Hoppa till huvudinnehåll

Krav på fler vårdare på boenden kan leda till problem inom hemvården – hemvårdaren Ulla är viktig för 89-åriga Gunvor i Jakobstad

Gunvor Forsander och hemvårdaren Ulla Timonen i Jakobstad
Gunvor Forsander och hemvårdaren Ulla Timonen i Jakobstad. Gunvor Forsander och hemvårdaren Ulla Timonen i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman hemvård,Jakobstad,Gunvor Forsander, Ulla Timonen

Inför valet gick många partier ut med löften om att det i framtiden ska finnas fler vårdare per klient på äldreboenden runt om i landet. I Jakobstad har bristen på närvårdare aldrig varit så stor som nu. Äldreomsorgschef Pirjo Knif är orolig för vad kraven på fler vårdare vid äldreboenden betyder för hemvården.

Inom äldrevården rekommenderas i dag minst 0,5 vårdare per klient. Inför riksdagsvalet var de flesta partier beredda att höja kvoten på äldreboenden till 0,7 vårdare per klient.

Svårt att dimensionera personalstyrkan

Det här oroar äldreomsorgschef Pirjo Knif vid social-och hälsovårdsverket i Jakobstad. Bristen på närvårdare är stor och i Jakobstadsregionen har läget aldrig varit så svårt som nu.

Hon lyfter fram att det är mycket svårare att dimensionera personalbehovet inom hemvården än inom den övriga äldreomsorgen. Det finns enligt Knif inget allmänt accepterat sätt att mäta personalbehovet inom hemvården och vad en god vård kräver i form av personalstyrka.

Pirjo Knif, chefen för äldreomsorgen i Jakobstad.
Äldreomsorgschef Pirjo Knif i Jakobstad Pirjo Knif, chefen för äldreomsorgen i Jakobstad. Bild: Yle/Anna Ruda pirjo knif

Ifall kvoten höjs till 0,7 måste det utbildas många fler vårdare. Det avgörande för ett eventuellt förverkligande är enligt Knif tidtabellen. Utbildade närvårdare stampas inte fram på en gång, det är en mångårig process.

Bara 40 procent av arbetstiden går till klientvård inom hemvården

Ett stort problem inom hemvården är den tid som går till förflyttning mellan olika klienter. Satsningar på optimering av tidsanvändning görs och i det sammanhanget har det klart framkommit hur läget ser ut.

- Det är inte så många timmar av en arbetsdag som en närvårdare är hos klienten, cirka 40 procent av arbetstiden. Det här är mycket allmänna siffror i hela landet, säger Pirjo Knif. Vi försöker höja den här tiden.

Hemvården viktig för Gunvor i Jakobstad

Närvårdaren Ulla Timonen har sina klienter i centrum av Jakobstad och hon kan promenera till sina kunder, sommartid också cykla. Hon har inte körkort så andra närvårdare sköter klienter som bor längre bort.

Gunvor Forsander fyller snart 89 år och hon bor i ett våningshus i centrum av Jakobstad på Kvarnbacken. Ulla Timonen är en av dem som hjälper Gunvor i vardagen.

- Jag tycker att hemvården fungerar bra, det har den gjort från första dagen.Jag har haft problem med mitt ben i snart i sju år och kan inte klara mig utan hjälp i vardagssysslor, säger Gunvor Forsander i Jakobstad.

Byråkratin kring besöken stjäl också tid av det egentliga klientarbetet men det har blivit enklare efter att den åtminstone delvis kan skötas med mobiltelefon på stället hos klienten. Tidigare måste närvårdaren sköta all byråkrati på kontoret efter dagens hembesök.

Hemvårdares händer vid ett köksbord. Antecknar saker på sin mobiltelefon.
Hemvårdares händer vid ett köksbord. Antecknar saker på sin mobiltelefon. hemvård,patientdatasystem,vård i hemmet

Närvårdaren Ulla Timonen är också nöjd med mobiltelefonen, där finns alla data om klienten och byråkratin kan skötas i samband med varje klientbesök. Tidigare blev det mycket övertid när pappersarbetet skulle skötas efteråt på kontoret.

- I snitt kan man kanske räkna med att byråkratin tar 7 minuter vid ett klientbesök, det varierar beroende på vilka åtgärder som görs, säger Mia Åby som är hemvårdsledare vid social-och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Skillnad på kommunala och privata boenden

Personaldimensioneringen är ganska bra på social-och hälsovårdsverkets egna boenden i Jakobstadsregionen enligt Pirjo Knif.

