Hoppa till huvudinnehåll

Experter föreslår lättnader i kraven för abort - anser att lagen är föråldrad

En läkare drar på sig blå plasthandskar medan en kvinna som man endast ser ryggen av sitter i en gynekologisk undersökningsstol.
En läkare drar på sig blå plasthandskar medan en kvinna som man endast ser ryggen av sitter i en gynekologisk undersökningsstol. gynekologer,Kvinnor,smittsamma sjukdomar,sjukhus,patienter,läkare,hälsa,gynekologisk undersökning

Den nuvarande abortlagen från 1970 stiftades med tanke på kirurgiska aborter som utförs på sjukhus.

De begränsningar som gäller aborter borde delvis upphävas, föreslår tre experter som Yle har talat med.

Enligt experterna borde abortlagen ändras så att den skulle motsvara dagens värderingar och vårdpraxis. Experterna har tillsammans skrivit under ett uttalande.

Dagens abortlagstiftning är från 1970 och den stiftades med tanke på de kirurgiska aborter som utförs på sjukhus.

Sedan dess har praxis kring aborter förändrats mycket och en stor majoritet av alla aborter utförs på medicinsk väg i ett tidigt skede av graviditeten.

Bland annat en forskarprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd THL hör till de experter som anser att reglerna för abort borde reformeras.

Föråldrade regler för abort

I dagsläget krävs exempelvis en orsak eller motivering för att man ska kunna göra abort, och aborter får endast göras på sjukhus. De här reglerna är enligt experternas uttalande föråldrade.

Dessutom ifrågasätter de också att två läkare bör ge sitt medgivande till en abort och att båda dessutom måste utföra en gynekologisk undersökning på patienten.

- Genom en lagförändring skulle man göra abortförfarandet i ett tidigt skede av graviditeten smidigare så att patienten inte måste uträtta ärenden på fler håll. I många länder har man redan ändrat praxis kring detta, säger Oskari Heikinheimo som är professor vid Helsingfors universitet.

Heikinheimo är också ordförande för arbetsgruppen God medicinsk praxis.

Lagen kräver alltså att man uppger en orsak till att man vill göra abort.

För 92 procent av alla fall är orsaken social.

I uttalandet frågar sig experterna om inte kvinnans önskan om abort är tillräcklig: hon upplever helt enkelt inte att en graviditet är möjlig i den nuvarande livssituationen.

Aborter borde kunna utföras på andra ställen än sjukhus

Experterna kritiserar också att aborter måste utföras på sjukhus, eftersom servicen då splittras upp i bashälsovård och specialiserad sjukvård. Det här innebär att efterkontroller och preventivrådgivning försvåras.

Enligt förslaget borde aborter också få utföras vid specielenheter med fokus på familjeplanering inom hälsovården.

- Efter den nionde graviditetsveckan och i specialfall skulle aborterna också utföras på sjukhus, säger docenten och preventivrådgivningsläkaren Satu Suhonen, som också är medlem i arbetsgruppen God medicinsk praxis.

Suhonen poängterar att lagen ändå tolkas fritt redan nu.

- Oavsett vad lagen säger så diskuteras det med patienten. En abort som ses som patientens eget beslut skulle minska på belastningen för båda parterna, och personen som vill göra abort behöver inte upprepa samma saker många gånger.

Experternas ställningstagande publicerades i tidningen Lääkärilehti den 5 april och också THL:s forskarprofessor Mika Gissler har skrivit under det.

Texten är en översättning och bearbetning av artikeln Asiantuntijat esittävät lievennyksiä abortin ehtoihin - pitävät lakia vanhentuneena.