Hoppa till huvudinnehåll

Omplacering av personal på daghemmen i Jakobstad skapar oro bland föräldrar – "rotation var ett olyckligt ordval"

Sonja Jungar-Irjala och Mimmi West.
Föräldrarna Sonja Jungar-Irjala och Mimmi West är oroliga för vad som ska hända med personalen och barnen på Barnabo. Sonja Jungar-Irjala och Mimmi West. Bild: Yle/Mikaela Löv föräldrar,Jakobstad,Mimmi West

Det sker en större ommöblering av personal på daghemmen i Jakobstad. Förändringarna har skapat både förvirring och oro. - Det talas om rotation av personalen, men vi vet inte vad det innebär. Ska de rotera var fjärde månad eller med vilken frekvens, frågar föräldern Sonja Jungar-Irjala.

Personal inom småbarnspedagogiken i Jakobstad kommer att byta arbetsplatser till hösten. Förändringen har kallats för en rotation, vilket skapat ovisshet bland föräldrar och reaktionerna har varit starka.

Matilda Engström som är chef för småbarnspedagogiken säger att man använt en fel ord när man kallat det rotation. Det handlar om en omplacering av personal på grund av att man bygger stordagiset Alma.

Informerade av personalen

Det var i april som föräldrarna Mimmi West och Sonja Jungar-Irjala blev informerade av personalen på Barnabo om att det kommer att bli omflyttningar av personal. På Barnabo flyttar personal både till och från daghemmet, en anställd byter avdelning och föreståndaren får nya arbetsuppgifter.

- De sa till oss att de har dåliga nyheter, saker kommer inte att vara som vanligt på hösten, säger Jungar-Irjala.

- Förstås var de ganska ledsna och tyckte att det var en stor sak, precis som vi tänkte de också på vad det här kommer att innebära för barnen, säger West.

Varför genomföra rotation med tvång?

Jungar-Irjala säger att personalen först inte sa något till familjerna om vad som var på gång, eftersom de blivit tillfrågade om de ville byta arbetsplats men tackat nej.

- De är nöjda som det är. Men när förändringarna ändå skulle genomföras, mot deras vilja, så började de berätta för oss, säger Jungar-Irjala.

West och Jungar-Irjala säger att både föräldrar och barn är mycket nöjda med personalen på Barnabo. De ifrågasätter också varför personalen ska rotera, det har redan skett en rotation i och med pensioneringar.

- Det är en härlig personal som tar hand om våra barn. Varför ska man då med tvång genomföra något som ingen vill genomföra, säger Jungar-Irjala.

- Det här är sorgligt för både familjerna och personalen. När man sett hur bra ett team fungerar ihop så skulle man aldrig vela byta bort det, säger West.

Rotation var fjärde månad

Wests och Jungar-Irjalas barn kommer att ha kvar varsin bekant vårdare på sina avdelningar, resten är obekanta. Då försvinner också den där speciella känslan av att personalen känner just mitt barn väldigt bra säger Jungar -Irjala.

- Om det kommer nya människor hela tiden, så inte blir det väl bara förvaring, men inte är det alls samma känsla. Och vi vet inte heller med vilken frekvens personalen ska rotera, var fjärde månad är det värsta alternativet jag hört, säger Jungar-Irjala.

Matilda Engström.
Matilda Engström. Matilda Engström. Bild: Yle/Mikaela Löv dagvård,småbarnsfostran,matilda engström

Omplaceringar på grund av nytt daghem

I grund och botten beror alla förändringar på bygget av det nya stordagiset Alma säger Matilda Engström som är chef för småbarnspedagogiken. Alma öppnar i mars nästa år och rymmer tio grupper, både finsk- och svenskspråkiga, språkbad och skiftesvård.

- De här elva avdelningarna kräver en viss personal med rätt behörigheter och språkkunskaper, därför måste personalen flyttas om, säger Engström.

Flera daghem stängs och för att lätta på trycket på Maria-Marjala daghem flyttas också två grupper därifrån till Alma. Den finskspråkiga avdelningen på Vestermalms daghem stängs också eftersom det finns så få finskspråkiga barn i närområdet.

Till Barnabo flyttar också två barngrupper från Tomtebo som ska stängas.

- Det är ett stort pussel som ska läggas, totalt handlar det om fyrtio avdelningar, varav tio ska till Alma. Grundpersonalen är tre personer per avdelning, säger Engström.

Fel att tala om personalrotation

Att man talar om en rotation av personalen var ett olyckligt ordval, säger Matilda Engström.

- Egentligen har vi använt fel ord under hela processen. Det handlar om en omplacering, inte en rotation. Det är inget som kommer att ske kontinuerligt.

Så personalen kommer inte att rotera efter att de byter arbetsplats i augusti?

