningar utgående från vad som ska göras och för vem. I det här fallet var det en informationstidning som skulle vara opartisk och rikta sig till den åländska allmänheten och på det sättet vara bildningshöjande. När det gäller politik och insikter om hur det går till så kan det finnas behov av att höja bildningen. Det var vår bedömning av ansökan.

Pengarna räckte inte till

Tidningen gavs aldrig ut eftersom pengarna inte räckte till, men Svenska Yle får via Mats Löfström tag på den opublicerade tidningen som enligt ansökningen skulle ha getts ut år 2016.

I ledaren berättar Löfström vad han gjort under den gångna valperioden och tackar ålänningarna för visat förtroende.

Eftersom tidningen inte blev av betalade han tillbaka sitt bidrag till Svenska folkskolans vänner.

Löfström skriver i ett mejl att tidningen skulle ha getts ut innan han bestämde sig för att kandidera i riksdagsvalet 2019. Enligt Löfström skulle tidningen ha getts ut i början av 2018 medan han beslöt sig för att kandidera i augusti 2018.

Vad gör Svenska folkskolans vänner?

Svenska folkskolans vänner rf:s syfte är att främja svenskt bildningsarbete i Finland genom att understöda utbildning och bibliotek, bevilja studieunderstöd samt stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden.

För att förverkliga sitt syfte kan föreningen utdela stipendier, pris, medaljer och understöd, ordna tävlingar, sammankomster och evenemang, bedriva publikations-,förlags-, utbildnings- och projektverksamhet samt stå som huvudman för en studiecentral.

Källa: Föreningens stadgar

"Vi har lite outsourcat det"

Stiftelsen Tre Smeder har ett liknande principbeslut som SFV om att inte ge bidrag direkt till kandidater. Beslutet fattades hösten 2018.

- Det är inte vår sak att sitta och fundera på det. Man måste vara rättvis gällande vilka kandidater och vilka politiska partier. Vi har bättre saker att syssla med än det. Och så får en del av kandidaterna bidrag via Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. Vi har lite outsourcat det. Där kan de ta ställning till olika bidrag till olika kandidater, säger Nina Wilkman, som var styrelseordförande till och med slutet av april 2019.

Stiftelsen Tre Smeder hade inför riksdagsvalet 2015 andra regler. En kandidat redovisade då för bidrag från Stiftelsen Tre Smeder.

SFP-politikern Marcus Rantala.
Marcus Rantala. SFP-politikern Marcus Rantala. Bild: Yle/ Eero Poskela Marcus Rantala,Svenska folkpartiet i Finland,valkampanjer,SFP

Stiftelsens egen delegationsmedlem fick valbidrag

Kandidaten är Marcus Rantala (SFP), som samtidigt satt i stiftelsens delegation som beslutsfattare. Han fick ett bidrag på 1 950 euro från stiftelsen.

- Det var tre seminariebiljetter som stiftelsen köpte till mitt seminarium, säger Rantala.

Ingen annan kandidat redovisade för bidrag från Stiftelsen Tre Smeder. Varför var du den enda kandidaten som fick bidrag därifrån?

- Det måste du fråga Tre Smeder. Det kan jag inte svara på.

Nina Wilkman säger att stiftelsen inte bara gav bidrag till Rantala inför riksdagsvalet 2015.

- Jag var verkligen inte med och beslutade 2015. Men jag har kollat upp det och stiftelsen gav då bidrag till sju olika riksdagskandidater, säger Wilkman som valdes till styrelseordförande våren 2018 och lämnade posten i maj 2019 på grund av nytt jobb.

"Jag är ändå jurist och ljuger inte om sådana saker"

Enligt Wilkman var samtliga sju som fick bidrag SFP:are men hon vill inte uppge namnen på dem.

- När det gäller historiska grejer där jag inte har varit med och fattat beslut och där vi haft en annan policy så vill jag inte uppge dem. Men det har definitivt inte bara varit fråga om en kandidat och det tycker jag är viktigt att påpeka.

Men det finns inga sätt att kolla upp det för den enda kandidaten som har redovisat att den fått pengar från er i förra riksdagsvalet var Marcus Rantala. Han var då medlem i stiftelsens delegation så det ser ju ut som att stiftelsen bara har gynnat sin egen delegationsmedlem.

- Vi brukar inte offentliggöra namnen. Men om jag säger sju personer. Så får ni nu tro på mig då. Jag är ändå jurist och ljuger inte om sådana saker. Sju personer har jag hittat som jag vet att är riksdagskandidater. En av de sju är Marcus.

Dörrskylt där det står Stiftelsen Tre Smeder.
Bland Stiftelsen Tre Smeders beslutsfattare finns flera SFP-politiker. Dörrskylt där det står Stiftelsen Tre Smeder. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Stiftelsen Tre smeder,stiftelser

Söker inte längre bidrag från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland

Sedan maj 2018 sitter Marcus Rantala i Tre Smeders styrelse. Han säger att det betyder att han inte längre kommer att söka bidrag från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland som Tre Smeder varje år stödjer med 100 000 euro.

- Jag tycker det är viktigt att det är öppet och transparent och att det inte blir oklarheter. Därför fattade jag beslutet att inte ta emot bidrag, säger Rantala.

Inför riksdagsvalet 2019 fick Rantala bidrag från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland, men han vill inte uppge summan. Rantala förklarar att de pengarna härstammar från ett stöd som Stiftelsen Tre Smeder beviljade till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland innan han valdes in i Tre Smeders styrelse.

Rantala är inte den enda politikern som engagerat sig i Tre Smeder. I styrelsen sitter också riksdagsledamot Mats Löfström och i stiftelsens förvaltningsråd sitter just nu SFP:s tidigare partiordförande Carl Haglund, SFP:s fullmäktigeledamot i Borgå Elin Blomqvist-Valtonen och SFP:s fullmäktigeledamot i Helsingfors Silja Borgarsdottir Sandelin.

Vad gör Stiftelsen Tre Smeder?

Stiftelsens ändamål är att primärt i Helsingfors främja sparandet och stödja hembygden genom kulturell och ideell verksamhet, och att vårda Helsingfors Sparbanks traditioner.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, idrottslig eller annan allmännyttig eller samhällsnyttig verksamhet.

Stiftelsen kan också stödja arbete och forskning liksom all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål.

Källa: Stiftelsens stadgar

Artikeln har uppdaterats 12.5.2019 kl. 15.45. Information om när Mats Löfströms tidning skulle ges ut har korrigerats från 2018 till 2016. I rubriken har formuleringen ändrats till att Svenska Folkskolans Vänner uppger sig inte stöda "politisk verksamhet" i stället för "politiker".

Artikelrubriken har ytterligare korrigerats den 13.5 kl.6.10. I den första versionen stod att SFV inte stödjer politisk verksamhet men ändå gav bidraget. Den formuleringen gav en felaktig bild av hur SFV resonerar i dylika frågor. Den är därför struken och ersatt med den nuvarande rubriken.

Uppdatering 13.5 kl.10.16: Tidpunkten för när Löfströms tidning skulle ha kommit ut preciserades och meningen "Enligt Löfström skulle tidningen ha getts ut i början av 2018 medan han beslöt sig för att kandidera i augusti 2018." lades till.