Hoppa till huvudinnehåll

Brister hos hälften av inresande sällskapsdjur konstaterades i granskning – rabies ett verkligt hot

Hundar i en bil.
Hundarna på bilden har ingenting med artikeln att göra. Hundar i en bil. Bild: Mostphotos hund

En intensivkontroll i Helsingfors hamnar visar att olaglig handel med sällskapsdjur och valpfabriker fortsättningsvis är ett problem. Brister hos närmare hälften av de djur som granskades i samband med kontrollen uppdagades.

Under fredagen 10 maj ordnade Regionförvaltningsverket i Södra Finland intensivkontroller av resenärer i Helsingfors tillsammans med Tullen och Helsingfors stads tillsynsveterinär.

Även studerande i veterinärmedicin vid Helsingfors universitet deltog i undervisningssyfte.

Sällskapsdjur som reste till Finland granskades för att se om de uppfyllde villkoren för att komma in i landet.

Av totalt 38 djur upptäcktes brister hos 17.

Fyra av de granskade hundarna avlivades

Efter kontrollen informerade parterna dem som reste med djuren om sjukdomsriskerna och vilka krav som gäller för införsel av sällskapsdjur.

36 av de 38 djur som granskades var hundar.

17 av djuren hade brister i införselkraven – det handlade exempelvis om att djuren inte medicinerats mot echinococcus. Somliga av djuren saknade pass och hade inte fått rabiesvaccin.

Fyra av de hundar som hade kommit till landet för att säljas vidare saknade identifieringsanteckningar, införseldokument och andra tillstånd eller anmälningar som behövs. Man fattade beslutet att avliva dessa hundar.

Elva djurägare fick ordern att sätta djuren i karantän och se till att dokumenten uppfyller införselkraven.

Effektivering viktigt – rabies ett seriöst hot

I och med intensivövervakningen kunde man alltså läga märke till brister hos många av djuren.

– Därför är det viktigt att utöka och effektivisera övervakningen, säger länsveterinär Sari Haikka vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland i ett pressmeddelande.

Diskussioner kring rabies förs också efter att en kvinna i Norge dog av sjukdomen efter att hon blev biten av en hund.

Hund får spruta med rabiesvaccin.
Hund får spruta med rabiesvaccin. Bild: All Over Press/NARONG SANGNAK vaccin,rabies,rabiesvacciner

Haikka säger att man måste förhindra att rabies sprids till Finland. Hundar och katter måste ha rabiesvaccinering eller en rabiesförsäkran, säger hon.

– Vid införsel av gatuhundar från riskområden för rabies, såsom Ryssland eller Rumänien, rekommenderar vi att man testar om hunden har antikroppar mot rabies. Också i Turkiet är rabiessituationen allvarlig.

Om brister i hundens vaccineringar eller medicering noteras görs en bedömning av risken för smittsamma sjukdomar. Utgående från bedömningen skickas hunden senare antingen tillbaka till avgångslandet eller så sätts hunden i karantän. Det kan också hända att hunden avlivas.

– En officiell rabiesmisstanke leder så gott som alltid till att djuret avlivas. Rabies eller echinococcus förekommer inte i Finland och kommer förhoppningsvis inte att göra det heller i framtiden, säger Haikka.

Valpfabriker: hundarna är billiga och kön är kort

Den olagliga införseln av djur är svarthandel där man inte betalar skatt. En stor del av den olagliga handeln med djur till Finland sker via Estland. Det är vanligt att hunden har papper från Estland trots att den ursprungligen kommer från exempelvis Ryssland.

I Helsingfors tingsrätt behandlades nyligen en valpsmugglingshärva som involverade valpfabriker. Huvudgärningsmannen dömdes till ett års fängelse, 10 års djurhållningsförbud och till att betala 94 000 euro.

hundvalpar.
hundvalpar. Bild: YLE/Stina Sirén valpbloggen

Enligt Sari Haikka är varningstecknen på att en valp härstammar från en valpfabrik flera – hunden är billigare och kön är kort.

– Även en dyr rashund kan härstamma från en valpfabrik. Priset garanterar inte nödvändigtvis att säljaren tagit sitt ansvar.

I Finland är olaglig handel med sällskapsdjur och valpfabriker fortfarande ett problem.

– Endast en liten del av fallen kommer till myndigheternas kännedom, bedömer hon.

Vaccin, medicin, chip och pass behövs

Alla hundar som tas till Finland från ett annat EU-land måste vara chipförsedda, ha pass, vara medicinerade mot echinococcus och vaccinerade mot rabies eller ha en rabiesförsäkran.

För katter gäller samma krav, bortsett från medicinering mot echinococcus. Om djuret ska säljas ska det ha ett hälsointyg som skapats i systemet TRACES, som underhålls av EU-kommissionen. En veterinär granskar ett sådant djur i avgångslandet 48 timmar innan det förs till Finland.

Små kattungar kupade i handen.
Små kattungar kupade i handen. Bild: Yle/Helena von Alfthan djurskyddsföreningar,djurskydd,katt,kattunge

Det effektivaste sättet att få bukt med olaglig verksamhet är att påverka köparna av sällskapsdjur direkt. Myndigheternas intensivkontroll syftar särskilt till att öka informationen om kraven och sjukdomsriskerna förknippade med införsel av djur.