Hoppa till huvudinnehåll

HUS-utredare: "Sannolikheten är noll procent att Raseborgs sjukhus stänger, men förändringar behövs"

Bilar parkerade utanför en sjukhusbyggnad.
Raseborgs sjukhus ska finnas kvar, men i vilken form är oklart. Bilar parkerade utanför en sjukhusbyggnad. Bild: Yle/Bubi Asplund dagkirurgi i ekenäs,Ekenäs

Raseborgs sjukhus har flera stora problem, men sannolikheten att det läggs ner är noll procent. Det säger HUS ledande överläkare Markku Mäkijärvi som utreder hur sjukhusets framtid kan se ut.

- Det är inte möjligt att lägga ner Raseborgs sjukhus. Något slags sjukhusservice på svenska måste finnas där också i framtiden, säger Markku Mäkijärvi.

Markku Mäkijärvi utreder för Helsingfors och Nylands sjukvårdistrikts (HUS) räkning hur man bäst ska lösa situationen vid Raseborgs sjukhus.

För tillfället finns det sex möjliga modeller hur framtiden kunde se ut. En av dem är att lägga ner sjukhuset, en annan att jourverksamheten läggs ner.

Sex modeller för Raseborgs sjukhus framtid

Framtiden för sjukhuset utreds som bäst av Helsingfors och Nylands sjukvårdsområdes HUS ledande läkare Markku Mäkijärvi.
Han ska presentera sin plan för HUS styrelse i juni. Då ska det finnas en tidtabell och tydliga målsättningar.

Raseborgs sjukhus ledningsgrupp träffade Mäkijärvi förra veckan. Med på mötet var också Hangös och Ingås grundtrygghetsdirektörer och Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör.
Under mötet togs det fram sex olika modeller för sjukhuset, berättar Eva-Maria Sundström som är huvudförtroendeman för vårdfacket Tehy vid Raseborgs sjukhus.

Det sex olika modellerna går enligt Sundström i korthet ut på att:

  • Sjukhuset läggs ned.
  • Verksamheten vid sjukhuset outsourcas till privata aktörer.
  • Jouren läggs ned. Det betyder att också den operativa verksamheten försvinner.
  • Verksamheten fortsätter som i dag och samtidigt används sjukhusets kapacitet till max.
  • Verksamheten fortsätter som i dag och sjukhusets kapacitet används inte till max.
  • Sjukhuset samarbetar mera med Raseborgs stad bland annat när det gäller bäddavdelningen.

Men Mäkijärvi försäkrar alltså att en nedläggning knappast blir av.

- Men förändringar måste ske. Vilka slags förändringar det blir måste vi komma överens om tillsammans med HUS tjänstemän och med politikerna.

De västnyländska politikerna kan påverka

Han menar också att de lokala politikerna har en stor möjlighet att påverka beslutet om sjukhusets framtid.

HUS för diskussioner med både kommunerna och de lokala politikerna och där finns möjlighet att påverka det förslag som läggs fram.

- Alla dessa utredningar, diskussioner och samtal leder till ett alternativ som kommunerna och beslutsfattarna tillsammans har gjort och föreslår för HUS ledning. Det måste vara en lösning som mer eller mindre passar för alla.

Alla modeller är teoretiska i det här skedet

Mäkijärvi vill inte ta ställning till vilken av de sex modellerna som är mest sannolik för Raseborgs sjukhus i framtiden. I det här skedet handlar det om ha alla teoretiska möjligheter öppna.

- När man gör ett så här stort beslut är det klokt att ha alla möjligheter på bordet och diskutera igenom dem.

Hus:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi
Ledande läkare Markku Mäkijärvi utreder Raseborgs sjukhus framtid. Hus:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi Bild: Kari Ahotupa / Yle Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)

En av modellerna handlar om att sjukhusets verksamhet skulle skötas av en privat aktör.

Den här idén diskuterades en hel del för några år sedan i samband med Borgå sjukhus och dess framtid, säger Markku Mäkijärvi. Modellen används också på olika håll i Finland.

Men i det här skedet är det alltså en av sex teoretiska modeller för Raseborgs sjukhus som Markku Mäkijärvi inte kan säga desto mera om.

Sjukhuset har tre huvudproblem

Problemen med Raseborgs sjukhus är flera säger Markku Mäkijärvi och räknar upp de tre största.

Det allra största problemet är svårigheten att få tag i läkare, speciellt vikarier för jouren. Ett annat problem är att de 42 000 invånarna på Västra Nylands sjukhusområde inte räcker till.

- Det är för litet för att operera ett sjukhus på ett ekonomiskt positivt sätt, konstaterar Mäkijärvi.

Det tredje huvudproblemet som han lyfter fram är samarbetet mellan HUS och kommunerna. Det är inte på den nivån det borde vara och borde förbättras på något sätt.

Sjukhuset består men i annan form

I Finlands lag finns ingen definition på vad ett sjukhus är.

Men enligt HUS egen definition är det en byggnad där man opererar patienter, där det finns olika specialläkare och man ger specialvård och där det finns polikliniker och akutmottagning dygnet runt.

Kommer det här att finnas på Raseborgs sjukhus också i framtiden?

- På sätt och vis. Men det kan vara att förändringar måste göras när det gäller akuten eller kirurgiska operationer.

Kan det vara att det sker någon annanstans?

- Delvis jo.