- Nej, grundtanken är att vi gör en omplacering redan till hösten för att göra teamen färdiga. När Alma öppnar mitt under terminen behöver vi inte splitta teamen, säger Engström.

De vårdare som byter arbetsplats gör det i augusti, då har de fått sina nya arbetsplatser och det blir inga fler förändringar.

Barnen som börjar på hösten får alltså fortsätta tillsammans med de vårdare de lärt känna, oberoende om de byter byggnad eller inte. Då hinner barn och vårdare också lära känna varandra innan flytten säger Engström.

Personalen fick önska var de placeras

Engström säger att personalen fått önska var de ska placeras och det är de önskemålen man utgått ifrån.

- Det finns ett visst missnöje bland några i personalen som ogärna skulle byta arbetsplats, säger Engström.

Det första önskemålet gällde vem som vill jobbar på Alma. Det behövs trettio personer i grundpersonalen och bara femton ville jobba på det nya dagiset.

- Det räckte naturligtvis inte och vi måste utgå från vår fast anställda personal och bygga upp pusslet med dem.

Personalen har också fått önska ett alternativ två, ifall det första önskemålet inte kan uppfyllas.

Har de flesta blivit nöjda under processens gång?

- Ja, majoriteten är nöjd. De flesta har fått det de önskat, säger Engström.

Kommunikationen har varit bristfällig

Men trots allt finns det en oro bland föräldrarna. Barnabos föräldraförening har lämnat in en skrivelse till bildningsnämnden och anser inte att de fått tillräcklig information.

- Jag tror att vi har kommunicerat för dåligt och inte berättat tydligt nog vad det handlar om. Det här är ju egentligen inget nytt, säger Engström.

Engström säger att hennes företrädare Tom Enbacka redan för två år sedan aviserade om att det kommer att blir förändringar när stordagiset byggs, och att det här kommer att påverka hela stadens barnpedagogik.

- Det här är inget som jag hittat på utan det är en rak konsekvens av att vi bygger nytt och stort, säger Engström.

Det har funnits ganska många tidsbundna anställningar på grund av att man inte vetat hur pusslet kommer att se ut när Alma öppnar säger Engström. Nu är pusslet lagt och därför har man kunnat fastanställa 19 personer.

Har oroliga föräldrar hört av sig till dig också?

- Några har hört av sig och när vi fått diskutera och informera så har läget lugnat sig. Men jag förstår föräldrarnas oro, barnen är ju det viktigaste vi har.

Engström säger att man inte glömt bort barnen i processen. Dagvård handlar inte om förvaring utan om fostran, pedagogik och barnens utveckling.

- Det är det viktigaste, och vi vill lyfta upp den pedagogiska delen. Som chef anser jag att det också är viktigt att personalen får en kompetensutveckling, det få de nu när de kan sprida sin kunskap, säger Matilda Engström.

Kerstin Granroth.
Föreståndare Kerstin Granroth. Kerstin Granroth. Bild: Yle/Mikaela Löv dagvård

Behöver en varierad personal

Kerstin Granroth är föreståndare på Västermalms och Vestersundsby daghem. I Västermalm stängs den finskspråkiga avdelningen medan en småbarnsavdelning flyttar in. Visst känns det lite sorgligt att lägga ner en avdelning och byta kollegor säger Granroth.

- Men vi har ju vetat om detta i ett och ett halvt år nu och vi behöver nya lokaler som är i gott skick och lämpar sig för dagens pedagogik, säger Granroth.

Granroth säger att hon har förståelse för att man behöver en varierad personal på Alma daghem.

- Man kan inte bara ta unga, gröna nyanställda utan behöver också få in lite erfarenhet och folk som jobbat länge och folk med olika kompetenser, säger Granroth.

Synd att familjerna oroas

Att få till det här pusslet har berört alla som jobbar inom småbarnspedagogiken säger Granroth. Men det är synd att situationen framstår som något väldigt konstigt, svårt och jobbigt.

- Det är klart att man kan vara ledsen när man måste byta arbetsplats, men det är ju trots allt verksamheten som är det centrala, säger Granroth.

Man kan inte bara planera utifrån var personalen vill jobba, det är inte möjligt säger Granroth. I dag är det barnen som står i centrum och sedan ska modellen anpassas efter dem, inte tvärtom. Granroth säger att man inom dagvården är van att få nya kollegor och nya barn till grupperna.

Nu träffas föräldrar som är oroliga och de diskussioner som förs på sociala medier rör sig ofta på en mycket känslomässig nivå.

- Det är synd att familjerna oroas, för vi kan faktiskt det här. Vi kan förvalta den här förändringen. Hela dagvården är van att jobba så här och det är inget som föräldrar ska behöva oroa sig för, säger Granroth.

Läs också