Hoppa till huvudinnehåll

Esbo och Västnyland börjar förbereda gemensam vårdmodell - enheten kan bli störst i Finland på svenskspråkiga vårdtjänster

Vårdare och klient.
Större axlar ska bära ansvar för vården. I Nyland planeras fem par sådana axlar. Ett av dem är Västnyland med Esbo i spetsen. Vårdare och klient. Bild: Mittermueller Bildbetrieb hälsovård,glad åldring

Juha Sipiläs (C) regering fick slopa sin vårdreform men nu går planerna att omorganisera vården vidare på olika håll. Västnyland med Esbo i spetsen kan bli den största enheten i Finland för social- och hälsovårdstjänster på svenska.

Kommun- och stadsdirektörerna i Nyland samt Finlands största vårdarrangör, samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, kom för några veckor sedan överens om en ny modell för social- och hälsovården i landskapet.

Ingången till hälsostationen i Ingå.
Hälsovårdscentralen i Ingå och dess personal skulle höra till samma enhet som alla andra kommuner i Västnyland. Ingången till hälsostationen i Ingå. Bild: Yle/Malin Valtonen ingå hvc

Modellen bygger på kommuner och samkommuner.

Nyland ska delas i fem områden. Var och en av dem ordnar socialvårdstjänsterna och sjukvården på primärnivå. HUS ansvarar precis som i dag för den specialiserade sjukvården.

Av de fem områdena är Helsingfors med 650 000 invånare den största.

Esbo plus nio

Näst störst blir samarbetsområdet för tio västnyländska kommuner med sammanlagt 460 000 invånare.

Esbo stadsstyrelse behandlade frågan på måndagen (13.5). Styrelsen beslutade enhälligt uppmana stadsdirektören att utreda modellen vidare.

De övriga västnyländska kommunerna är Grankulla, Kyrkslätt, Vichtis, Högfors, Lojo, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö.

Enheten är enligt kommundirektörerna och HUS tillräckligt stor för att vårdtjänsterna ska kunna utvecklas också i de mindre kommunerna som i dag inte har förutsättningar att förbättra social- och hälsovården på egen hand.

Störst på svenska

Västnyland blir störst i hela Finlands som arrangör för vårdtjänster på svenska - så heter det i informationen från Esbo stadsstyrelse.

Det skapar förutsättningar att utveckla vården också på svenska. Samarbetet har i mindre skala redan kommit i gång i och med planerna att tillsammans upphandla serviceboende och ordna transporttjänster.

Höga mål

Målen med att skapa en större enhet är minst lika fina som i regeringens vårdreform:

  • Tillgänglighet: Det ska bli lättare för kunden att få den service hen behöver.
  • Jämlikhet: Alla ska ha rätt att få samma tjänster oberoende av vilken kommun de bor i.
  • Kvalitet: Social- och hälsovården ska hålla måttet.
  • Ekonomi: Kostnaderna ska stävjas.
  • Integration av system: Servicen, informationen och it-systemen samt finansieringen ska integreras bättre än i dag.

Nästa steg blir enligt Esbo stadsstyrelse att noggrannare granska alternativa förvaltningsmodeller. Parallellt utreds för- och nackdelar med de olika alternativen. Det ritas också en vägkarta som ska berätta hur arbetet ska fortsätta.

Arbetet är med andra ord i sin linda. Men då den största samarbetsstaden Esbo nu har gett grönt ljus, kan arbetet fortsätta.

Det blir kommun- och stadsdirektörerna som ska hålla i utredningarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland