Hoppa till huvudinnehåll

Mindre åar svårt försurade – men ingen fiskdöd ännu

Kyro älv i Storkyro.
Kyro älv och de andra stora åarna i de österbottniska landskapen har hittills klarat sig med hyfsade pH-värden. Kyro älv i Storkyro. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Storkyro,kyro älv

Små och medelstora åar í de österbottniska landskapen, i hela området söder om Vasa till Karleby i norr, har under våren varit svårt försurade. Situationen är den värsta på flera år, uppger NTM-centralen. Än så länge har ändå ingen fiskdöd upptäckts.

Under våren har försurningsläget varit dåligt i åarna vid den österbottniska kusten - värre än på många år, skriver NTM-centralen i ett pressmeddelande.

Surhetsproblemen började i mitten av april och NTM-centralens provtagning visar på riktigt låga pH-värden i vattendragen.

Som lägst har värdena legat på 4,3-4,9 i Malax å, Solf å, Toby-Laihela å, Vörå å, Kimo å och Kelviå å. Det naturliga pH-värdet i finländska åvatten ligger på 6-7.

Det flödar rejält i Malax å.
Malax å är ett av de vattendrag som lider av svår försurning just nu Det flödar rejält i Malax å. Bild: Yle/Joni Kyheröinen malax å

Grundorsaken till problemet är den sura marken, de sura sulfatjordarna och den effektiva dräneringen av dem. Försurningen gör att det sköljs ut mer skadliga metaller såsom aluminium i vattendragen.

Värre efter torr sommar

Försurningen är det största vattenskyddsproblemet i åvattnen i Österbotten och läget förvärras under år då en torr sommar följs av en regnig höst eller ett svårt vårflöde.

Då sköljs de sura föreningarna och metallerna som bildats under den torra perioden ut i vattendragen.

Efter fjolårets rekordtorra sommar var det också bäddat för en kraftig försurning, men tack vare en långsam snösmältning och regnfattig vår blev situationen ändå inte så allvarlig som den kunde ha blivit.

Försurningsproblemen kan ändå förvärras under slutet av maj månad, framförallt om det faller rikligt med regn.

Ingen fiskdöd

När försurningen är så kraftig som den varit i vår är den mycket skadlig för vattennaturen, och inte minst fiskbeståndet.

NTM-centralen uppger ändå att man ännu inte fått in några uppgifter om fiskdöd på grund av försurning.

Dessutom har de stora österbottniska åarnas huvudfåror hittills klarat sig bättre- där är försurningsproblemen tillsvidare uppenbart mindre.

I Kyro älv och Esse å har pH-värdet hållit sig över 6 under hela april och värdet har som lägst sjunkit till lite under 6 i Perho å, Lappfjärds å-Storå och Närpes å.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten