Hoppa till huvudinnehåll

Laxfisket övervakas som vanligt i år – också fritidsfisket under lupp

Sjöbevakningens fartyg Uisko.
Gränsbevakningsväsendets fartyg Uisko deltar i den gemensamma laxfiskeövervakningen, framför allt i havsområdet mellan Björneborg och Karleby. Dessutom deltar ett övervakningsflygplan i arbetet. Sjöbevakningens fartyg Uisko. Bild: Sigvard Jansson / Gränsbevakningsväsendet Uisko-klass,sjöbevakningen i västra finland

Laxfisket kommer också i år att övervakas, så att laxens vandring norrut tryggas. Fastlandsfinlands laxkvot ligger på 24 000 laxar och för den som olovligt fångar lax kan böterna bli kännbara.

Nu inleder myndigheterna den årliga övervakningen av laxfisket i Bottniska viken.

Det är fiskeövervakningen vid NTM-centralen i Egentliga Finland och Västra Finlands sjöbevakningssektion som leder arbetet. Övervakningen inleds i Bottenhavet och tyngdpunkten flyttas i takt med laxens vandring mot norr, först till Kvarken och därefter till Bottenviken.

Med i de gemensamma övervakningarna är sjöbevakningsstationerna i Raumo, Björneborg, Vallgrund, Karleby och Virpiniemi.

Årets fångstkvot för fastlandsfinland i Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken ligger på 24 000 laxar.

Kommersiellt fiske först och främst

Övervakningen av laxfisket riktar sig mestadels till det kommersiella fisket, men också fritidsfiske övervakas.

Och böterna är kännbara för den som bryter mot reglerna.

Laxfiske med ryssja i Bottenviken.
Laxfiske med ryssja. Myndigheterna övervakar inte endast fångstmängder, fisketillstånd utan också fiskeredskapen. Tidpunkterna för utsättning av storryssja hör till det som regleras i lagen. Laxfiske med ryssja i Bottenviken. Bild: Yle / Antti Ullakko ryssja,lax,fiske,Fisk,Laxfiske

Den som fångar hotade fiskarter och fiskarter på tillbakagång får böta med det värde som fisken har som representant för sin art. Värdet på Östersjölax i havet är 3470 euro och planterad lax 170 euro.