- Vi ligger över 0,7 på alla boenden med minnessjuka. På andra boenden ligger det mellan 0,6 och 0,7. Ett boende med för lite personal är åtgärdat, säger Pirjo Knif.

Kraven på de privata boendena är minst 0,5 personal per klient i ett effektiverat serviceboende, det vill säga ett boende med vård dygnet runt. När klienternas vårdbehov ökar kan siffran stiga.

- I vår region är bemanningen inte så bra på de privata boendena, det borde finnas mera personal.

Kvinna iklädd plastförkläde hjälper äldre man som sitter ner. Kvinnan har en spruta i handen.
Kvinna iklädd plastförkläde hjälper äldre man som sitter ner. Kvinnan har en spruta i handen. Bild: Benjamin Lundin Ingå,hemvård,äldre,Marina Svanbäck-Backman

Hemvården kan bli lidande

Personalbehovet inom hemvården har ständigt ökat, dels på grund av en åldrande befolkning, dels på grund av inriktningen på vård i hemmet i allt högre utsträckning i stället för vård på boenden. En eventuell skärpning av kraven i framtiden på personaltäthet på boenden kan få följder för tillgången till arbetskraft inom hemvården.

- Den möjligheten måste beaktas. Det finns många vikarier inom hemvården och det kan vara lockande att gå över till en tjänst. Om man bara tänker på en del av servicekedjan så gör man fort en miss.

Kris till sommaren med vikarier

Social-och hälsovårdsverket kunde anställa ett 50-tal närvårdare eller sjukskötare i dagsläget inför sommaren. Allt färre svarar på de annonser som sätts in i tidningarna. Sjukhusavdelningar kan stängas en viss tid till sommaren men det går inte inom äldreomsorgen.

Hemvårdare städar lägenhet.
Hemvårdare städar lägenhet. hemvård,vård,hemvårdare,senior

- Vi har en väldig kris inför sommaren. Läget har aldrig varit så här svårt tidigare. De ansvariga på boendena har inte lyckats hitta den personal som de behöver till sommaren ännu.

Semesterperioden är maj-september och arbetsgivaren har rätt att fördela semestrarna under den här tiden. I praktiken ligger tyngdpunkten på juni-augusti.

- Frågan är om man borde använda hela perioden, det är för sent att göra någonting inför den här sommaren i varje fall.

Fler sjukskötare behövs inom hemvården i Karleby

Serviceförman Marjo Kero-Järvelä vid Soite i Karleby tror att förändringar i utbildningen i anslutning till de praktikperioder som studerande gör har gjort svårare att få personal till hemvården. I praktiken gynnar det sjukhusvården. I Karleby har man tillräckligt med närvårdare, däremot behövs sjukskötare inom hemvården.

- Under sommaren finns bara en dejourerande sjukskötare dagtid och ingen kvällstur. Vi har aldrig två sjukskötare samtidigt i jobb.

Senior och hemvårdare.
Senior och hemvårdare. hemvård,vård,hemvårdare,senior

I Kronoby som också hör till Soite är det brist på närvårdare inom hemvården. Det betyder att tillfällig hemvård faller bort under sommaren

- Jag vet inte vart närvårdarna försvinner efter utbildningen. En del studerar väl vidare, Norge lockar och vi har inte heller haft så många ungdomar som studerar till närvårdare vid Yrkesakademin i Pedersöre eftersom det är svårt med transporterna, speciellt från Nedervetil och Terjärv, säger serviceförman Carina Lindström vid Soite i Kronoby.

Sämst lön i hela landet

- Det är bättre lön i produktionen på Snellmans, de producerar nånting, folk söker sig dit, säger Mia Åby som är hemvårdsledare vid social-och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Äldreomsorgschef Pirjo Knif i Jakobstad lyfter också fram lönefrågorna som en stor orsak till att närvårdare inte nödvändigtvis söker sig till branschen.

- Jag kan tänka mig att många åker till Sverige och Norge,nog måste vi erkänna att vi har den sämsta lönen i Finland, säger hemvårdaren Ulla Timonen i Jakobstad.

Artikeln rättad onsdagen den 15 maj klockan 10.41. Novia ändrat till Yrkesakademin.