Hoppa till huvudinnehåll

Trump tar emot Ungerns premiärminister: Murvännernas möte i Vita huset

Donald Trump och Viktor Orban.
Viktor Orbán och Donald Trump. Donald Trump och Viktor Orban. Viktor Orbán,Donald Trump

De tidigare kontakterna mellan USA och Ungern har inte varit så goda. Presidenterna Barack Obama och George W. Bush har nobbat Orbán, men Donald Trump tar emot honom på måndag kväll, finsk tid.

Kritikerna ser många likheter mellan Ungerns premiärminister Viktor Orbán och USA:s president Donald Trump som möts i Vita huset. Invandringspolitik och EU-kritik väntas dominera diskussionerna.

Viktor Orbán blir den sista av de central- och östeuropeiska ländernas toppolitiker som får träffa president Trump i enskilt möte. I USA ses sådana besök som en stor ära för gästen.

USA:s relationer med Orbán har karakteriserats som kyliga.

President Obama ville inte träffa honom på grund av ungerska angrepp på pressfriheten och de mänskliga rättigheterna i Ungern.

Före det hade inte heller president Bush intresse att träffa den ungerska premiärministern som besökte Vita huset 2002, endast vicepresidenten Cheney ställde upp.

Men då hade Orbán också nyss förlorat sin maktposition i Ungern.

Ömsesidig högaktning

När besöket nu blir av har det setts som ett bevis på president Trumps intresse och högaktning för auktoritära starka ledare med diktatorsfasoner. Han lär beundra deras starka ställning.

Intresset är ömsesidigt.

Orbán sägs vara en av Trumps få beundrare i europeisk toppolitik. Orbán var dessutom en av de första som uttalade sitt stöd för Trump.

Viktor Orbán har varit premiärminister i två perioder, 1998-2002 och på nytt från år 2010 framåt. Men han har inte fått träffa någon amerikansk president sedan 1998.

Då var det Bill Clinton som lovordade den färska premiärministern som intressant och progressiv. Clinton sade sig vara begeistrad över besöket av den progressiva nyblivna premiärministern Orbán.

När pressen fick ställa frågor berörde största delen Clintons kommande riksrätt.

"Hör inte hemma i Vita huset"

Det finns kritiker i USA som anser att Orbán inte hör hemma i Vita huset.

Mänskorättsaktivister anser att besöket är ett stort misstag. Det kan tolkas som ett godkännande av en ledare som har avvecklat demokratin i Ungern.

Victor Orbán.
Victor Orbán. Victor Orbán. Bild: ullstein bild - Public Address/ All Over Press Victor Orban

Det kan också ge ett godkännande för en agenda som hotar hela det transatlantiska samarbetet.

Det här besöket ger också Orbán en plattform att föra inrikes valkampanj och kritisera EU, bara en dryg vecka före EU-valet. Mötet sägs kunna ge en boost för EU-motståndarna och populisterna i hela Europa.

Murbyggen i USA och Ungern

Orbán och Trump har gemensamma intressen, till exempel i att stoppa invandringen och bygga murar och ett stort mått av EU-kritik, vilket säkert intresserar Trump.

De två förenas också av sitt obehag för institutioner som granskar lagligheten i deras agerande och såna som de anser underminerar den nationella suveräniteten, påpekar New York Times.

Och båda tycks ha obehag för miljardären George Soros. Premiärminister Orbán har till och med kritiserats för att vara antisemit och för att försöka utdriva judarna från Ungern, igen.

Officiell och inofficiell agenda

På förhand har det sagts från Vita huset att besöket ska gälla möjligheter till utökat samarbete inom handel, energi och cybersäkerhet.

President Trump brukar beklaga sig över handelsunderskottet och att de europeiska länderna borde avtala direkt med USA och köpa mer vapen.

Det kommer säkert också Orbán att få höra. Ungern är ju ett Natoland, så försvarsfrågorna och betalningen kan komma upp.

För Orbán kan det låta bekant. År 1998 när han träffade Bill Clinton var Ungern precis på väg in i Nato.

"Problemen sköts på annan nivå"

Relationerna mellan Ungern och USA är knappast problemfria trots att ledarna kommer bra överens. Här handlar det om ett symboliskt möte för att ”stärka de strategiska relationerna” mellan två allierade.

Men mötet är inte tänkt att gå igenom alla frågor med Ungern. De debatteras på annat håll i andra sammanhang.

Donald Trump.
Donald Trump. Donald Trump. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press Donald Trump

USA oroas över Ungerns positiva inställning till Ryssland och Kina, till exempel gällande företaget Huawei.

Det ses också som ett problem att Ungern blockerar Natos samarbete med Ukraina. USA har säkert också synpunkter på Ungerns energiköp från Ryssland genom South stream-röret.

Morot eller belöning?

Förhandsbedömarna menar att besöket blir ett i raden av möten där president Trump uttrycker sitt stora beröm för ledare som inte ger mycket i gengäld. Amerikanska medier tänker på Vladimir Putin, Mohammed bin Salman, Rodrigo Duterte och Abdel Fattah al-Sisi.

Mötet karakteriseras som en belöning för Orbán, även om den kommer sent. Men det kan också bli en morot för att påverka den ungerska politiken.

Hela besöket tar mindre än en timme från första till sista handslag enligt förhandsprogrammet.

Någon presskonferens finns inte inskriven, men vid tumanhandsmöten brukar det också förekomma fotografering. Den möjligheten utnyttjas både av amerikanska och gästande journalister att ropa fram några frågor.

Ungern intresserar knappast de amerikanska journalisterna, men det finns andra frågor Trump kommer att få. Handelskriget med Kina, Muellerutredningen och försöken att tvinga folk från Trumps familj och staben i Vita huset till kongressförhör ger säkert anledning till frågor.

Så besöket kan ta mer än 50 minuter, och det är vanligtvis Trump som sköter pratandet.

Källor: AFP, New York Times, the Atlantic, Washington Post

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes