Hoppa till huvudinnehåll

Sol uppe, odling nere - tyska solenergiparker byggs i två våningar

En traktor på en tysk åker med solpaneler högt ovanför marken. En man håller på med underhållsarbete.
För servicearbetet behövs hjälpmedel. En traktor på en tysk åker med solpaneler högt ovanför marken. En man håller på med underhållsarbete. Bild: Yle/Johnny Sjöblom Tyskland,solpaneler,solenergi

I Tyskland stod förnybara energikällor i fjol för första gången för över fyrtio procent av den årliga energiproduktionen. Fjolåret var synnerligen bra med tanke på solenergin, men samtidigt äter ändå de allt fler nya solenergiparkerna upp odlingsbar mark. En konflikt som man nu försöker få ett slut på.

Det är ett böljande sydtyskt landskap som breder ut sig framför mig. Våren är redan långt hunnen och naturen runtomkring är färgad i oändligt många nyanser av grönt.

Efter en rätt så kylig natt strålar solen på de solpaneler som har ställts upp på en av höjderna.

Den här lilla solenergiparken är ändå lite annorlunda än de anläggningar som man vanligtvis ser uppställda på fälten runtom i Tyskland.

Solpanelerna här finns ovanför mig, flera meter upp i luften på en metallkonstruktion som har byggts upp över hela åkern.

Och tanken med konstruktionen är mycket enkel. Uppe producerar man el, nedanför odlar man jorden.

”Inga problem med skördetröskan”

– Förstås måste man ta alla metallpelare i beaktande, men vi har varit med om att planera konstruktionen och den är på så sätt anpassad för våra maskiner.

Jordbrukaren Florian Reyer säger att anläggningen är anpassad för maskinparken.
Jordbrukaren Florian Reyer säger att anläggningen är anpassad för maskinparken Jordbrukaren Florian Reyer säger att anläggningen är anpassad för maskinparken. Bild: Yle/Johnny Sjöblom Tyskland,solenergi,solpaneler

– Vi kan därför odla relativt ostört. Till och med skördetröskan passar in under anläggningen, säger jordbrukaren Florian Reyer från Hofgemeinschaft Heggelbach, en sammanslagen gård för ekologiskt odlande.

Vi befinner oss i utkanterna av byn Heggelbach ungefär tio kilometer norr om Bodensjön i en av de soligaste trakterna i Tyskland.

Under ledning av Fraunhoferinstitutet för solenergi testar man alltså här hur det i praktiken går att kombinera elproduktion och odling på en och samma yta.

– Vi vill bidra till utvecklingen av de förnybara energikällorna och därför deltar vi i projektet. Vi har sysslat med solenergi redan länge, men det här var en chans att se hur det går ihop med odlingen, säger Florian Reyer.

De flesta växterna drog nytta av skuggan

På den yta som ligger under panelerna har man hittills odlat vete, potatis, selleri och klöver. Experimentet som startade år 2016 är nu på slutrakan och resultaten har hittills varit goda.

– Avkastningen under anläggningen låg år 2017 på ungefär 70 till 80 procent av det normala och dessutom får vi då energin på köpet, säger Reyer och intygar att det lönar sig att arbeta vidare på konceptet.

Under den synnerligen heta och torra fjolsommaren var avkastningen ännu bättre.

Solpaneler ovanför tysk åker
Sol uppe och odling nere. Solpaneler ovanför tysk åker Bild: Yle/Johnny Sjöblom solpaneler,Tyskland,solenergi

– Vi hade från början ingen aning om hur växterna skulle reagera på förhållandena under panelerna framför allt på skuggan, men under fjolsommaren växte sellerin, potatisen och vetet till och med bättre under panelerna än på den fria testytan, säger Stephan Schindele som leder projektet från Fraunhoferinstitutets sida.

Det var i det här fallet endast foderklövern som inte trivdes lika bra i skuggan som under bar himmel.

”Framtida anläggningar mindre”

Stephan Schindele är i dag här för att serva en del av anläggningen och för det måste han lyftas upp i höjderna med hjälp av en traktor.

Panelerna som har satts upp ovanför åkern ligger på längre avstånd från varandra än vad de skulle göra i en vanlig solenergipark på marken.

Solpanelerna här är alltså färre och producerar följaktligen aningen mindre energi än om de skulle vara monterade på en motsvarande stor yta på marken.

Det här kompenseras ändå till en del av att de är dubbelsidiga och därför också snappar upp reflektionen från marken.

I fjol producerade anläggningen närmare 250 000 kilowattimmar el, varav största delen användes på gården men där överskottet också matades ut i nätet.

När Schindele ser på framtiden för liknande anläggningar, säger han att de knappast kommer att vara lika massiva som den här i Heggelbach.

Stephan Schindele från Fraunhoferinistitutet servar anläggningen.
Stephan Schindele från Fraunhoferinistitutet servar anläggningen. Stephan Schindele från Fraunhoferinistitutet servar anläggningen. Bild: Yle/Johnny Sjöblom solenergi,solpaneler,Tyskland,Hofgemeinschaft Heggelbach

– Vi är bara i början av den tekniska utvecklingen och framtidens anläggningar kommer högst sannolikt inte att vara så stora. Här ville vi i testsyfte få en skördetröska att passa under panelerna, men i framtiden ser jag framför allt anläggningar ovanför bär- och fruktodlingar, säger Schindele.

– Vi talar alltså om betydligt lägre konstruktioner som samtidigt håller kostnaderna nere.

Solenergin bidrar till att odlingsmark försvinner

Liknande anläggningar finns redan nu i Asien, bland annat i Japan och Sydkorea och Schindele förutspår att de kan få en stor betydelse i torra områden där solpanelerna samtidigt kan skydda odlingarna från alltför mycket sol.

Men också i Tyskland där en allt större del av energin ska komma från åkrar och fält i form av solenergi och biobränslen måste man se sig om efter alternativ.

– Den här tekniken fungerar. Det handlar nu i första hand om politisk vilja och om insikten att bördig odlingsmark är värd att skydda. I förlängningen ger man också bönderna en möjlighet att dryga ut kassan med energiproduktion, säger Schindele.

Hur länge det kommer att ta innan liknande anläggningar möjligen blir en vanlig syn i Tyskland vågar han inte säga, men intresset bland en del jordbrukare har varit stort.

Om Tyskland ska lyckas med sin ”Energiewende”, det vill säga övergången till förnybar energi och samtidigt ha en transportsektor som blir allt mer beroende av el, så måste man enligt Schindele se till att det nu börjar hända också med tanke på hur man bygger ut solenergin.

– Dagens solenergiparker bidrar till att industri och bosättning breder ut sig mer än vad man egentligen vill. Solenergin är alltså en del av problemet och vi måste därför gå in för lösningar där man använder ytan dubbelt, säger Stephan Schindele.

Anläggningen i Heggelbach kommer att stå kvar och producera el för gården.

– Vi kommer att fortsätta experimentera med flera olika odlingsväxter och så kommer vi förstås att fortsätta utnyttja elen. Hit hör bland annat att göra en allt större del av maskinparken eldriven, säger jordbrukaren Florian Reyer.