Hoppa till huvudinnehåll

Billigare att bygga ny gymnastiksal i Kyrfjärdens skola nu än i ett senare skede

Gymnastiksalsgolv.
En ny sal kan bli billigare (arkivbild). Gymnastiksalsgolv. Bild: YLE/Fred Wilén stavar

Nya siffror tyder på att det blir en halv miljon euro billigare på sikt att bygga en ny gymnastiksal för Kyrkfjärdens skola.

Kommunstyrelsen bad på sitt möte i april om noggrannare uträkningar för att jämföra kostnaderna för en ny gymnastiksal i förhållande till att bevara den gamla.

Tanken har varit att en ny gymnastiksal inte byggs. Istället skulle den nuvarande gymnastiksalen bevaras, men så att möjligheten finns att en ny sal byggs i framtiden .

Det har upprört föräldrar som menar att barn upplevt symtom av inomhusluften i gymnastiksalen.

Dyrare först

Nya kalkyler visar att det de facto blir fördelaktigare på längre sikt att bygga en ny gymnastiksal.

Preliminärt räknar man att en ny sal kostar drygt 1,5 miljoner euro. Kostnaden för en förbindelsegång till den gamla salen, 265 000 euro, kan då strykas.

Den totala summan för hela projektet stiger då från 8,3 miljoner euro till knappt 9,7.

I beredningen står också att kommunen kan vara berättigad till ett statligt bidrag som täcker 30 procent av investeringen för en ny idrottsanläggning.

Även om grundbeloppet är billigare om man håller sig till den gamla gymnastiksalen så kan det bli dyrare senare.

En ritning över ett hus i trä med stora fönster.
Förslag hur den nya skolbyggnaden kunde se ut om den gamla gymnastiksalen bevarades. En ritning över ett hus i trä med stora fönster. Bild: Ingå kommun Ingå,skolbyggnader,kyrkfjärdens skola i ingå

En orsak är att man vid bygget av den nya skolbyggnaden knappast tar i beaktande tekniska lösningar som kan behövas om en ny sal byggs i framtiden.

Behovet av lokaler så som toaletter och dylikt blir också större eftersom man inte kan använda sig av huvudbyggnadens lokaler.

I beredningen konstateras att en ny gymnastiksal i samband med skolbygget blir 800 000 euro dyrare än om man använder den gamla gymnastiksalen.

Å andra sidan blir det en halv miljon euro billigare än om kommunen beslutar att bygga en ny gymnastiksal i ett senare skede.