Hoppa till huvudinnehåll

Dags för ny säsong för långköraren: Vårdreformen vaknar till liv igen

Tre läkare promenerar på gatan.
Tre läkare promenerar på gatan. Bild: Tiina Jutila / Yle Social- och hälsovårdsreformen (Sote),Valfrihet av social- och hälsotjänster,valfrihet,hälsovård,hälsa,hälsocentraler,sjukhus,sjukvård,läkare,medicin

En ny säsong av långköraren kallad social- och hälsovårdsreformen håller på att köra igång. Vad bör man göra med reformen och vad kan man vänta sig av regeringsförhandlingarna?

Farväl till marknadsmodellen, välkommen vårdgarantin. Eller vad är det som man försöker föda fram i Ständerhuset, frågar sig Yle Uutiset i sin analys.

1. Ska man komma överens om större arrangörer, landskap eller endast någonting diffust?

Centern förutsätter för regeringsmedverkan att social- och hälsovårdsmodellen byggs ut utgående från 18 landskap med omfattande ansvarsområden.

Till de 26 ansvarsområdena i landskapslagen hörde allt från att främja landskapets identitet till fiskerinäring.

Det är en risk för reformen om regeringsprogrammet formuleras så vagt att inga exakta ramar fastställs.

SDP har talat om vårdreformskommuner; nya områden med självförvaltning som placerar sig mellan kommuner och staten. En dylik kommun skulle ha direkta val och stark självförvaltningsmässig rätt att besluta om hur social- och hälsovårdstjänsterna i området produceras.

De gröna talar i sin tur om tillräckligt stora arrangörer, och Vänsterförbundet om självförvaltningsområden som är större än kommuner.

Svenska folkpartiet anser att primärvården kunde flyttas över exempelvis till nuvarande sjukvårdsdistrikt. Äldrevården och socialsektorn kunde lämnas till kommunerna och de kunde välja om de producerar tjänsterna själva eller om de produceras tillsammans med andra kommuner.

För SFP är frågan om omfattande jour vid Vasa centralsjukhus mycket viktig inför regeringsprogrammet.

Reformens historia har visat att ingenting är klart innan det på riktigt är klart, om ens då.

2. Hur ska det gå med huvudstadsregionens eller de stora städernas specialstatus?

Förhandlingarna om vårdreformen kan försvåras av frågan om huvudstadsregionens och Helsingfors ställning.

Centern säger att Helsingfors specialbehov om egen regional lösning måste bedömas.

I De grönas genmäle konstateras att “om man besluter sig för att skapa arrangörer som är större än kommunerna görs regionindelningen i äkta samråd med de största städerna”.

Också andra stora städer hör till problemhärvan. Om det görs en speciallösning för huvudstadsregionen, hur ska då Åbo, Tammerfors och Uleåborg behandlas?

3. Vårdreformen stadigt i händerna på offentlig arrangör

I de svar som avgetts till regeringssonderaren Antti Rinne framgår tydligt att en offentlig arrangör av tjänster nu sitter på en hedersplats.

Huvudansvaret ges till den offentliga sektorn, företag och organisationer ska endast komplettera servicen.

SDP anser det samtidigt vara viktigt att öka på finländarnas valfrihet genom till exempel servicesedlar.

Den fallna mångproducentmodellens eller "marknadsmodellens" andra huvudarkitekt Centern formulerar det så här: “Arrangörsansvaret ligger hos den offentliga sektorn. Den privata sektorn, organisationer och andelslag kompletterar servicen”.

Äventyret med valfriheten är åtminstone tills vidare endast ett inslag i vårdreformens historia. På några månader har valfrihetsmodellen förvandlats till en rykande ruin, kvar i minnet finns främst de oförglömliga tvisterna och tjänstemännens bortslösade arbetstimmar.

Inte heller medborgarna verkar sörja det att valfrihetsmodellen kollapsade - en jämlik och bra tillgång till hälsovårdstjänster och smidig service anses som det viktigaste i framtiden.

Finländare anser också att det är den blivande regeringens viktigaste uppgift att säkra allas tillgång till social- och hälsovårdstjänster.

4. Kommer det en ny vårdgaranti för bashälsovården?

THL:s statistik visar att två patienter av fem (38 procent) tvingats vänta på tid till läkarmottagning över två veckor efter att vårdbehovet bedömts.

Var sjunde (14 procent) har tvingats köa i mer än en månad för att få träffa en läkare.

Exempelvis Läkarförbundet föreslår att en återupplivning av primärhälsovården skrivs in i regeringsprogrammet. Förbundet anser att reglerna i vårdgarantin borde stramas åt så att en patient får träffa läkare inom fem vardagar från vårdbehovsbedömningen.

Alla partier förutom Centern har nedtecknat någonting om vårdgaranti i sina svar till Rinne.

Det är ändå inte oproblematiskt att fatta beslut om vårdgaranti eller om att öka antalet läkare - vilket exempelvis SDP anser att borde göras.

I vissa kommuner har man inte lyckats locka läkare till hälsocentralerna ens med pengar.

Vårdgarantin är viktig som målsättning, och då den lyckas blir vården mer tillgänglig för alla. Men att den lyckas förutsätter att vårdstrukturerna förbättras i sin helhet så att vårdkedjorna verkligen fungerar.

Men om staten beviljar pengar för strängare vårdgaranti, hur ska pengarna i praktiken riktas? Som statsandelar som det inte finns garantier för att används till att anställa fler läkare?

Och hur riktar staten tilläggsfinansiering till just de områden där det finns problem med vårdgarantin?

5. Succé eller katastrof hägrar

Finland hotas av betydande arbetskraftsbrist under de närmaste åren. De stora åldersklasserna behöver mycket hälsovårdstjänster och samtidigt går hälsovårdspersonal i pension i stora skaror.

Fram till år 2035 behövs cirka 200 000 nya arbetstagare.

Finland behöver en vårdreform med områden som är större än kommuner där social- och hälsovårdstjänsterna arrangeras.

Det är enklare att sammanlänka tjänster om det finns endast få arrangörer. Också människornas jämbördighet samt informationsteknologiska lösningar kräver större helheter än i dag.

Arbetet med att försöka få till stånd en vårdreform har pågått under tre regeringsperioder. Inte heller nu har man råd att misslyckas.

Texten är en förkortad översättning av Yle Uutisets artikel Analyysi: Juuri kun luulit, että se on ohi – soten paluu av Tiina Merikanto. Svensk text: Ann-Lis Fredriksson

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes