Hoppa till huvudinnehåll

Dagisbarnen i Borgå blir fler och fler - nu råder det brist på dagisplatser på flera håll

sagobackens daghem
Bristen på daghemsplatser är särskilt stor i centrum och i Gammelbacka. sagobackens daghem Bild: Filip Snellman / Yle daghem,kommunala daghem

Under våren har ansökningarna om dagisplats i Borgå varit fler än förväntat samtidigt som daghemsplatserna minskat i antal på grund av att många daghem har stängt.

På grund av omorganiseringar kommer daghemmens antal under hösten att minska ytterligare.

Hur få den här ekvationen att gå ihop?

- Det är kärvt, medger Borgå stads servicekoordinator Carina Liljeberg-Karlsson, i synnerhet som ansökningarna riktas till det område där de som ansöker bor.

Egentligen finns det tillräckligt med dagisplatser i Borgå men de är inte alltid på rätt plats eller i rätt mängd för just en viss stadsdel.

- Vi har mest platser i stadens utkanter, till exempel i Kullo och i Hindhår. Där skulle vi ha möjlighet att placera barn, men på de områdena är barnen just nu lite färre, förklarar Liljeberg-Karlsson.

Borgå stads servicekoordinator Carina Liljeberg-Karlsson
Borgå stads servicekoordinator Carina Liljeberg-Karlsson. Borgå stads servicekoordinator Carina Liljeberg-Karlsson Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,småbarnsfostran,daghem,dagis

Färre familjedagvårdare samt högkonjunktur påverkar

Det som också påverkar situationen är att familjedagvårdarna minskar i antal.

- Det handlar om vårdare som går i pension och lösningen då brukar vara att barnen flyttar över till dagis – och oftast till de kommunala daghemmen eftersom de har en större dragningskraft än de privata, berättar Liljeberg-Karlsson.

Också högkonjunkturen syns i efterfrågan på dagisplatser. De som lyfter hemvårdsstöd minskar medan de som jobbar och behöver dagisplatser ökar.

- Situationen har uppkommit snabbt. Det har funnits fall där vi inom två veckor har varit tvungna att ordna med en dagisplats, berättar Liljeberg-Karlsson.

Gammelbacka skola, gula huset
Gammelbacka skola skulle kunna bli dagis då skolan flyttar ut. Gammelbacka skola, gula huset Bild: Yle/ Mira Bäck Borgå,gammelbacka skola i borgå

Behovet är två nya lokaler

Borgå stad vill inte erbjuda platser i Kullo eller Hindhår åt sådana som inte är bosatta just där – det här för att inte trassla till familjernas vardag.

Det handlar om närservice, att låta barnen bygga upp lokala vänskapsförhållanden som fortsätter långt in i skolåldern.

- Tanken är nu därför att vi tar i bruk två tillfälliga lokaler. En av dem skulle finnas i centrum och den andra i Hammars eller stadsdelens närområde, säger Liljeberg-Karlsson.

Bristen på dagisplatser är störst i centrum och i Gammelbacka.

Situationen i Gammelbacka skulle kunna lösas om staden går in för att förvandla det gamla skolhuset i Gammelbacka till ett dagis då skolan flyttar.

- Placeringen är idealisk, ett ypperligt läge i synnerhet för de familjer som bor på axeln Tolkis-Haiko-Gammelbacka, säger Liljeberg-Karlsson.

Enligt stadens servicekoordinator, Carina Liljeberg-Karlsson, är dock ingenting klappat och klart än beträffande det gamla skolhuset.

Lönneberga återuppstår?

Vid stadens lokalitetsledning säger lokalitetsdirektör Börje Boström att saken inte har diskuterats inom lokalitetsledningen än.

Om det blir aktuellt att förverkliga tanken på att förvandla det gamla skolhuset till dagis, kommer det enligt Boström att kräva bara en del små justeringar i interiören.

I centrum skulle bland annat det före detta Lönneberga daghemmet på Brunnsgatan kunna återuppstå.

Lokalitetsledningen bör i så fall utföra nödvändiga reparationer i lokalerna under sommaren, så att de kan användas av daghemsgruppen redan från och med augusti.

Stadens småbarnspedagogik och lokalitetsledningen ska nu tillsammans med hälsoskyddet utreda hur Gammelbacka skolas lokaler skulle fungera för daghemsgrupper.

Bildningsnämnden ska vid sitt möte på torsdag (16.05) ta ställning till hur bristen på dagvårdslokaler ska lösas.